Gå till innehåll
Tre generationer av kvinnor

Ansök om Skandia Ung

Här kommer du i gång med Skandia Ung, oavsett om ditt barn redan har ett konto hos oss eller inte.

Ansök om Skandia ung

Det finns två ansökningar att välja på beroende på om ni vill koppla Skandia Ung till ett nytt eller befintligt konto:

 • Såhär fyller du i ansökan

  Klicka här för att öppna ansökan.

  1. Personuppgifter - Omyndig

  • Fyll i barnets uppgifter.
  • Mobilnumret är viktigt om barnet senare ska kunna logga in i mobil- eller internetbanken.

  2. Personuppgifter - Förmyndare

  • Fyll i förmyndarens/förmyndarnas uppgifter.

  3. Allt i Ett-konto

  • Fyll i barnets befintliga konto som produkterna/tjänsterna ska kopplas till.
  • Ange dispositionsregler för kontot. Detta ersätter tidigare vald dispositionsrätt. Kryssa endast i ett alternativ.

  4. Bankkort online

  • Bocka i rutan om ett Bankkort online kopplas till kontot. Har barnet redan ett Bankkort online kan man inte ansöka om ytterligare ett till samma konto. 

  5. Medgivanden - Digitala Kanaler med tillhörande säkerhetslösning samt Swish

  Om du vill att ditt barn ska få tillgång till mobil- och internetbanken men endast ta emot Swish:

  Bocka i båda rutorna. Den översta rutan innebär att barnet kan ladda ner och godkänna villkoren för Mobilt BankID. Barnet kommer att få en egen PIN-kod. Har barnet redan en PIN-kod sen tidigare skickas ingen ny.

  Den nedersta rutan innebär att barnet kan anslutas till Swish. När ni sedan ansluter barnet anger ni 0 som beloppsgräns. Detta alternativ är inte möjligt om barnet är 16 år och ni väljer alternativet "ensam dispositionsrätt" i ansökan då barnet själv ansluter sig till Swish och administerar sina egna beloppsgränser.

  Om du vill att ditt barn ska få tillgång till mobil- och internetbanken samt både swisha och ta emot Swish:

  Bocka i båda rutorna. Den översta rutan innebär att barnet kan ladda ner och godkänna villkoren för Mobilt BankID. Barnet kommer att få en egen PIN-kod. Har barnet redan en PIN-kod sen tidigare skickas ingen ny. Den nedersta rutan innebär att barnet kan anslutas till Swish.

  Om du bara vill att ditt barn endast ska kunna ta emot Swish och inte använda mobil- och internetbanken:

  Bocka i den nedersta rutan vilket innebär att barnet kan anslutas till Swish. Eftersom du inte ger barnet tillgång till att ladda ner ett Mobilt BankID kommer barnet inte kunna swisha utan endast ta emot Swish.

  6. Underskrift

  • Samtliga förmyndare ska skriva under ansökan.
  • Ansökan skickas in i bifogat svarskuvert eller till adressen uppe i högra hörnet på blanketten.
 • Såhär fyller du i ansökan

  Klicka här för att öppna ansökan.

  1. Personuppgifter - Omyndig

  • Fyll i barnets uppgifter.
  • Mobilnumret är viktigt om barnet senare ska kunna logga in i mobil- eller internetbanken.

  2. Personuppgifter - Förmyndare

  • Fyll i förmyndarens/förmyndarnas uppgifter.

  3. Allt i Ett-konto

  • Om du vill koppla Skandia ung till ett nytt konto, bocka i rutan för detta.
  • Om du vill koppla Skandia ung till ett befintligt konto fylls Allt i Ett-kontonumret i.

  4.Syfte och ursprung - ifylles endast om nytt konto ska öppnas

  • Om du angett att du vill öppna ett nytt konto att koppla Skandia ung till ska du svara på dessa frågor.

  5. Dispositionsregler

  • Ange dispositionsregler för kontot som ersätter eventuellt tidigare vald dispositionsrätt för kontot. Kryssa endast för ett alternativ

  6. Bankkort online

  • Bocka i rutan om du vill att ett Bankkort online kopplas till kontot. Har barnet redan ett Bankkort online kan du inte ansöka om ytterligare ett till samma konto. 

  7. Medgivanden - Digitala Kanaler med tillhörande säkerhetslösning samt Swish

  Om du vill att ditt barn ska få tillgång till mobil- och internetbanken men endast ta emot Swish:

  Bocka i båda rutorna. Den översta rutan innebär att barnet kan ladda ner och godkänna villkoren för Mobilt BankID. Barnet kommer att få en egen PIN-kod. Har barnet redan en PIN-kod sen tidigare skickas ingen ny.

  Den nedersta rutan innebär att barnet kan anslutas till Swish. När ni sedan ansluter barnet anger ni 0 som beloppsgräns. Detta alternativ är inte möjligt om barnet är 16 år och ni väljer alternativet "ensam dispositionsrätt" i ansökan då barnet själv ansluter sig till Swish och administerar sina egna beloppsgränser.

  Om du vill att ditt barn ska få tillgång till mobil- och internetbanken samt både swisha och ta emot Swish:

  Bocka i båda rutorna. Den översta rutan innebär att barnet kan ladda ner och godkänna villkoren för Mobilt BankID. Barnet kommer att få en egen PIN-kod. Har barnet redan en PIN-kod sen tidigare skickas ingen ny. Den nedersta rutan innebär att barnet kan anslutas till Swish.

