Gå till innehåll
 1. Gör dina tjänstepensionsval

  Här väljer du om du vill ha efterlevandeskydd för din familj och hur pengarna ska placeras.

  Välj de alternativ som passar dig bäst i dag. Du kan ändra dina val när som helst före din 60-årsdag, till exempel om din familjesituation förändras.

  Innan du börjar

 2. Personuppgifter

 3. Välj skydd för din familj

  Ett av våra efterlevandeskydd kallas återbetalningsskydd. Det ingår i pensionsförsäkringen som din arbetsgivare har tecknat med oss.

  Om du dör före din avtalade pensionsålder betalas återbetalningsskyddet ut till din familj. Beloppet som betalas ut baseras på storleken av ditt försäkringskapital. Ju mer det har hunnit byggas upp desto större blir ditt återbetalningsskydd.

  Med försäkringskapital menar vi pengarna som sparas till din pension. Försäkringskapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om du dör efter att du har börjat ta ut din pension fortsätter utbetalningarna till din familj under så lång tid som är kvar enligt avtalet mellan din arbetsgivare och oss på Skandia.

  Vem får pengarna om jag dör?

  Skyddet betalas ut till din familj enligt följande prioritering:

  1. Din maka, make eller sambo
  2. Dina barn
  3. Din makas, makes eller sambos barn


  Du kan ändra prioriteringen när du vill framöver. Du kan även ändra vem som ska få pengarna. Kontakta i så fall vår kundservice.

  Pengarna betalas ut till din familj varje månad, fördelat på minst 5 år.

  Om du inte har något återbetalningsskydd får andra som sparar i samma sorts försäkring dela på ditt ihopsamlade försäkringskapital när du dör (arvsvinst). I gengäld är du med och delar på andras försäkringskapital löpande. På så sätt blir din pension lite högre om du väljer bort ditt återbetalningsskydd.

  Vill du lägga till ett återbetalningsskydd till din tjänstepension eller höja nivån för ditt efterlevandeskydd, exempelvis om din familjesituation förändrats kan du nyttja en familjeoption. Det innebär att du inom 12 månader (från det att din familjesituation förändrats) inte behöver deklarera din hälsosituation för att få igenom dina ändringar.

  Rätten till familjeoption är giltig om försäkrad:

  • Inleder samboförhållande – samboendet ska uppfylla de krav på samboende som uppställs i sambolagen
  • Ingår äktenskap – om äktenskap ingås sedan samboförhållande varat över ett år gäller inte denna optionsrätt
  • Får arvsberättigat barn (biologiskt barn eller adoptivbarn)
  • Tar emot fosterbarn med avsikt att adoptera det


  Familjeoptionen berör dig som gör dina val eller omval till tjänstepensionen hos oss senare än 6 månader (från startdatumet för försäkringen). Gör du ditt första val inom 6 månader behöver du inte deklarera din hälsosituation förutsatt att du är fullt arbetsför.

  Återbetalningsskyddet kan kombineras med ett extra efterlevandeskydd. Det är en försäkring som ger din familj extra trygghet om du dör innan du går i pension och innan ditt ihopsamlade försäkringskapital (värdet på din försäkring) har hunnit växa sig så stort.

  Hur fungerar skyddet?

  Försäkringen garanterar att din familj får ett visst belopp utbetalat varje månad under en viss bestämd period. Hur stort totalbelopp din familj ska få väljer du i form av årslöner nedan. Det beloppet är därför inte beroende av hur mycket ditt försäkringskapital har hunnit byggas upp innan du dör. Om du dör innan du går i pension kommer ditt ihopsamlade försäkringskapital (i form av återbetalningsskyddet) att stå för en del av totalbeloppet och det extra efterlevandeskyddet (som fastställs årsvis) står för resten. 

  Hur påverkas min pension om jag väljer extra efterlevandeskydd?

  En del av det belopp (premien) som din arbetsgivare betalar in till din pensionsförsäkring varje månad går till att betala för det extra efterlevandeskyddet. Det gör att din slutliga pension blir något lägre när du väljer ett extra efterlevandeskydd. 

