Gå till innehåll
Kvinna som tittar på sin surfplatta och har en tekopp på bordet

Kapitalförsäkring Depå

 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Kostar 0 kr i årsavgift och du slipper deklarationskrångel
 • Köp och sälj hur mycket du vill utan att behöva betala skatt på vinsten. Istället dras en årlig avkastningsskatt.

Kapitalförsäkring Depå passar dig som vill spara med ett försäkringsskydd för dina efterlevande. Har du BankID blir du kund direkt och kan börja spara redan i dag.

Öppna Kapitalförsäkring Depå

Enkelt att handla med värdepapper

Du får full koll på marknaden med vårt smarta handels­verktyg Skandia Trader och fri tillgång till våra aktie­mäklare via Mäklarbordet.

Allt för att göra det enkelt för dig att handla med fonder, aktier och andra värdepapper.

Skandia Trader

Brett sortiment

 • Värdepapper på Nasdaq, Aktietorget, First North, NGM och NDX.
 • Välj bland mer än 800 fonder i ett av marknadens bredaste fondsortiment.
 • Ett 90-tal av dessa är särskilt utvalda och kvalitetssäkrade. 
Hela vårt fondutbud Våra utvalda fonder

Kom i gång med våra tre SMART-fonder

För dig som vill börja spara i fonder men inte riktigt vet vilka, har vi gjort valet enkelt med våra tre SMART-fonder: Försiktig, Balanserad & Offensiv.

Försiktig har lägst risk, Offensiv har högst risk och Balanserad ligger mittemellan.

Våra SMART-fonder

Så fungerar Kapitalförsäkring Depå

Kapitalförsäkring Depå är ett konto för värdepappershandel (en kapitalförsäkring) där du kan handla med fonder, aktier och andra värdepapper. Ett efterlevandeskydd ingår och du kan själv välja vem som får dina pengar vid dödsfall (förmånstagare). 

Långsiktigt sparande

Passar ett långsiktigt sparande, t.ex. när du sparar privat till pensionen – ett månadssparande i fonder ger ofta bättre avkastning än ett vanligt bankkonto. 

Ta ut pengarna när du vill

Själva kontot kostar 0 kr och du kan ta ut dina pengar när du vill utan avgift. Det som kostar är själva värdepappershandeln (courtage). Vi har riktigt bra priser och marknadens kanske lägsta courtage.

Inget deklarationskrångel

Kapitalförsäkring Depå passar bra om du vill köpa och sälja ofta eftersom du inte behöver skatta på vinsterna eller redovisa varje vinst och förlust i deklarationen. 

 • Ju större vinster du gör desto mer tjänar du på att ha Kapitalförsäkring Depå. 
 • Du betalar en årlig schablonskatt på kapitalet, för år 2016 är den 0,42 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier.

Om du vill spara i en kapitalförsäkring med garanti ska du i stället välja Kapitalförsäkring Traditionell.


 • Efterlevandeskyddet
  Det är ett skydd för efterlevande, dvs. den eller de personer som du har valt som förmånstagare. Efterlevandeskyddet innebär att 101 % av försäkringens värde betalas ut till förmånstagaren/förmånstagarna vid dödsfall.

  För tillägget om 1 % tar Skandia ut en riskkostnad. Riskkostnaden är individuell och beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på din ålder. Riskkostnaden dras från de likvida medlen du har i Kapitalförsäkring Depå.

  Förmånstagare 
  Är den eller de personer som du väljer att dina sparade pengar, dvs. försäkringsbeloppet, ska betalas ut till. Om beloppet betalas vid dödsfall behöver förmånstagaren/förmånstagarna inte vänta på pengarna tills bouppteckningen är klar.

  Vem som helst kan vara förmånstagare

  Till Kapitalförsäkring Depå kan vem som helst vara försmånstagare. Du kan ändra förmånstagare genom en undertecknad anmälan till oss.

Så här kan ditt månadssparande växa

  2 år 5 år 10 år 20 år
200 kr 5 052 kr
Ny dator
13 618 kr 30 998 kr 81 492 kr
500 kr 12 631 kr 34 045 kr
Familjesemester
77 496 kr 203 729 kr
1 000 kr 25 261 kr 68 090 kr 154 992 kr
Nytt kök
407 458 kr
1 500 kr 37 892 kr 102 135 kr 232 488 kr 611 187 kr
Sommarstuga

Vi har räknat på en årlig avkastning på 5 % utan hänsyn till ev. inflation. Tänk på att detta är ett räkneexempel, och inte en värdetillväxt som vi kan lova. Dina tillgångar kan både öka och minska i värde.

Kapitalförsäkring Depå med rådgivning


Välj rådgivning till Kapitalförsäkring Depå så får du en individuellt utformad placeringsstrategi som utgår från din ekonomi, personliga råd i placeringsbeslut och hjälp med det praktiska. Årlig avgift på 0,95 % av kapitalet tillkommer.

Vanliga frågor om Kapitalförsäkring Depå

  • Skandia betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt)
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla, så du behöver inte göra något särskilt i deklarationen
  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom ett uttag från likvida medel. Under 2016 är avdraget för avkastningsskatt för kapitalförsäkring 0,42 %. Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring Depå gör du en begäran om återköp. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp och du behöver inte betala någon inkomstskatt på utbetalningen.

  Vid helt återköp är det belopp som betalas ut lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla.

  Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på en återstående delen av värdet. Kvarstående värde efter ett delåterköp ska vara minst 25 % av ett prisbasbelopp, som för närvarande är lika med 11 075 kr.

  Vid uttag inom 5 år från försäkringens tecknande kan en återköpsavgift tas ut.

 • Aktier noterade på:

  • Large Cap
  • Mid Cap
  • Small Cap
  • Aktietorget
  • First North
  • NGM Equity
  • Emissionsrätter på andrahandsmarknaden

  Obligationer

  • SOX-listan 
  • Premieobligationer

  Fonder

  • Skandias urval av fonder, för närvarande ca 800 st
  • Börshandlade fonder
 • Till Kapitalförsäkring Depå är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar, både värdepapper och likvida medel. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att t.ex. en aktie tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

Alla frågor och svar

Kom igång nu

 • Med Kapitalförsäkring Depå kan du spara i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Passar dig som är aktiv i dina placeringar – ju större vinster du gör desto förmånligare
 • Ingen skatt vid försäljning – inget krångel med deklarationen
Öppna Kapitalförsäkring Depå