Gå till innehåll

Du behöver meddela oss om du är skattskyldig i USA eller inte

Vi har tidigare kontaktat dig per brev eftersom vi behöver få veta om du är skattskyldig i USA eller inte.

Eftersom du öppnade ett konto eller tecknade en försäkring hos oss under perioden den 1 juli 2014 – den 31 mars 2015 så behöver du göra följande:

Om du inte skickar in blanketten är vi enligt svensk lagstiftning skyldiga att avsluta ditt konto eller din försäkring. 

Om du redan har skickat in blanketten till oss, ber vi dig att bortse från detta meddelande. 

Har du frågor med anledning av detta meddelande är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer +46771–13 10 00. Du kan också läsa mer om vad som gäller på Svenska bankföreningens hemsida .


Vänliga hälsningar

Skandia