Gå till innehåll
Man leder cykel

Olycksfallsförsäkring

  • Gäller dygnet runt
  • Täcker bland annat kostnader för vård, tandskador och resor
  • Teckna försäkringen i dag och få ekonomiskt skydd utan självrisk
  • Nu kan du även komplettera med skydd vid sjukdom!

 

För de individuella olycksfallsförsäkringarna har vi valt att samarbeta med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Läs mer om samarbetet här

Skandia erbjuder även​ Olycksfall Allt i Ett som är en försäkring för dig som har eller skaffar ett konto i Skandiabanken.

Teckna individuell olycksfallsförsäkring

Tryggt att ha en olycksfallsförsäkring

Om olyckan är framme och dina pengar ska räcka till vårdkostnader, resor och i många fall inkomstbortfall kan det vara tryggt att ha en olycksfallsförsäkring.

Med Olycksfallsförsäkring får du en eko­nomisk grund­trygghet utan självrisk. Försäkringarna ger dig ett bra skydd för direkta kostnader i samband med en olycka och i många fall möjlighet till ersättning för bestående funktionsnedsättningar. För ett ännu mer komplett skydd kan du istället välja att teckna en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Jämför innehållet i de olika olycksfallsförsäkringarna

Du kan välja mellan tre olika olycksfallsförsäkringar. För Individuell Olycksfallförsäkring och Sjuk- och olycksfallsförsäkring har vi valt att samarbeta  med Moderna Försäkringar. Skandia erbjuder även​ Olycksfall Allt i Ett som är en försäkring för dig som har eller skaffar ett Allt i Ett-konto i Skandiabanken.

Modernas individuella olycksfallsförsäkring

Den här försäkringen kan ge dig ersättning vid bland annat ärr och tandskador i samband med ett olycksfall samt vård och sjukhuskostnader. Försäkringen kan lämna invaliditetsersättning vid olycksfall som till exempel olyckor på arbetet eller i trafiken. Försäkringen gäller livet ut och kan tecknas utan att fylla i en hälsodeklaration.

Teckna individuell olycksfallsförsäkring

Modernas kombinerade sjuk- & olycksfallsförsäkring

Modernas kombinerade sjuk- & olycksfallsförsäkring är deras mest omfattande personförsäkring, den ger ekonomiskt skydd om du råkar ut för ett olycksfall eller medicinsk invaliditet på grund av sjukdom som exempelvis stroke eller hjärtinfarkt.

  •        Ersättning vid bestående skada både vid vissa sjukdomar och olycksfall
  •        Ersättning vid ärr och tandskador vid olycksfall
  •        Ersättning för rese & behandlingskostnader

Försäkringen gäller utan självrisk, dygnet runt och kan tecknas för dig som är bosatt i Sverige och inte fyllt 55 år.

Teckna sjuk- & olycksfallsförsäkring

Skandias Olycksfall Allt i Ett

Den här försäkringen kan du teckna utan att fylla i hälsodeklaration. För att teckna försäkringen öppnar du ett Allt i Ett-konto hos Skandia. Du väljer mellan tre olika försäkringsbelopp.

Läs mer om Olycksfall Allt i Ett

Frågor & svar om olycksfallsförsäkring

  • En olycksfallsförsäkring kan till exempel ge dig ersättning vid ärr och tandskador som uppstått i samband med ett olycksfall. Försäkringen kan också ge dig ersättning vid invaliditet på grund av ett olycksfall.

  • En sjuk- och olycksfallsförsäkring omfattar även skador som uppkommit på grund av sjukdom, en olycksfallsförsäkring täcker enbart vid olycksfall.

  • Du kan teckna en olycksfallsförsäkring när som helst. Utifrån dina behov finns olika nivåer av skydd. Modernas Individuella olycksfallsförsäkring och Skandias Olycksfall Allt i Ett kan du teckna utan att fylla i en hälsodeklaration.

Alla frågor och svar