  I takt med att ditt försäkringskapital växer kommer det närmare det totalbelopp som du har valt, och skillnaden upp till ditt valda belopp minskar. Det sänker kostnaden för det extra efterlevandeskyddet och mer av premien kan då gå till ditt pensionssparande. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av din ålder.

  Räkneexempel

  • Moas årslön: 400 000 kr
  • Antal årslöner som Moa väljer: 2 årslöner
  • Totalbelopp som Moas familj får om hon dör före avtalad pensionsålder: 400 000 x 2 = 800 000 kr

  Exempel: Moa väljer att försäkra ett totalbelopp på totalt 800 000 kr. Bilden visar att hennes försäkringskapital (det som sparas till hennes pension) växer varje månad. När försäkringskapitalet växer kommer hon närmare totalbeloppet 800 000 kr. När Moa har fyllt 60 år (se bilden) kostar försäkringen inget eftersom hennes försäkringskapital är lika stort som nivån hon valde som  totalbelopp: 800 000 kr. Hela premien som arbetsgivaren betalar in går då till Moas pensionssparande.

  Pengarna till din familj betalas ut varje månad, fördelat på minst 5 år. Skyddet gäller fram till din avtalade pensionsålder.

  För mer information, kontakta vår kundservice.

  Du väljer extra efterlevandeskydd i form av årslöner. En årslön är det du tjänar per år före skatt. 

  Du som är fullt arbetsför och inte har fyllt 60 år kan välja upp till 2 årslöner i extra efterlevandeskydd. (Du kan inte välja till ett extra efterlevandeskydd om du har fyllt 64 år.)

  Du som är fullt arbetsför ska:

  • kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag
  • inte få ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller ha vilande sådan ersättning
  • inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

  Ibland får du fylla i en hälsodeklaration

  Vi behöver uppgifter om din hälsa om du:

  • vill ha fler än 2 årslöner – kontakta i sådant fall vår kundservice
  • tjänar mer än 1 845 000 kr per år före skatt (30 inkomstbasbelopp)
  • tjänar mer än 615 000 kr per år före skatt (10 inkomstbasbelopp) och jobbar på ett företag med färre än 5 anställda
  • är delägare i företaget

  I vissa fall kan du behöva fylla i en hälsodeklaration. Den skickar vi i sådant fall hem till dig. Det gäller om:

  • du är delägare i företaget
  • du har fyllt 55 år
  • ditt företag har färre än 5 anställda som är försäkrade hos oss

  Du vill välja ett eller flera alternativ som skiljer sig från vad vi rekommenderar dig. Vi kan därför inte avgöra om valen är lämpliga för dig.  .

 4. Välj sparform

  Med traditionell förvaltning placerar vi pengarna åt dig och garanterar att du får ett visst belopp när du går i pension. Dessutom finns det möjligheter att du får mer än det garanterade beloppet.

  Med fondförvaltning väljer du mellan tre fonder. Fonderna är utvalda för att hålla hög kvalitet och innebära olika stor risk för ditt sparande – från försiktigt till offensivt. Ju högre risken är, desto mer brukar fondens värde förändras. Fondens värde kan dock påverkas både uppåt och nedåt.

  Med traditionell förvaltning + fondförvaltning bestämmer du hur stor del av pengarna som du vill placera själv i fondförvaltning. Den andra delen placerar vi åt dig i traditionell förvaltning.

  Du kan logga in och välja mellan alla våra fonder om du vill ha ett större urval.

  I rutan för traditionell förvaltning väljer du hur stor del av pengarna vi ska placera åt dig. Rutan för fondförvaltning visar då hur stor del av pengarna du placerar själv. 

  %
  %

  Blandfonder

  Blandfonder är fonder som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Hur mycket aktier och räntebärande värdepapper fonden innehåller kan variera.

  En blandfond har oftast lägre risk än en aktiefond eftersom den även placerar i räntebärande värdepapper som har lägre risk än aktier. Blandfonder graderas mellan 2 och 6 på en riskskala mellan 1 och 7.

  Våra blandfonder finns i 3 olika risknivåer:

  • Skandia SMART Försiktig (3)

  • Skandia SMART Balanserad (4)

  • Skandia SMART Offensiv (5)

  Fondportfölj

  En sammansättning av olika fonder brukar kallas fondportfölj. Liknelsen förklaras av att många investerare förr bar omkring sina värdepapper i en portfölj.

