Gå till innehåll
Uppfällda paraplyn

Kapitalförsäkring Traditionell - spara tryggt och enkelt

 • Nu har vi sänkt den årliga avgiften från 0,7 % till 0,5 % när du tecknar Kapitalförsäkring Allt i Ett på webben. 
 • Du får en aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras. Vi placerar på utvalda delar av världens marknader och i t.ex. cancersjukvård, vindkraftverk och i onoterade bolag som Klarna.
 • Just nu är återbäringsräntan 6 %, den kan variera över tid och de senaste 15 åren har den varit 5,3 % i genomsnitt. Möjlighet till god avkastning!

Börja spara nu

Kapitalförsäkring Traditionell

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning är en sparform som har funnits i över 100 år och fungerar än idag. Passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande som är tryggt och enkelt, utan att du själv behöver tänka på hur pengarna placeras, vi på Skandia sköter förvaltningen åt dig.

Du kan teckna Kapitalförsäkring Traditionell på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett) och via rådgivare (Kapitalförsäkring Skandia Framtid).

Varför spara i Skandia?

Skandia är ett ömsesidigt bolag, det innebär bland annat att vi ägs av våra kunder som sparar i den kollektiva sparformen traditionell försäkring. Alla sparares pengar placeras i samma portfölj och försäkringstagarna delar på överskottet. Du som sparare är garanterad ett visst belopp när försäkringen betalas ut. 

 • Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20032017) 5,3 %
 • Månads­sparande lägst 500 kr/ månad
  Första engångs­insättning lägst 6 000 kr, högst 1 000 000 kr
  Engångs­insätt­ningar därefter lägst 1 000 kr, högst 250 000 kr/år
  Totalt sparande (månads­sparande + engångs­insätt­ningar) högst 1 000 000 kr första året och därefter max 250 000 kr/år
 • Priser & avgifter*  
  Årlig kapital­avgift (Kapitalförsäkring Allt i Ett) 0,5 %
  Kostnad för kapitalförvaltning på försäkringskapitalet per år** 0,045 %
  Årlig avgift för avkastnings­skatt (2018)*** 0,45 %

  * Ovan skatter och avgifter gäller för närvarande, men kan komma att ändras.

  ** Kostnaden för kapital­förvaltningen dras inte från försäkrings­kapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

  *** Avgiften för avkastnings­skatten tas ut genom avdrag från återbärings­räntan med 0,45 procentenheter. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande.

  • Nedan information gäller Kapitalförsäkring Traditionell som du tecknar direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). 

   Försäkringstid

   Du sätter in pengar som engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 15 år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om du vill fortsätta spara. Efter försäkringstiden sker utbetalningarna skattefritt.

   Återköp

   Du kan göra uttag av kapitalet i din försäkring mot en avgift innan försäkringstiden är slut. Det kallas återköp. Det finns regler för återköp av en kapitalförsäkring, läs mer i Faktablad för Kapitalförsäkring Allt i Ett. 

   Återbetalningsskydd

   I försäkringen ingår också ett återbetalningsskydd på 101 % av försäkringskapitalet som betalas ut till dina förmånstagare vid dödsfall. Du kan enkelt ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden.

   Traditionell förvaltning

   Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

   Återbäringsränta

   Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning – försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde. 

   • Utbetalningen är skattefri
   • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
   • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och din del fördelas med ett avdrag från återbäringsräntan
   • Du slipper deklarationskrångel
   Avkastningsskatt

   Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

  • Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar (premier). För varje premie du betalar beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut storleken på det garanterade beloppet använder vi antaganden om garantiränta och hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för garantin, avgifter, skatt samt dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

  • Portföljen är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Läs mer om vilka tillgångar portföljen består av under rubriken "Så placeras dina pengar".

   Solvensgrad

   Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  Alla frågor och svar

   

Portföljen – traditionell förvaltning


 • Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar och med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

  Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garanterade belopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.


  Portföljen består av följande tillgångar

  Nominella obligationer 32,7 %
  Aktier 27,9 %
  Fastigheter 11,3 %
  Onoterade bolag 9,7 %
  Realobligationer 5,9 %
  Affärsstrategiska tillgångar 4,8 %
  Krediter 2,3 %
  Råvaror 3,5 %
  Infrastruktur 1,9 %

  Uppdaterades 2017-10-23

Börja spara tryggt i Kapitalförsäkring Traditionell

Du kan teckna försäkringen direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). Om du vill ha hjälp på vägen och fler valmöjligheter kan du boka tid med en rådgivare.

Börja spara nu

 • Hos oss har du möjligheten att tillsammans med en av våra rådgivare ta ett helhetsgrepp om din ekonomi och få förslag på om något kan bli bättre.

  Läs mer och boka här

  Har du frågor gällande Kapitalförsäkring Traditionell? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

  0771-55 55 00

 

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du kan dock inte få mindre än det garanterade beloppet.