Gå till innehåll
 1. Gör dina tjänstepensionsval

  Här väljer du om du vill ha efterlevandeskydd för din familj och hur pengarna ska placeras.

  Välj de alternativ som passar dig bäst i dag. Du kan ändra dina val när som helst före din 60-årsdag, till exempel om din familjesituation förändras.

  Innan du börjar

 2. Personuppgifter

 3. Välj skydd för din familj
  Vill du ha ett efterlevandeskydd som gör att din familj får del av dina pensionspengar om du dör?

  Ett av våra efterlevandeskydd kallas återbetalningsskydd. Det ingår i pensionsförsäkringen som din arbetsgivare har tecknat med oss.

  Om du dör före din avtalade pensionsålder betalas återbetalningsskyddet ut till din familj. Beloppet som betalas ut baseras på storleken av ditt försäkringskapital. Ju mer det har hunnit byggas upp desto större blir ditt återbetalningsskydd.

  Med försäkringskapital menar vi pengarna som sparas till din pension. Försäkringskapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om du dör efter att du har börjat ta ut din pension fortsätter utbetalningarna till din familj under så lång tid som är kvar enligt avtalet mellan din arbetsgivare och oss på Skandia.

  Vem får pengarna om jag dör?

  Skyddet betalas ut till din familj enligt följande prioritering:

  1. Din maka, make eller sambo
  2. Dina barn
  3. Din makas, makes eller sambos barn


  Du kan ändra prioriteringen när du vill framöver. Du kan även ändra vem som ska få pengarna. Kontakta i så fall vår kundservice.

  Pengarna betalas ut till din familj varje månad, fördelat på minst 5 år.

  Om du inte har något återbetalningsskydd får andra som sparar i samma sorts försäkring dela på ditt ihopsamlade försäkringskapital när du dör (arvsvinst). I gengäld är du med och delar på andras försäkringskapital löpande. På så sätt blir din pension lite högre om du väljer bort ditt återbetalningsskydd.

  Vill du komplettera med ett extra efterlevandeskydd? (2 årslöner ingår för dig som inte har fyllt 64 år)

  Återbetalningsskyddet kan kombineras med ett extra efterlevandeskydd. Det är en försäkring som ger din familj extra trygghet om du dör innan du går i pension och innan ditt ihopsamlade försäkringskapital (värdet på din försäkring) har hunnit växa sig så stort.

  Hur fungerar skyddet?

  Försäkringen garanterar att din familj får ett visst belopp utbetalat varje månad under en viss bestämd period. Hur stort totalbelopp din familj ska få väljer du i form av årslöner nedan. Det beloppet är därför inte beroende av hur mycket ditt försäkringskapital har hunnit byggas upp innan du dör. Om du dör innan du går i pension kommer ditt ihopsamlade försäkringskapital (i form av återbetalningsskyddet) att stå för en del av totalbeloppet och det extra efterlevandeskyddet (som fastställs årsvis) står för resten. 

  Hur påverkas min pension om jag väljer extra efterlevandeskydd?

  En del av det belopp (premien) som din arbetsgivare betalar in till din pensionsförsäkring varje månad går till att betala för det extra efterlevandeskyddet. Det gör att din slutliga pension blir något lägre när du väljer ett extra efterlevandeskydd. 

  I takt med att ditt försäkringskapital växer kommer det närmare det totalbelopp som du har valt, och skillnaden upp till ditt valda belopp minskar. Det sänker kostnaden för det extra efterlevandeskyddet och mer av premien kan då gå till ditt pensionssparande. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av din ålder.

  Räkneexempel

  • Moas årslön: 400 000 kr
  • Antal årslöner som Moa väljer: 3 årslöner
  • Totalbelopp som Moas familj får om hon dör före avtalad pensionsålder: 400 000 x 3 = 1,2 miljoner kr

  Exempel: Moa väljer att försäkra ett totalbelopp på totalt 1,2 miljoner kr. Bilden visar att hennes försäkringskapital (det som sparas till hennes pension) växer varje månad. När försäkringskapitalet växer kommer hon närmare totalbeloppet 1,2 miljoner kr. När Moa har fyllt 60 år (se bilden) kostar försäkringen inget eftersom hennes försäkringskapital är lika stort som nivån hon valde som  totalbelopp: 1,2 miljoner kr. Hela premien som arbetsgivaren betalar in går då till Moas pensionssparande.

  Pengarna till din familj betalas ut varje månad, fördelat på minst 5 år. Skyddet gäller fram till din avtalade pensionsålder.

  För mer information, kontakta vår kundservice.

