Gå till innehåll
 1. Här väljer du hur pengarna ska placeras och om du vill ha efterlevandeskydd för din familj.

  Välj de alternativ som passar dig bäst i dag. Du kan ändra dina val när som helst före din 60-årsdag, till exempel om din familjesituation förändras.

  Innan du börjar

 2. Här skriver du ditt personnummer. Exempel: 740914-7494.

  Här skriver du både förnamn och efternamn. Exempel: Robin Berg Andersson.

  Här skriver du ditt telefonnummer eller mobilnummer. Exempel: 052-75 10 03.

  Här skriver du din mejladress. Exempel: fornamn.efternamn@mejl.se
 3. Vilken förvaltningsform vill du ha?

  Med traditionell förvaltning placerar vi dina pengar åt dig och garanterar att du får ett visst belopp när du går i pension. Dessutom finns det möjligheter att du får mer än de garanterade pengarna.

  Med fondförvaltning väljer du mellan tre fonder. Fonderna är utvalda för att hålla hög kvalitet och innebära olika stor risk för ditt sparande – från försiktigt till offensivt. Ju högre risken är, desto mer brukar fondens värde förändras. Fondens värde kan dock påverkas både uppåt och nedåt.

  Med traditionell förvaltning + fondförvaltning bestämmer du hur stor del av pengarna som du vill placera själv i fondförvaltning. Den andra delen placerar vi åt dig i traditionell förvaltning.

  Om du vill ha ett större urval kan du logga in och välja mellan alla våra fonder.

  Hur vill du fördela pengarna?

  I rutan för traditionell förvaltning väljer du hur stor del av pengarna vi ska placera åt dig. Rutan för fondförvaltning visar då hur stor del av pengarna du placerar själv.

  %
  %
  Vilken fond vill du placera de fondförvaltade pengarna i?

  Skandia SMART – blandfonder med olika risknivå

  • Skandia SMART Försiktig har måttlig risknivå. Målet är att fondens placeringar ska vara kapitalbevarande.
  • Skandia SMART Balanserad har medelhög risknivå. Fondens mål är att skapa en stabil avkastning över tid.
  • Skandia SMART Offensiv har hög risknivå och ett tydligt fokus på att möjliggöra tillväxt.

  Du kan läsa mer om du klickar på pilen till höger om respektive fond.

  Pengar som du placerar i fonder kan både öka och minska i värde

  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du hittar mer detaljerad information om respektive fond nedan. Informationen ska inte ses som placeringsrådgivning.

  Fond Risk Avkastning 1 år Avkastning 3 år
  2,96% 10,44%
  Skandia SMART - Försiktig
  Avkastning i %
  1 dag 0,14%
  1 vecka -0,14%
  1 mån -0,37%
  6 mån 0,39%
  1 år 2,96%
  3 år 10,44%
  5 år 18,59%
  10 år 34,92%
  i år 0,75%
  Källa: Morningstar
  Risk:
  3 av 7
  Standardavvikelse:
  2,7%
  Sharpekvot:
  1,32
  Förvaltningsavgift:
  0,9%
  Köpavgift:
  0%
  Säljavgift:
  0%
  Årlig avgift:
  0,9%
  Resultatbaserad avgift:
  -
  Kurs:
  189,93 SEK
  Kursdatum:
  2017-03-23
  11,92% 25,43%
  Skandia SMART - Balanserad
  Avkastning i %
  1 dag 0,5%
  1 vecka -0,42%
  1 mån -0,67%
  6 mån 5,8%
  1 år 11,92%
  3 år 25,43%
  5 år 41,94%
  10 år 50,64%
  i år 2,22%
  Källa: Morningstar
  Risk:
  4 av 7
  Standardavvikelse:
  6,75%
  Sharpekvot:
  1,17
  Förvaltningsavgift:
  1,4%
  Köpavgift:
  0%
  Säljavgift:
  0 %
  Årlig avgift:
  1,4%
  Resultatbaserad avgift:
  -
  Kurs:
  355,76 SEK
  Kursdatum:
  2017-03-23
  21,4% 45,04%
  Skandia SMART - Offensiv
  Avkastning i %
  1 dag 0,86%
  1 vecka -0,67%
  1 mån -1,01%
  6 mån 10,35%
  1 år 21,4%
  3 år 45,04%
  5 år 80,4%
  10 år 71,8%
  i år 4,02%
  Källa: Morningstar
  Risk:
  5 av 7
  Standardavvikelse:
  12,94%
  Sharpekvot:
  1,02
  Förvaltningsavgift:
  1,4%
  Köpavgift:
  0%
  Säljavgift:
  0 %
  Årlig avgift:
  1,41%
  Resultatbaserad avgift:
  -
  Kurs:
  429,37 SEK
  Kursdatum:
  2017-03-23


 4.  


  Vill du ha efterlevandeskydd?

  Ett av våra efterlevandeskydd kallas återbetalningsskydd. Ett återbetalningsskydd ger din familj en pension varje månad under minst fem år. Det gäller om du dör före din avtalade pensionsålder. Beloppet grundar sig på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om du dör efter din avtalade pensionsålder, under tiden som pensionen betalas ut, fortsätter utbetalningarna som så kallad familjepension. Pengar betalas ut under den tid som är kvar enligt avtalet mellan din arbetsgivare och Skandia.

  Återbetalningsskydd gör att din pension blir något lägre.

  Om du inte väljer återbetalningsskydd får andra som sparar i samma sorts försäkring dela på ditt försäkringskapital när du dör. I gengäld är du med och delar på andras försäkringskapital. På så sätt bli din pension lite högre.

  Vem får pengarna om jag dör?

  Skyddet betalas ut till din familj enligt följande prioritering:

  1. Din make, maka eller sambo
  2. Dina barn
  3. Din makes, makas eller sambos barn

   Du kan ändra prioriteringen om du vill. Kontakta i så fall vår kundservice.

  Vill du komplettera med ett extra efterlevandeskydd?

  En försäkring med extra efterlevandeskydd ger din familj extra trygghet om du dör innan du går i pension. Skyddet garanterar att din familj får en pension.

  Hur stor pension din familj ska få väljer du i form av årslöner nedan. Till skillnad från återbetalningsskyddet är det extra efterlevandeskyddet därför inte beroende av hur stort försäkringskapitalet är vid dödsfallet. Den grundar sig istället på summan av återbetalningsskyddet och det extra efterlevandeskyddet.

  Pengarna betalas ut varje månad, fördelat på minst fem år.

  Beloppet för det extra efterlevandeskyddet anpassas varje år så att summan av detta och återbetalningsskyddet är lika stort som det antal årslöner du väljer nedan. Det innebär att ju större återbetalningsskyddet blir, desto mindre kostar det extra efterlevandeskyddet och en större del av den premie som din arbetsgivare betalar går till din egen pension.

  Det extra efterlevandeskyddet gäller fram till din avtalade pensionsålder. 

  Hur stort efterlevandeskydd vill du ha?

  Du som är fullt arbetsför och inte har fyllt 60 år kan välja upp till 2 årslöner i extra efterlevandeskydd. 

  Du som är fullt arbetsför ska:

  • kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag
  • inte få ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller ha vilande sådan ersättning
  • inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

  Kontakta vår kundservice om du vill välja fler än 2 årslöner. Du kan då behöva fylla i uppgifter om din hälsa i en hälsodeklaration.

  Vad är en årslön?

  En årslön är det du tjänar per år före skatt, men maximalt 1 779 000 kr (30 inkomstbasbelopp) per år.

 5. Kontrollera att dina val stämmer innan du godkänner.

  Något gick fel. Prova gärna igen!