Gå till innehåll
Barn i regnjacka och hatt

Barnförsäkring

 • Barnförsäkring Large är topprankad i Konsumenternas stora jämförelse
 • Med försäkring får du ett extra skydd vid de flesta sjukdomar
 • Teckna nu – få 500 kr rabatt första året

Den bästa barnförsäkringen är den du tecknar idag!
 För den individuella barnförsäkringen har vi valt att samarbeta med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Läs mer om samarbetet här

En konkurrenskraftig barnförsäkring

 • Modernas Barnförsäkring Large är Sveriges bästa barnförsäkring enligt Konsumenternas försäkringsbyrå januari 2018. 
 • Försäkringen ger en av de bästa ersättningarna på marknaden vid allvarlig skada som leder till att ditt barn inte kan jobba som vuxen, så kallad ekonomisk invaliditet.
 • Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen och upp till 30 års ålder.
Teckna barnförsäkring

Vad är en barnförsäkring?

I Sverige har alla barn rätt till sjukvård och omsorg. Men om barnet blir helt eller delvis invalidiserat eller inte kan arbeta som vuxen, så räcker sällan det allmänna skyddet. En barnförsäkring kan kompensera för framtida inkomstförlust och kostnader. 

En barnförsäkring ger dessutom både barnet och familjen ett extra skydd vid en sjukdom eller olycksfall. Därför är det smart att skaffa en barnförsäkring.

Jämför innehållet i Modernas barnförsäkringar


Med Modernas Barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar. Försäkringen är ett viktigt komplement till den försäkring ditt barn har genom förskolan eller skolan, som oftast bara gäller olycksfall.

Tre nivåer av skydd

Modernas Barnförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar. Alla nivåer ger ett skydd både vid de allra flesta sjukdomarna och vid olycksfall. Alla nivåer ger också ersättning vid medicinsk invaliditet. Det innebär att barnet får ersättning om kroppen inte fungerar fullt ut efter en sjukdom eller ett olycksfall. Alla nivåer ger också ersättning vid ekonomisk invaliditet. Det innebär att barnet kan få ersättning om det inte kan arbeta på grund av ersättningsbar olycksfall eller sjukdom.

Grundskydd

Fördelen med grundskyddet är att den inte kräver någon hälsodeklaration, vilket innebär att alla barn bosatta i Sverige kan teckna försäkringen. Utöver ersättning vid olycksfall kan försäkringen också ge ersättning vid sjukdom.

Medium

Barnförsäkring Medium ger ett bra skydd till ditt barn. Ersättningen vid medicinsk invaliditet är upp till 3 gånger försäkringsbeloppet. Medicinsk invaliditet innebär att kroppen inte fungerar fullt ut efter en sjukdom eller ett olycksfall. Ekonomisk invaliditet innebär att om ditt barn drabbas av sjukdom eller olycksfall som gör att de inte kan jobba som vuxen, kan barnet få ersättning. Modernas försäkring ger en mycket bra ersättning vid ekonomisk invaliditet - maximalt dubbla försäkringsbeloppet.

Large

Barnförsäkring Large är Modernas mest omfattande försäkring och konsumenternas.se rankar den som Sveriges bästa barnförsäkring. Den innehåller samma skydd som Barnförsäkring Medium och ger dessutom:

 • En engångsersättning på upp till 100 000 kr för vissa av de sjukdomar som i övrigt är undantagna i försäkringen (t ex ADHD och Autism). Några av de andra undantagna sjukdomarna (t ex medfödda sjukdomar och epilepsi) kan man få en begränsad medicinsk invaliditet för (upp till 19%). Det innebär att alla sjukdomar kan ge någon slags ersättning.
 • Högre ersättning vid sjukhusvistelse (550 kr/dygn mot 475 kr/dygn i medium) och högre sjukersättning och vårdersättning (110 000 kr/år mot 96 000 kr/år i medium).
 • Högre ersättning vid direkthjälp (12% av försäkringsbeloppet mot 10 % av försäkringsbeloppet i Medium). Direkthjälp utbetalas direkt vid diagnos om barnet får t ex cancer, behöver göra en hjärtoperation eller drabbas av barnreumatism.

Du kan läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen.

Teckna direkt

 • Barnförsäkring Large är topprankad i Konsumenternas stora jämförelse
 • Med försäkring får du ett extra skydd vid de flesta sjukdomar
 • Teckna nu – få 500 kr rabatt första året

När du väljer att teckna en barnförsäkring hos Moderna Försäkringar via Skandia får du just nu 500 kr rabatt under det första året. Priset på din premie bestäms av vilken försäkringsnivå samt vilket försäkringsbelopp du väljer. Klicka på länken nedan och ta reda på vilket pris du kan få när du väljer att teckna Modernas barnförsäkring för ditt barn.

Teckna barnförsäkring

Frågor & svar om barnförsäkring

 • En barnförsäkring ger ditt barn ett försäkringsskydd vid olycksfall och för de allra flesta sjukdomar.

 • Skulle ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller råka ut för en allvarlig olycka kan en barnförsäkring ge värdefull ekonomisk ersättning och ett skydd som du annars inte får från samhället. 

 • Det vanligaste är att barnet omfattas av en olycksfallsförsäkring under skoltid och till och från skolan, dock inte på fritiden. Skolans försäkring brukar inte heller täcka om ditt barn blir sjukt, utan endast vid olycksfall.

 • När du tecknar en barnförsäkring så vill försäkringsbolaget få en sjukdomshistorik på barnet genom en hälsodeklaration. Ju yngre barnet är desto mindre sjukdomshistorik brukar det finnas. Sjukdomshistorik kan leda till begränsningar i försäkringsskyddet eller att barnet inte får ett försäkringsskydd alls.

 • För ett omfattande skydd bör försäkringen innehålla både en sjukdel och en olycksfallsdel, och ge ersättning för både medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Modernas Barnförsäkring Medium och Barnförsäkring Large är två försäkringar som täcker in dessa delar.

 • Vår rekommendation är att du ska utgå från din familjs ekonomiska situation – hur mycket har ni råd att betala och hur mycket påverkas din familjs ekonomi om ditt barn skulle bli långvarigt sjuk eller allvarligt skadad vid ett olycksfall. 

 • Modernas Barnförsäkring Large är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå som gör regelbundna jämförelser av alla försäkringsbolags barnförsäkringar. Barnförsäkring Large ger en av marknadens högsta ersättning vid ekonomisk invaliditet och försäkrar barnet upp till 30 års ålder.

Alla frågor och svar