  Hur stort extra efterlevandeskydd vill du ha?

  Du väljer extra efterlevandeskydd i form av årslöner. Hur många årslöner du kan välja beror på din ålder. I tabellen nedan ser du hur många årslöner du kan välja, förutsatt att du är fullt arbetsför*.

  Om du vill välja fler årslöner än vad din ålder tillåter behöver du fylla i uppgifter om din hälsa i en hälsodeklaration. Den skickas till dig via post efter att vi har tagit emot dina val.

  En årslön är det du tjänar per år före skatt, men maximalt 1 779 000 kr (30 inkomstbasbelopp) per år.

  Alla uppgifter du lämnar i hälsodeklarationen är sekretessbelagda. I vissa fall kan det även krävas att du genomgår en läkarundersökning.

  Här kan du läsa mer om hälsodeklaration. Du kan även kontakta vår kundservice för mer information.

  Så många årslöner kan du som fullt arbetsför välja utan att hälsodeklaration krävs
  Om du inte fyllt 50 år Upp till 5 årslöner
  Om du fyllt 50 år men inte 55 år Upp till 3 årslöner
  Om du fyllt 55 år men inte 64 år Upp till 2 årslöner
  Om du fyllt 64 år Det går inte att välja till extra efterlevandeskydd

  *Du som är fullt arbetsför ska:

  • kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag
  • inte få ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller ha vilande sådan ersättning
  • inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande
  Är du fullt arbetsför?

  Du som är fullt arbetsför ska:

  • kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag
  • inte få ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller ha vilande sådan ersättning
  • inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande

   

  Jag intygar att jag är fullt arbetsför vid tidpunkten för detta formulärs undertecknande.

  Jag som har varit anställd längre än 3 månader intygar även att:

  • jag har varit fullt arbetsför under de 3 månaderna närmast före detta intygande (med undantag för perioder på högst 15 dagar i följd).

  Jag som har varit anställd kortare än 3 månader intygar även att:

  • jag har varit fullt arbetsför under anställningstiden (med undantag för perioder på högst 15 dagar i följd).

  Du vill välja ett eller flera alternativ som skiljer sig från vad vi rekommenderar dig. Vi kan därför inte avgöra om valen är lämpliga för dig.  .

  För att du ska kunna få önskad eller rekommenderad nivå på efterlevandeskyddet behöver du fylla i en hälsodeklaration. Vi skickar den till din folkbokföringsadress.

 4. Välj sparform

  Hur vill du att dina pengar ska placeras?

  Med traditionell förvaltning placerar vi pengarna åt dig och garanterar att du får ett visst belopp när du går i pension. Dessutom finns det möjligheter att du får mer än det garanterade beloppet.

  Med fondförvaltning väljer du mellan tre fonder. Fonderna är utvalda för att hålla hög kvalitet och innebära olika stor risk för ditt sparande – från försiktigt till offensivt. Ju högre risken är, desto mer brukar fondens värde förändras. Fondens värde kan dock påverkas både uppåt och nedåt.

  Med traditionell förvaltning + fondförvaltning bestämmer du hur stor del av pengarna som du vill placera själv i fondförvaltning. Den andra delen placerar vi åt dig i traditionell förvaltning.

  Du kan logga in och välja mellan alla våra fonder om du vill ha ett större urval.

  Hur vill du fördela pengarna?

  I rutan för traditionell förvaltning väljer du hur stor del av pengarna vi ska placera åt dig. Rutan för fondförvaltning visar då hur stor del av pengarna du placerar själv. 

  %
  %
  Vilken eller vilka fonder vill du välja?

  Blandfonder

  Blandfonder är fonder som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Hur mycket aktier och räntebärande värdepapper fonden innehåller kan variera.

  En blandfond har oftast lägre risk än en aktiefond eftersom den även placerar i räntebärande värdepapper som har lägre risk än aktier. Blandfonder graderas mellan 2 och 6 på en riskskala mellan 1 och 7.

  Våra blandfonder finns i 3 olika risknivåer:

  • Skandia SMART Försiktig (3)

  • Skandia SMART Balanserad (4)

  • Skandia SMART Offensiv (5)

  Fondportfölj

  En sammansättning av olika fonder brukar kallas fondportfölj. Liknelsen förklaras av att många investerare förr bar omkring sina värdepapper i en portfölj.

  Att minska sitt risktagande genom att "inte ha alla ägg i en korg" kallas av experterna för portföljtänkande. Det kan till exempel innebära att undvika att investera hela sitt kapital i bara en typ av fond.

