Gå till innehåll

Välj Skandia för din tjänstepension – FTP

 • FTP är kollektivavtalet för tjänstemän i försäkringsbranschen, det finns FTP1 och FTP2
 • Om du har FTP 1 kan du själv bestämma bolag och förvaltningsform
 • Om du har FTP 2 kan du bestämma över den kompletterande ålderspensionen (FTPK)

Här kan du läsa mer om varför du ska välja Skandia för din FTP. Själva valet gör du på Valcentralen, som administrerar din tjänstepension.

Välj hos Valcentralen

FTP 1 – för dig född 1972 eller senare

Om du är född 1972 eller senare tillhör du FTP 1.

Du som har FTP 1 ska placera minst hälften av inbetalningen i traditionell förvaltning (Garantipension Plus). För resterande del av inbetalningen kan du välja fondförvaltning eller traditionell förvaltning, eller välja båda sparformerna.


Så här fungerar FTP 1

Din pension från FTP 1 omfattas av en premiebestämd pension. Du ska själv välja bolag och förvaltningsform. Om du inte gör ett aktivt val för din pension kommer pengarna automatiskt att förvaltas av Skandia som tar ansvar för hur dina pengar ska förvaltas för att växa på bästa sätt.

Pensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder. Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd och/eller ett extra familjeskydd.

Varje månad betalar din arbetsgivare ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver.

Det innebär att storleken på inbetalningarna till din pension redan är bestämd, men du väljer själv var och hur pengarna ska placeras, och kan på så sätt påverka din slutliga pension.

 • GarantiPension Plus 
 • Fondförvaltning 

Enligt FTP 1 ska minst hälften av inbetalningen placeras i traditionell förvaltning (GarantiPension Plus). Resterande del av inbetalningen kan placeras i fondförvaltning och/eller traditionell förvaltning.

FTP 2 – för dig född 1971 eller tidigare

Om du är född 1971 eller tidigare tillhör du troligen FTP 2 (FTPK), men du kan tillhöra FTP 1. Om du är osäker på vilken FTP du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det på Valcentralens webbplats.

Du som har FTP 2 kan i första hand påverka den delen som är premiebestämd. Du kan välja antingen fondförvaltning eller traditionell förvaltning (Garantipension Plus).


Så här fungerar FTP 2

Din pension från FTP 2 består av två delar:

 • En del är premiebestämd (FTPK) – du väljer själv hur den ska placeras 
 • Den andra delen är förmånsbestämd 
Premiebestämd

För den premiebestämda (FTPK) kan du välja försäkringsgivare, dvs. vilket bolag du vill placera dina FTP-pengar i, t.ex. Skandia, och förvaltningsform. Din arbetsgivare betalar varje månad in ett belopp motsvarande 2 % av din lön. 

Om du inte gör ett aktivt val för din premiebestämda pension kommer pengarna automatiskt att förvaltas av Skandia som tar ansvar för hur dina pengar ska förvaltas – för att växa på bästa sätt.

Förmånsbestämd

En förmånsbestämd ålderspension innebär att din slutlön avgör storleken på pensionen. Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp kan du omvandla en del till premiebestämd och på så sätt förvalta mer av pensionspengarna själv.

Utbetalning & tillval

Pensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder. Du kan addera ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd och/eller ett extra familjeskydd.

Det här får du när du väljer

Spara med garanti – traditionell förvaltning

När du väljer GarantiPension Plus får du en sparform som kombinerar den traditionella pensionsförsäkringens garanti med aktieplaceringarnas möjlighet till hög avkastning.

GarantiPension Plus

 • Anpassad efter din ålder
 • Grundgaranti & förstärkt garanti
 • Trygghet för dina nära

Så fungerar GarantiPension Plus

Anpassad efter din ålder

GarantiPension Plus placerar dina pengar med hänsyn till din ålder. För dig som är ung, är andelen aktier större, vilket normalt ger en högre avkastning över tiden. När du närmar dig pensionsåldern minskar andelen aktier och tryggare placeringar ökar, för att minska risken i ditt sparande.

Grundgaranti

Som en grundtrygghet för dig innehåller GarantiPension Plus en "pengarna tillbaka"-garanti. Det innebär att du vid 65 års ålder är garanterad att minst summan av dina inbetalda sparpremier (totalpremien minus avgifter och eventuella riskkostnader) finns reserverade för utbetalning av pensionsförmåner.

Även förstärkt garanti

GarantiPension Plus innehåller även en förstärkt garanti som säkrar värdeökningen på ditt pensionskapital under spartiden. Ju större värdeökning desto större blir garantin vid 65 år. Väljer du GarantiPension Plus före 55 års ålder är du vid 65 år garanterad minst 90 % av ditt totala pensionskapital.

Väljer du GarantiPension Plus efter 55 års ålder reduceras den förstärkta garantin till viss del. Den förstärkta garantin är till för att motverka att ditt pensionskapital ska minska i värde vid nedgångar på den finansiella marknaden.

Försäkringsbeloppet beräknas utifrån den högsta av grundgarantin och den förstärkta garantin.

Trygghet för dina nära

Du som har familj kan komplettera ditt pensionssparande med ett återbetalningsskydd. Det innebär att dina pengar betalas ut vid dödsfall. Förmånstagare kan vara make, maka, registrerad partner, sambo eller barn.

Du kan också välja familjeskydd, en separat pensionsförsäkring som ger din familj en bestämd summa pengar utbetald som efterlevandepension om du dör före pensionsåldern.

Återbetalningsskydd och familjeskydd ger dig en något lägre pension, men större trygghet för dina nära.

Läs mer om GarantiPension Plus i villkor och faktablad.

Se avkastning för GarantiPension Plus 

Hänsyn till miljön och samhället är en självklar del i vår kapitalförvaltning.

Spara i fonder – fondförvaltning

För dig som vill påverka din pension och vara mer aktiv i ditt sparande har du möjlighet att spara en del av din FTP i fonder.

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Kvalitetssäkrat utbud med fonder som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker
 • Med fondförvaltning kan du sprida ditt sparande för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning.

Fondutbud för dig med FTP

Bästa fondanalys-teamet

I tidningen Fond­branschens omröstning 2014 & 2015.

Skandia – bästa fondanalysteam

Gör ditt val hos Valcentralen

Du kan välja oss antingen för enbart nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop (det är dock ditt nuvarande bolag som bestämmer om du kan flytta eller ej). 

Valet görs på Valcentralen och du kan enkelt logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Välj hos Valcentralen