  Att minska sitt risktagande genom att "inte ha alla ägg i en korg" kallas av experterna för portföljtänkande. Det kan till exempel innebära att undvika att investera hela sitt kapital i bara en typ av fond.

  Indexfonder

  Våra indexfonder är aktiefonder som har som mål att ge samma avkastning som ett visst jämförelseindex. Motsatsen till en indexfond är en aktivt förvaltad aktiefond. Där försöker förvaltaren att uppnå högre avkastning än sitt jämförelseindex.

  Indexfonder har generellt sett lägre förvaltningsavgifter än aktivt förvaltade fonder.Våra indexfonder graderas mellan 5 och 6 på en riskskala mellan 1 och 7.

  Du kan läsa mer om du klickar på pilen till höger om respektive fond.

  Fond Risk Läs mer
  Skandia SMART - Försiktig
  Avkastning i %
  1 dag -0,2%
  1 vecka -0,72%
  1 mån -1,46%
  6 mån 1,76%
  1 år -0,79%
  3 år 3,12%
  5 år 7,63%
  10 år 28,44%
  i år -0,63%
  Risk:
  3 av 7
  Standardavvikelse:
  3,41%
  Sharpekvot:
  0,61
  Årlig avgift:
  0,9%
  Köpavgift:
  %
  Säljavgift:
  0%
  Årlig avgift:
  0,90145%
  Resultatbaserad avgift:
  0 %
  Kurs:
  198,83 SEK
  Kursdatum:
  2020-10-30
  Källa: Morningstar
  Skandia SMART - Balanserad
  Avkastning i %
  1 dag -0,68%
  1 vecka -3,01%
  1 mån -3,22%
  6 mån 4,58%
  1 år -1,11%
  3 år 7,67%
  5 år 22,45%
  10 år 63,04%
  i år -2,71%
  Risk:
  4 av 7
  Standardavvikelse:
  9,3%
  Sharpekvot:
  0,54
  Årlig avgift:
  1,4%
  Köpavgift:
  %
  Säljavgift:
  0%
  Årlig avgift:
  1,40176%
  Resultatbaserad avgift:
  0 %
  Kurs:
  401,09 SEK
  Kursdatum:
  2020-10-30
  Källa: Morningstar
  Skandia SMART - Offensiv
  Avkastning i %
  1 dag -1,1%
  1 vecka -5,1%
  1 mån -5,4%
  6 mån 5,78%
  1 år -3,21%
  3 år 13,29%
  5 år 38,9%
  10 år 121,94%
  i år -6,29%
  Risk:
  6 av 7
  Standardavvikelse:
  15,08%
  Sharpekvot:
  0,57
  Årlig avgift:
  1,4%
  Köpavgift:
  %
  Säljavgift:
  0%
  Årlig avgift:
  1,4047%
  Resultatbaserad avgift:
  0 %
  Kurs:
  524,74 SEK
  Kursdatum:
  2020-10-30
  Källa: Morningstar
  Fondportfölj - Försiktig
  Risk:
  3 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Skandia Korträntefond

  24 %

  0,30 %

   

  Skandia Kapitalmarknadsfond

  24 % 

  0,60 % 

   

  Allianz Green Bond

  6 %

  0,84 %

   

  Öhman FRN fond Hållbar

  20 %

  0,79 %

  Svenska aktier

  Carnegie Sverige

  4 % 

  1,42 % 

   

  Norron Active

  3 %

  1,70 %

  Globala aktier

  Skandia Världen

  8 % 

  1,40 % 

   

  Stewart Inv Worldwide Sustainable 

  5 %

  1,69 %

  Alternativa placeringar

  Norron Target

  6 %

  1,17 % 

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,80 %
  Källa: Morningstar
  Fondportfölj - Balanserad
  Risk:
  4 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Carnegie Likviditet

  19 %

  0,30 %

   

  Skandia Kapitalmarknadsfond

  19 % 

  0,60 % 

  Svenska aktier

  Carnegie Sverige

  13 % 

  1,42 % 

   