  Indexfonder

  Våra indexfonder är aktiefonder som har som mål att ge samma avkastning som ett visst jämförelseindex. Motsatsen till en indexfond är en aktivt förvaltad aktiefond. Där försöker förvaltaren att uppnå högre avkastning än sitt jämförelseindex.

  Indexfonder har generellt sett lägre förvaltningsavgifter än aktivt förvaltade fonder.Våra indexfonder graderas mellan 5 och 6 på en riskskala mellan 1 och 7.

  Du kan läsa mer om du klickar på pilen till höger om respektive fond.

  Fond Risk Läs mer
  Skandia SMART - Försiktig
  Avkastning i %
  1 dag 0,27%
  1 vecka 0,41%
  1 mån 1,04%
  6 mån 2,07%
  1 år 1,86%
  3 år 6,72%
  5 år 12,99%
  10 år 40,37%
  i år 2,91%
  Källa: Morningstar
  Risk:
  3 av 7
  Standardavvikelse:
  1,83%
  Sharpekvot:
  1,38
  Förvaltningsavgift:
  0,9%
  Köpavgift:
  %
  Säljavgift:
  0%
  Årlig avgift:
  0,9026%
  Resultatbaserad avgift:
  0 %
  Kurs:
  197 SEK
  Kursdatum:
  2019-04-25
  Skandia SMART - Balanserad
  Avkastning i %
  1 dag 0,65%
  1 vecka 1,12%
  1 mån 4,53%
  6 mån 8,18%
  1 år 6,93%
  3 år 24,71%
  5 år 37,81%
  10 år 94,43%
  i år 11,49%
  Källa: Morningstar
  Risk:
  4 av 7
  Standardavvikelse:
  5,94%
  Sharpekvot:
  1,22
  Förvaltningsavgift:
  1,4%
  Köpavgift:
  %
  Säljavgift:
  0%
  Årlig avgift:
  1,4007%
  Resultatbaserad avgift:
  0 %
  Kurs:
  399,77 SEK
  Kursdatum:
  2019-04-25
  Skandia SMART - Offensiv
  Avkastning i %
  1 dag 1,05%
  1 vecka 1,88%
  1 mån 7,66%
  6 mån 14,62%
  1 år 12,49%
  3 år 46,78%
  5 år 71,66%
  10 år 202,05%
  i år 20,78%
  Källa: Morningstar
  Risk:
  5 av 7
  Standardavvikelse:
  10,23%
  Sharpekvot:
  1,22
  Förvaltningsavgift:
  1,4%
  Köpavgift:
  %
  Säljavgift:
  0%
  Årlig avgift:
  1,402%
  Resultatbaserad avgift:
  0 %
  Kurs:
  526,81 SEK
  Kursdatum:
  2019-04-25
  Fondportfölj - Försiktig
  Risk:
  3 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Skandia Penningsmarknadsfond

  42 %

  0,3 %

   

  Skandia Kapitalmarknadsfond

  18 % 

  0,6 % 

   

  Allianz Green Bond

  8 %

  0,84 %

  Krediter

  Skandia Global företagsobligationsfond

  4 %

  1,02 % 

   

  Nordea European High Yield Bond Fund 

  3 % 

  1,33 % 

  Svenska aktier

  Carnegie Sverige 

  8 % 

  1,45 % 

  Globala aktier

  Skandia Världen

  6 % 

  1,43 % 

   

  Stewart Inv Worldwide Sustainable 

  5 %

  1,56 %

  Alternativa placeringar

  Norron Target

  6 %

  1,09 % 

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,727 %
  Källa: Morningstar
  Fondportfölj - Balanserad
  Risk:
  4 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Skandia Penningsmarknadsfond

  18 %

  0,3 %

   

  Skandia Kapitalmarknadsfond

  16 % 

  0,6 % 

  Krediter

  Nordea European High Yield Bond

  3 %

  1,33 %

  Svenska aktier

  Carnegie Sverige 

  15 % 

  1,45 % 

   

  Odin Sverige

  8 %

  1,2 %

  Japanska aktier

  T. Rowe Price Japanese Equity A

  3 %

  1,77 %

  Globala aktier

  Skandia Global Exponering A

  18 % 

  0,42 % 

    Stewart Inv Worldwide Sustainable

  8 %

  1,56 %

  Tillväxtmarknader aktier RIC Acadian Emerging Markets Equity

  6 %

  1,6 %

  Alternativa placeringar

  Norron Target

  5 %

  1,09 % 

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,907 %
  Källa: Morningstar
  Fondportfölj - Offensiv
  Risk:
  5 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Svenska aktier

