Gå till innehåll

Vad kan du om pensionen?

Många har drömmar om hur pensionstiden ska se ut. Vissa vill resa, andra syssla med sin hobby eller tillbringa mer tid i sommarstugan, och grunden för allt detta är ett bra sparande. Vad kan du om ditt pensionssparande?

Testa dig själv

Quiz

Notera dina svar och kontrollera ditt resultat i facit nedan. I varje fråga är ett svarsalternativ korrekt.

1. Hur påverkas pension generellt av att gå ner i arbetstid?

a. Den allmänna pensionen blir högre då den kortare arbetstiden gör att den förräntar sig bättre

b. Tjänstepensionen blir lägre då det inte betalas in lika mycket som om du skulle arbeta heltid

c. Den allmänna pensionen ökar som motvikt till tjänstepensionens minskning

2. Hur påverkas pensionen av att du går i pension vid 60 istället för vid 65?

a. Att du helt enkelt får mindre allmän pension och tjänstepension

b. Att du får mindre i tjänstepension, men att din allmänna pension ökar som kompensation

c. Att ditt privata pensionssparande inte betyder lika mycket som det skulle göra om du arbetat till 65

3. Vad innebär det att pensionsspara i Skandias Kapitalförsäkring Traditionell?

a. Du kan själv välja att spara i vårt breda utbud på fler än 800 fonder

b. Att Skandia förvaltar ditt kapital aktivt med en garanti i botten

c. Passar de som själva vill vara aktiva i sitt sparande

4. Vad innebär löneväxling?

a. Att du väljer att ta från din framtida pension i förskott, som ett lönetillskott

b. Att du ökar möjligheten till högre pension. Passar framförallt de som tjänar under ca 40 000 kr

c. Ett sätt att öka ditt pensionssparande när avdragsrätten för privat sparande har tagits bort

5. Vad innebär slopandet av avdragsrätten för pensionssparandet?

a. Att det inte spelar någon roll vad du hittills har sparat ihop

b. Att du behöver hitta en annan sparform för ditt pensionssparande

c. Att du måste flytta över dina hittills sparade pengar från ett tidigare pensionssparande till ett nytt 

6. Hur påverkas pensionen om du väljer bort efterlevandeskydd?

a. Att din pension blir lägre

b. Din pension blir högre men bara du och ingen annan i din familj kan ta del av pensionsförsäkringen 

c. Att din pensionsnivå inte påverkas alls

Facit

 • 1. b

  2. a

  3. b

  4. c

  5. b

  6. b

Poängresultat

1-2 poäng

Skulle du vilja ha bättre koll på din pension? Prata med en av våra pensionsrådgivare - vi gör pension enkelt.

Boka rådgivning

3-4 poäng

Du har helt klart koll. Prata med en av våra pensionsrådgivare och låt oss hjälpa dig lägga de sista pusselbitarna.

Boka rådgivning

5-6 poäng

Redan pratat pension med oss? Det brukar nästan alltid finnas något att för­bättra, även om du har väldigt bra koll.

Boka rådgivning