Gå till innehåll

Priser

Gäller Investeringssparkonto (ISK), Värdepappersdepå, Kapitalförsäkring Depå & IPS

Mini

För dig som gör mindre och färre affärer.

Plus

För dig som ofta gör större affärer upp till 250 000 kr.

Premium

Courtagerabatt för dig med en större depå och bättre ränta på oinvesterade pengar.

 (1) Orderbaserad handel

Handeln i värdepapper noterade på de svenska börserna via Skandia är orderbaserad. Varje enskild order (inkl. eventuella delavslut, upp till tio olika kursnivåer) slås därmed samman på en nota och genererar på så sätt ett courtage. Flera enskilda ordrar medför flera notor. Vid flerdagarsorder kan ett courtage per dag komma att tas ut då flera notor skapas.

(2) Rabatt på courtaget

Internetcourtaget rabatteras för kunder med depåinnehav (exkl. likvida medel). Marknadsvärdet av depåinnehavet per den sista bankdagen i månaden avgör vilken inlåningsränta som kommer att krediteras depåkontot fr.o.m. påföljande kalendermånad. 

(3) Handel i utländska aktier – alltid via telefon

Handel i utländska aktier sker alltid via telefon. Ring oss på 0771-55 55 00 och välj sedan #1, 5, och 1 för orderläggning aktier.

  • Order kan endast läggas under samma öppettider som den svenska börsen, alltså 9–17.30 (vissa börser har dock andra öppettider).
  • Det är endast möjligt att lägga order över dagen, dvs. om order inte går till avslut innan dagens slut förfaller den. För att kontrollera om din order gått till avslut, kontakta mäklarna.
  • Kurserna på utländska aktier är noterade i respektive valuta och uppdateras en gång per dag.
  • Transaktionen debiteras i svenska kronor på din depå hos Skandiabanken senast på likviddagen (3–5 bankdagar från det att ordern lades). Tänk på att växlingskurserna kan variera under denna tid (från tidpunkten då ordern lades till själva likviddagen).
  • Utöver courtage kan det tillkomma ytterligare administrativa avgifter och skatter.

(4) När du handlar med fonder

Skandia tar inte ut några köp- eller säljavgifter vid handel med icke-börsnoterade fonder som ingår i vårt ordinarie sortimentet. I vissa fall debiterar fondbolagen en tvingande avgift. Denna avgift redovisas i så fall i faktabladet för fonden. Vid köp av andelar i en fond som inte ingår i vårt ordinarie sortiment debiterar Skandia en transaktionsavgift (1 % på likvidbeloppet) för att täcka administrativa kostnader.

När du handlar fonder noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondens köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 % lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning.

(5) Tabell över rabatt på courtage och inlåningsränta (Premium)

Depåinnehav (exkl. likvida medel) berättigar till rabatterat courtage och inlåningsränta enligt nedan. Marknadsvärdet av depåinnehavet per den sista bankdagen i månaden avgör vilken inlåningsränta som kommer att krediteras depåkontot fr.o.m. påföljande kalendermånad.

Depåinnehav exkl. likvida medel (endast PREMIUM) Internetcourtage Inlåningsränta
0–249 999 kr 0,055 % / min. 75 kr 0,00 %

250 000–499 999 kr

0,050 % / min 68 kr 0,00 %
500 000–999 999 kr 0,047 % / min 64 kr 0,05 %
1 000 000 kr– 0,044 % / fr 60 kr 0,10 %

(6) Utlåningsränta debiteras depåkrediten

Utlåningsränta debiteras depåkrediten enligt nedan. Samma ränta debiteras hela lånebeloppet. Beräkning sker dagligen, kapitalisering sker månadsvis.

Utnyttjad kredit Utlåningsränta (gäller hela kreditbeloppet)
0–99 999 kr 5,05 %
100 000 kr– 4,05 %

(7) Depåavgift utlandsboende kund

Depåavgift om 360 kr/år gäller per depå för utlandsboende kund med undantag för personer som omfattas av utländskt konsumentskyddsregelverk (personer som bor och/eller har skattehemvist i följande länder; USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Hong Kong) för vilka avgiften kommer vara 799 kr/år och depå.