  Carnegie Sverige

  22 %

  1,45 %

   

  Skandia Sverige

  10 % 

  1,46 % 

   

  C WorldWide Sweden Small Cap

  6 %

  1,62 %

  Europeiska aktier

  Schroder European Special Situations

  6 %

  1,85 % 

  Japanska aktier

  T. Rowe Price Japanese Equity A

  6 %

  1,77 % 

  Globala aktier

  Skandia Global Exponering

  16 %

  0,42 %

   

  Stewart Inv Worldwide Sustainable

  7 %

  1,56 %

   

  Skandia USA

  13 %

  1,41 %

  Tillväxtmarknader aktier

  RIC Acadian Emerging Markets Equity

  9 % 1,6 %
  Alternativa placeringar

  Norron Select

  5 % 1,86 %

   

  Årlig genomsnittlig kostnad: 1,376 %
  Källa: Morningstar
  Indexportfölj - Försiktig
  Risk:
  3 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Skandia Kapitalmarknad

  80 % 

  0,6 % 

  Svenska aktier

  Skandia Sverige Exponering

  8 % 0,25 % 

  Globala aktier

  Skandia Global Exponering

  12 %

  0,25 %

  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,53 %
  Källa: Morningstar
  Indexportfölj - Balanserad
  Risk:
  4 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Räntor

  Skandia Kapitalmarknad

  40 % 

  0,6 % 

  Svenska aktier

  Skandia Sverige Exponering

   20 % 0,25 % 
  Globala aktier

  Skandia Global Exponering

  40 % 0,25 % 
  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,39 %
  Källa: Morningstar
  Indexportfölj - Offensiv
  Risk:
  5 av 7
  Faktablad
  Tillgångsslag Fond Fördelning Förv.avgift

  Svenska Aktier

  Skandia Sverige Exponering

  40 %

  0,25 %

  Globala aktier

   Skandia Global Exponering 60 % 0,25 %
  Årlig genomsnittlig kostnad: 0,25 %
  Källa: Morningstar
  Vill du ha trygghetsplan?

  Vår Trygghetsplan är en kostnadsfri tjänst som du kan lägga till i din tjänstepensionsförsäkring. Tjänsten fördelar automatiskt om dina fondandelar till andra fondandelar som vi på Skandia väljer. Så här fungerar tjänsten:

  När du fyller 55 år ser vi över dina fondval och gör justeringar utifrån vilka typer av placeringar du bör ha då och framåt. Vi ser till att den del av ditt kapital som är placerat i fonder med hög risk successivt minskar, samtidigt som andelen fonder med låg risk ökar. Det gör att din risknivå trappas ner i takt med att du blir äldre.

  Även om du väljer Trygghetsplanen står du själv fullt ut för risken för värdeförändringar på fondandelarna. Du kan när som helst säga upp tjänsten om du inte vill att vi automatiskt ska ändra i din valda fondfördelning. 

  Du vill välja ett eller flera alternativ som skiljer sig från vad vi rekommenderar dig. Vi kan därför inte avgöra om valen är lämpliga för dig.  .

  Utifrån dina svar på våra riskfrågor har du en riskprofil som är av 7

 5. Kontrollera och godkänn

  Vänligen kontrollera att dina val och uppgifter ovan stämmer innan du godkänner. Klicka även i när du har tagit del av informationen nedan.
  Samtycke

  Skandia strävar efter att kommunicera digitalt med sina kunder. Information kopplad till våra avtal och produkter kommer därför successivt att enbart finnas tillgänglig digitalt genom inloggning. När sådan väsentlig information finns tillgänglig kommer Skandia att meddela det genom t.ex. mejl, sms eller information på skandia.se. Det är därför viktigt att vi får fullständiga kontaktuppgifter till dig. Om du önskar information i pappersform, kontakta Skandias kundservice på 0771-55 55 00.

  Nu blev det tyvärr ett tekniskt fel. Prova gärna igen.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att välja efterlevandeskydd utifrån dina behov. Svara på frågorna i den här guiden så hjälper vi dig.

Du som är fullt arbetsför ska:

 • kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag
 • inte få ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller ha vilande sådan ersättning
 • inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande

 

Jag intygar att jag är fullt arbetsför vid tidpunkten för detta formulärs undertecknande.

Jag som har varit anställd längre än 3 månader intygar även att:

 • jag har varit fullt arbetsför under de 3 månaderna närmast före detta intygande (med undantag för perioder på högst 15 dagar i följd).