  Om du bara vill att ditt barn endast ska kunna ta emot Swish och inte använda mobil- och internetbanken:

  Bocka i den nedersta rutan vilket innebär att barnet kan anslutas till Swish. Eftersom du inte ger barnet tillgång till att ladda ner ett Mobilt BankID kommer barnet inte kunna swisha utan endast ta emot Swish.

  8. Underskrift

  • Samtliga förmyndare ska skriva under ansökan.
  • Om nytt konto ska öppnas ska även bifogade handlingar fyllas i.
   - Insättningsgarantin avser den omyndige, förmyndarna skriver under.
   - Skattskyldighet avser den omyndige, förmyndarna skriver under.
   - Blankett om Politically exposed person, PEP avser förmyndarna.
   - ID-underlag avser förmyndarna.
  • Samtliga förmyndare ska fylla i bifogat identifieringsunderlag för egen räkning. ID-handlingen kan vara t.ex. körkort, pass eller ID-kort. Identifieringsunderlagen skickas sedan in tillsammans med ansökan. 
  • Ansökan skickas sedan in i bifogat svarskuvert eller till adressen uppe i högra hörnet på ansökan.

Jag har redan ansökt och vill komma igång

När ansökan har behandlats så finns det några steg som du behöver göra för att komma igång.

Observera att koderna är personliga och aldrig får användas av någon annan än barnet själv.

 • En PIN-kod skickas ut till ditt barn med rekommenderat brev. PIN-koden behövs för att ditt barn ska kunna logga in i mobil- och internetbanken samt, om du valt till det i ansökan, kunna logga in i swish-appen för att skicka swishbetalningar.

  Om du som förmyndare inte fått PIN-kod sen tidigare så kommer även detta att skickas ut till dig. Samtliga PIN-koder måste hämtas ut för att ansökan så gå att fullfölja.

  Observera att barnet måste närvara när försändelsen av PIN-koden till barnet hämtas ut, samt att barnet måste ha en giltig ID-handling.

 • Om ditt barn inte ska ha tillgång till mobil- och internetbank och/eller möjlighet till att skicka swishbetalningar kan du hoppa över detta steg.

  Så här gör du:

  1. Appen hämtas som alla andra appar i t.ex. ”Android market” eller ”App store”
  2. Sök på BankID
  3. Hämta appen
  4. Gå in här för att påbörja installationen.
  5. Fyll i barnets personnummer och pin-kod som skickats med rekommenderat brev.
  6. Godkänn villkoren för BankID och klicka på "Gå vidare"
  7. Du skickas nu vidare till BankID:s webbsida där du hämtar ditt Mobila BankID i två steg. Tänk på att ditt barn kommer att använda vald kod vid eventuella inloggningar i internet- eller mobilbanken samt vid swishbetalningar.
  8. Följ instruktionen för att hämta Mobilt BankID som du ser i din webbläsare
 • Om ditt barn inte ska ha tillgång till mobilbanken kan du hoppa över detta steg.

  Så här gör du:

  1. Appen hämtas som alla andra appar i t.ex. ”Android market” eller ”App store”
  2. Sök på Skandia
  3. Hämta appen som heter "Skandia och Skandiabanken"
  4. Innan ditt barn kan logga in i appen behöver barnet byta sin PIN-kod som skickades med rekommenderat brev. Ni behöver därför logga in i internetbanken en gång då barnet kommer att bli ombedd att byta sin kod. Om barnet redan bytt sin PIN-kod kan ni hoppa över detta steg.
  5. Ditt barn kan nu logga in i mobilbanken genom att legitimera sig med Mobilt BankID.
 • Om ditt barn är över 16 år och har ensam dispositionsrätt på kontot så gör barnet samtliga steg själv.

  Innan du börjar:

  • Ditt barns mobiltelefon behöver finnas till hands.
  • Du som förälder behöver möjlighet att logga in i din internetbank.

  Om ditt barn inte ska kunna skicka swishbetalningar utan endast ta emot går du direkt till punkt 4 i instruktionen nedan.

  Så här gör du:

  1. Appen hämtas som alla andra appar i t.ex. ”Android market” eller ”App store”
  2. Sök på Swish
  3. Hämta appen
  4. Du som förälder loggar in i din internetbank. 
  5. Välj "Byt engagemang" uppe i högra hörnet. Välj ditt barn i menyn.
  6. Klicka på Betala - Swish - Anslut nytt mobilnummer.
  7. Barnets mobilnummer är förifyllt. Om fel nummer är angivet behöver du ringa till Kundservice för att ändra det.
  8. Ange en daglig beloppsgräns. Om du vill att barnet endast ska kunna ta emot swishbetalningar anger du belopp 0.
  9. Läs och bocka i att du godkänner de allmänna villkoren
  10. Klicka på "Gå vidare".
  11. Ett SMS med en kod skickas till ditt barns mobiltelefon. Ange koden i rutan på skärmen.
  12. Klicka på "Godkänn".
  13. Du som förälder signerar med ditt BankID eller Mobilt BankID beroende på vilket du använde när du loggade in i internetbanken. Om du loggade in på en annan enhet än där ditt Mobila BankID finns så ombeds du även att skanna QR-koden på skärmen med ditt Mobila BankID.
  14. En bekräftelse visas.

Så här använder vi dina personuppgifter när du är kund hos oss.