Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll
Man och kvinna står under paraply

Sjukförsäkring

 • Kan ge ersättning med upp till 90 % av lönen om du är borta länge från jobbet
 • Ersättningen anpassas efter hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt
 • Ersättning i upp till 5 år under en period på sju år
 • Omfattar även krisförsäkring och hälsoförsäkring

Vår sjukförsäkring skyddar mot inkomstbortfall om du skulle bli långvarigt sjuk och inte kan jobba så mycket som du brukar.

Teckna sjukförsäkring

Så fungerar sjukförsäkring Allt i Ett

Med Skandias sjukförsäkring kan du känna dig tryggare om du skulle bli sjuk­skriven. Försäkringskassan ersätter bara cirka 80 % av din inkomst upp till en lön på 8 prisbasbelopp. Det motsvarar en månadslön på cirka 31 500 kr. Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr.

Sjukförsäkringen omfattar även:

 • Krisförsäkring – gäller om du eller någon i din familj drabbas av allvarlig sjukdom
 • Hälsoförsäkring Grupp – kan ge stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder vid risk för sjukskrivning på grund av stress eller psykisk ohälsa.

Upp till 90 % av din lön

Skandias sjukförsäkring kan ge dig upp till 90 % av din lön om du blir sjuk.

Observera att den totala ersättningen från ditt sjukförsäkringsskydd (t.ex. Försäkringskassan, tjänstepension och sjukförsäkring) maximalt får kompensera motsvarande ca 90 % av din arbetsinkomst. Du får inte tjäna på att vara sjukskriven jämfört med att jobba och få lön. Om Skandia bedömer att du är överförsäkrad kan försäkringen upphöra helt eller ersättningsnivån sänkas.

Även vid sjukskrivning på deltid

 • Du kan få ersättning vid minst 25 % sjukskrivning
 • Ju högre sjukskrivningsgrad, desto högre blir ersättningen
 • Ersättningen betalas ut efter en karenstid på 3 månader

Ersättning ges i 5 år under en sjuårsperiod

Försäkringen kan ge ersättning i maximalt 5 år under en sjuårsperiod. Efter det slutar försäkringen gälla, men du har rätt att återinträda i försäkringen när du har varit fullt arbetsför i 12 månader. Försäkringen gäller så länge du har ett Allt i Ett-konto och längst till och med utgången av den månad du fyller 65 år.

Passar även om du är försäkrad genom jobbet

Många har en sjukförsäkring genom jobbet. Men du kan ändå behöva en sjukförsäkring för att täcka upp inkomstbortfallet. Osäker? Fråga din arbetsgivare vilka försäkringar du har.

 • ha ett Allt i Ett-konto hos Skandia under hela försäkringstiden
 • ha fyllt 16 år
 • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
 • uppfylla Skandias hälsokrav

Teckna direkt

 • Kan ge ersättning med upp till 90 % av lönen om du är borta länge från jobbet
 • Ersättningen anpassas efter hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt
 • Ersättning i upp till 5 år under en period på sju år
Teckna sjukförsäkring

Så här använder vi dina personuppgifter när du är kund hos oss.