Gå till innehåll
Man med paraply

Olycksfallsförsäkring för ekonomisk trygghet

 • Du får ekonomisk ersättning vid invaliditet
 • Försäkringen täcker bland annat kostnader för vård, tandskador och resor
 • Du betalar ingen självrisk

Teckna direkt

Så här funkar Olycksfallsförsäkring

Om olyckan är framme och dina pengar ska räcka till vårdkostnader och resor kan det vara tryggt att ha en olycksfallsförsäkring. 

Med en olycksfallsförsäkring får du en eko­nomisk grund­trygghet utan självrisk. Försäkringarna ger dig ett bra skydd för direkta kostnader i samband med en olycka och i många fall möjlighet till ersättning för bestående funktionsnedsättningar. 

  • Läkekostnader
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Merkostnader
  • Rehabiliteringsersättning
  • Akutersättning
  • Krisförsäkring
  • Medicinsk invaliditet
  • Dödsfall på grund av olycksfall
 • Försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet* beror på vilken olycksfallsförsäkring du valt och din ålder vid olycksfallet. 

  Ålder vid olycks­falletOlycksfalls­­­försäkring, högst 10 prisbas­belopp (pbb)Olycksfalls­­­­försäkring, högst 15 prisbas­belopp (pbb)Olycksfalls­­­försäkring, högst 20 prisbas­belopp (pbb)
  Yngre än 60 år 10 pbb** 15 pbb** 20 pbb**
  60 – 64 år 6,25 pbb 9,5 pbb 12,5 pbb
  65 – 75 år 5 pbb 7,5 pbb 10 pbb
  Från fyllda 75 år 4 pbb 6 pbb 8 pbb

  *Om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga efter ett olycksfall, kallas det medicinsk invaliditet.

  **Det ursprungliga försäkringsbeloppet reduceras med 2,5 % för varje år åldern överstiger 45 år till och med 59 års ålder.

 • 1 april 2024 – 31 mars 2025

  • Olycksfallsförsäkring, högst 10 prisbasbelopp 25 kr/månad
  • Olycksfallsförsäkring, högst 15 prisbasbelopp 29 kr/månad
  • Olycksfallsförsäkring, högst 20 prisbasbelopp 33 kr/månad
 • Försäkringen gäller så länge du är medlem i SPF Seniorerna. Lämnar du SPF Seniorerna så upphör din försäkring.

  Villkor

  Förköpsinformation SPF Seniorerna

Teckna direkt

Medlemsförsäkringen i SPF Seniorerna tecknas vid inträdet i förbundet. Olycksfallsförsäkringen kan du däremot alltid ansluta dig till.

 • Du kan välja försäkringsbelopp: 10, 15 eller 20 prisbasbelopp
 • Du får ekonomisk ersättning vid invaliditet
 • Försäkringen täcker bland annat kostnader för vård, tandskador och resor
 • Du betalar ingen självrisk
Teckna olycksfallsförsäkring