Debiteringen sker varje kalenderhalvårsskifte på de depåer som den 1 januari samma kalenderår var registrerade på utlandsboende kund respektive registrerade på person som omfattas av utländskt konsumentskyddsregelverk enligt definitionen ovan.

Handel svenska värdepapper
Courtage internethandel, Large Cap (1)
fr 8 kr / 0,25 % 69 kr för likvidbelopp upp till 250 000 kr / 0,15 %  fr 60–75 kr / 0,044–0,055 % (2)(5)
Courtage internethandel, Övriga listor (1)
fr 18 kr / 0,25 % 69 kr för likvidbelopp upp till 250 000 kr / 0,15 % fr 60–75 kr / 0,044–0,055 % (2)(5)
Courtage telefonhandel
0,25 % min 199 kr 0,25 % min 199 kr 0,25 % min 199 kr
Handel utländska värdepapper (3)
Nordiska aktier (ej möjligt i IPS)
199 kr / 0,25 % 199 kr / 0,25 % 199 kr / 0,25 %
Övriga utländska aktier (ej möjligt i IPS)
499 kr/0,40 % 499 kr / 0,40 % 499 kr / 0,40 %
Fondhandel
Avgift vid köp av fondandelar (4)
0 % 0 % 0 %
Avgift vid försäljning av fondandelar (4)  
0 % 0 % 0 %
Förvaltningsavgifter  
Se fondens faktablad Se fondens faktablad Se fondens faktablad
Räntor  
Inlåningsränta
  0,00 %   0,00 % 0,00 - 0,10 %  (5)
Utlåningsränta (gäller endast Värdepappersdepå)
6,05 % 4,05 - 5,05 % (6) 4,05 - 5,05 % (6)
Kredit som endast utnyttjas under dagen (gäller endast Värdepappersdepå)
 0 %  0 % 0 % 
Övertrasseringsränta
 12,29 %  12,29 %  12,29 %
Inkassoavgift (gäller endast Värdepappersdepå)
160 kr 160 kr 160 kr
Handelstjänster 
Skandia Trader med strömmade realtidskurser 
69 kr 69 kr 69 kr
Skandia Trader med fördröjda kurser
0 kr 0 kr 0 kr
Flyttjänster 
Fondflytt till annat institut  (ej möjligt i IPS)
Sv. fond 39 kr/fond, max 299 kr
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. fond 39 kr/fond, max 299 kr
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. fond 39 kr/fond, max 299 kr
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Värdepappersflytt till annat institut  (ej möjligt i IPS)
Sv. värdepapper 39 kr/vp, max 299 kr
Utl.värdepapper 499 kr/vp

Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. värdepapper 39 kr/vp, max 299 kr
Utl.värdepapper 499 kr/vp

Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. värdepapper 39 kr/vp, max 299 kr
Utl.värdepapper 499 kr/vp

Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Flytt av IPS-depå till annat institut 
149 kr/st 149 kr/st 149 kr/st
Intern flytt mellan depåer i Skandiabanken (ej möjligt i IPS)
39 kr/vp eller fond, max 149 kr/st 39 kr/vp eller fond, max 149 kr/st 39 kr/vp eller fond, max 149 kr/st
Utskick 
Avräkningsnota, K4, kontoutdrag och/eller årsbesked per post, enstaka
49 kr/st  49 kr/st 49 kr/st
Avräkningsnota, K4, kontoutdrag och/eller årsbesked per post, alltid (7) 
499 kr/år 499 kr/år  499 kr/år 
Emissionsbrev per post, alltid  (7) 
149 kr/år  149 kr/år  149 kr/år 
Administrativa tjänster   
Fullmakt depå, registreringsavgift 
Gratis Gratis Gratis
Depåavgift utlandsboende kund (7) 
360 - 799 kr/år 360 - 799 kr/år 360- 799 kr/år 
Konvertering av utländska aktier   
2 500 kr/st 2 500 kr/st 2 500 kr/st

Kostnad för återbetalningsskydd i Kapitalförsäkring Depå