  Norron Active

  12 %

  1,70 %

  Globala aktier

  Skandia Global Exponering

  17 % 

  0,26 % 

    Stewart Inv Worldwide Sustainable

  7 %

  1,69 %

    Skandia Världen

  4 %

  1,40 %

  Tillväxtmarknader aktier Skandia Tillväxtmarknad

  4 %

  1,71 %

  Alternativa placeringar

  Norron Target

  5 %

  1,17 % 

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,91 %
  Källa: Morningstar
  Fondportfölj - Offensiv
  Risk:
  5 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Svenska aktier

  Carnegie Sverige

  18 %

  1,42 %

   

  Norron Active

  15 %

  1,70 %

   

  C WorldWide Sweden Small Cap

  7 %

  1,62 %

  Europeiska aktier

  UBS European Opportunity Unconstrained

  9 %

  2,07 % 

  Nordamerikanska aktier

  Skandia Nordamerika Exponering

  15 %

  0,25 %

  Japanska aktier

  T. Rowe Price Japanese Equity A

  7 %

  1,70 % 

  Globala aktier

  Skandia Världen

  16 %

  0,40 %

  Tillväxtmarknader aktier

  Skandia Tillväxtmarknad

  9 % 1,71 %
  Alternativa placeringar

  Norron Select

  4 % 1,81 %
  Årlig genomsnittlig kostnad: 1,42 %
  Källa: Morningstar
  Indexportfölj - Försiktig
  Risk:
  3 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Skandia Kapitalmarknadsfond

  80 % 

  0,40 % 

  Svenska aktier

  Skandia Sverige Exponering

  8 % 

  0,25 % 

  Globala aktier

  Skandia Global Exponering

  12 % 

  0,25 % 

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,37 %
  Källa: Morningstar
  Indexportfölj - Balanserad
  Risk:
  4 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Skandia Kapitalmarknadsfond

  40 % 

  0,40 % 

  Svenska aktier

  Skandia Sverige Exponering

  20 % 

  0,25 % 

  Globala aktier

  Skandia Global Exponering

  40 % 

  0,25 % 

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,31 %
  Källa: Morningstar
  Indexportfölj - Offensiv
  Risk:
  5 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Svenska aktier

  Skandia Sverige Exponering

  40 %

  0,25 %

  Globala aktier

  Skandia Global Exponering

  60 %

  0,25 %

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,25 %
  Källa: Morningstar

  Vår Trygghetsplan är en kostnadsfri tjänst som du kan lägga till i din tjänstepensionsförsäkring. Tjänsten fördelar automatiskt om dina fondandelar till andra fondandelar som vi på Skandia väljer. Så här fungerar tjänsten:

  När du fyller 55 år ser vi över dina fondval och gör justeringar utifrån vilka typer av placeringar du bör ha då och framåt. Vi ser till att den del av ditt kapital som är placerat i fonder med hög risk successivt minskar, samtidigt som andelen fonder med låg risk ökar. Det gör att din risknivå trappas ner i takt med att du blir äldre.

  Även om du väljer Trygghetsplanen står du själv fullt ut för risken för värdeförändringar på fondandelarna. Du kan när som helst säga upp tjänsten om du inte vill att vi automatiskt ska ändra i din valda fondfördelning. 

  Du vill välja ett eller flera alternativ som skiljer sig från vad vi rekommenderar dig. Vi kan därför inte avgöra om valen är lämpliga för dig.  .

  Utifrån dina svar på våra riskfrågor har du en riskprofil som är av 7

 5. Kontrollera och godkänn

  Vänligen kontrollera att dina val och uppgifter ovan stämmer innan du godkänner. Klicka även i när du har tagit del av informationen nedan.
  Samtycke

  Skandia strävar efter att kommunicera digitalt med sina kunder. Information kopplad till våra avtal och produkter kommer därför successivt att enbart finnas tillgänglig digitalt genom inloggning. När sådan väsentlig information finns tillgänglig kommer Skandia att meddela det genom t.ex. mejl, sms eller information på skandia.se. Det är därför viktigt att vi får fullständiga kontaktuppgifter till dig. Om du önskar information i pappersform, kontakta Skandias kundservice på 0771-55 55 00.

  Nu blev det tyvärr ett tekniskt fel. Prova gärna igen.