Jag som har varit anställd kortare än 3 månader intygar även att:

 • jag har varit fullt arbetsför under anställningstiden (med undantag för perioder på högst 15 dagar i följd).

Tack för dina svar!

Klicka på knappen nedan så fylls formuläret i och du kan se vad vi rekommenderar dig. Du kan ändra valen i formuläret efteråt om du vill.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att placera dina pengar utifrån dina behov och din risknivå. Svara på frågorna i guiden så hjälper vi dig.

Läs först igenom de viktiga begreppen nedan. Gå sedan vidare till guiden längst ner på sidan.

 

Traditionell förvaltning
Vid traditionell förvaltning sköter vi förvaltningen av dina pengar åt dig. Vi placerar pengarna tillsammans med alla andra sparares pengar i den här typen av förvaltning, bland annat i aktier, räntebärande papper och fastigheter. Du är garanterad ett visst belopp varje månad när du går i pension.  Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot är det möjligt att du får mer om vi lyckas väl med våra placeringar.

Fondförvaltning
Vid fondförvaltning bestämmer du själv hur pengarna ska placeras. Du kan välja mellan ett 90-tal fonder som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker. Du tar själv risken för utfallet av ditt sparande.

Aktiefonder
Aktiefonder är fonder som till minst 85 procent består av olika aktier. Fonderna kan ha olika inriktningar, till exempel aktier från en viss region eller inom en viss bransch. Aktiefonder graderas mellan 5 och 7 på en riskskala mellan 1 och 7.

Blandfonder
Blandfonder är fonder som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Hur mycket aktier och räntebärande värdepapper fonden innehåller kan variera. En blandfond har oftast lägre risk än en aktiefond eftersom den även placerar i räntebärande värdepapper som har lägre risk än aktier. Blandfonder graderas mellan 2 och 6 på en riskskala mellan 1 och 7.

Våra blandfonder finns i 3 olika risknivåer:

• Skandia SMART Försiktig (3)
• Skandia SMART Balanserad (4)
• Skandia SMART Offensiv (5)

Räntefonder
Räntefonder är fonder som bara investerar i räntebärande värdepapper. En räntefond har oftast lägre risk än en blandfond eftersom den bara placerar i räntebärande värdepapper som har lägre risk än aktier. Räntefonder graderas mellan 1 och 5 på en riskskala mellan 1 och 7.

Hedgefonder
Hedgefonder har friare placeringsregler än aktie-, bland- och räntefonder. Hedgefonders avkastning är inte bara beroende av aktie- och räntemarknaden eftersom de även kan placera i andra finansiella tillgångar. Därför kan de stiga i värde även om marknaden går ner och sjunka i värde om marknaden stiger. De hedgefonder som vi på Skandia erbjuder graderas mellan 4 och 6 på en riskskala mellan 1 och 7.

Indexfonder
Våra indexfonder är aktiefonder som har som mål att ge samma avkastning som ett visst jämförelseindex. Motsatsen till en indexfond är en aktivt förvaltad aktiefond. Där försöker förvaltaren att uppnå högre avkastning än sitt jämförelseindex. Indexfonder har generellt sett lägre förvaltningsavgifter än aktivt förvaltade fonder. Våra indexfonder graderas mellan 5 och 6 på en riskskala mellan 1 och 7.

Fondportfölj
En sammansättning av olika fonder brukar kallas fondportfölj. Liknelsen förklaras av att många investerare förr bar omkring sina värdepapper i en portfölj. Att minska sitt risktagande genom att "inte ha alla ägg i en korg" kallas av experterna för portföljtänkande. Det kan till exempel innebära att undvika att investera hela sitt kapital i bara en typ av fond.

Vår Trygghetsplan är en kostnadsfri tjänst som du kan lägga till i din tjänstepensionsförsäkring. Tjänsten fördelar automatiskt om dina fondandelar till andra fondandelar som vi på Skandia väljer. Så här fungerar tjänsten:

När du fyller 55 år ser vi över dina fondval och gör justeringar utifrån vilka typer av placeringar du bör ha då och framåt. Vi ser till att den del av ditt kapital som är placerat i fonder med hög risk successivt minskar, samtidigt som andelen fonder med låg risk ökar. Det gör att din risknivå trappas ner i takt med att du blir äldre.

Även om du väljer Trygghetsplanen står du själv fullt ut för risken för värdeförändringar på fondandelarna. Du kan när som helst säga upp tjänsten om du inte vill att vi automatiskt ska ändra i din valda fondfördelning. 

Tack, nu är frågorna slut!

Vi har fyllt i sista delen av formuläret med de val som är lämpliga för dig utifrån dina svar.