Gå till innehåll
Kvinna under paraply

Nu blir ditt kundskydd ännu starkare – med MiFID 2, IDD & PRIIP

Under 2018 implementeras flera nya EU-direktiv i svensk lag. Dessa innefattar olika typer av regelverk som vi på Skandia och andra bolag på finansmarknaden ska anpassa oss till. Syftet med regelverken är att öka skyddet för dig som kund på olika sätt.

I Sverige har vi redan ett starkt kundskydd inom bank och försäkring genom befintliga regelverk. Nu blir skyddet för dig som kund bara ännu starkare.

MiFID2 och IDD

Dessa förkortningar är namnen på två direktiv som innebär en utökad styrning för hur vi ska ge dig som kund tydlig och transparent information och rådgivning, om erbjudanden och produkter, utifrån vad som passar dig och dina behov.

 • Direktivet om marknader för finansiella instrument MiFID2 trädde i kraft 3 januari 2018
 • Direktivet om försäkringsdistribution IDD träder i kraft 1 juli 2018

Så här förstärks lagstiftningen genom MiFID2 och IDD - några exempel

 • Du som vill handla med värdepapper ska förstå riskerna som kan vara förknippade med värdepapperen. Därför kommer vi ställa frågor kring de erfarenheter och kunskaper du har om de aktuella värdepapperna.

 • Med början 2018 kommer vi på ett tydligare och mer standardiserat sätt än tidigare före ditt köp, redovisa de kostnader och avgifter som är förknippade med en viss produkt eller tjänst.

  Med början 2019 kommer en ny årlig rapport ge dig en klarare bild av vilka kostnader och avgifter som varit förknippade med dina produkter och tjänster under föregående år. Denna kommer finnas tillgänglig i januari varje år när du är loggat in på skandia.se

 • Med början 2018 kommer du varje kvartal få en översikt som visar värdet av dina placeringar i värdepapper. Denna översikt kommer finnas tillgänglig när du är loggat in på skandia.se

 • Företag som handlar med börshandlade värdepapper behöver skaffa en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI-kod). Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper genom att behöriga myndigheter ska kunna identifiera vilka parter som köper, säljer och fattar beslut i en värdepappersaffär. Efter 3 januari 2018 kan företag inte handla med börshandlade värdepapper utan en LEI-kod. Berörda kunder får ett brev från oss med mer information om detta.

 • Du som ansöker om en sparförsäkring, till exempel en kapitalförsäkring, ska förstå riskerna som kan vara förknippade med produkten. Du ska också enklare kunna konstatera om en försäkring passar dig utifrån dina behov. Det gäller både om du ansöker om en sparförsäkring eller till exempel en privatvårdsförsäkring, sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Redan idag säkerställs detta, men kraven på dokumentation har ökat. Det är vårt ansvar att dokumentera och säkerställa att du förstår och kan hantera egenskaperna för de aktuella produkterna.

 • Vi kommer på ett tydligare och mer standardiserat sätt än tidigare redovisa de kostnader och avgifter som är förknippade med en sparförsäkring - både före ditt köp och årligen därefter.

  Den årliga redovisningen kommer finnas i ditt årsbesked med början 2019. Årsbeskeden framställs under februari/mars och finns tillgängliga när du loggat in på skandia.se/arsbesked. Om vi har din e-postadress kommer vi att meddela dig när du har ett nytt årsbesked att läsa.  

 • Du som vill ansöka om en privatvårdsförsäkring, sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring kommer på ett enklare sätt än idag kunna jämföra olika bolags försäkringar genom att faktabladen för varje försäkringstyp kommer se likadana ut. Det kommer bli tydligare för dig vad som ingår och inte ingår i försäkringarna.

Alla frågor och svar

PRIIP

PRIIP är en förordning som syftar till en ny standard för produktinformation till dig som ska fatta vissa investeringsbeslut. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan försäkringsbaserade investeringsprodukter.

 • Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare PRIIP trädde i kraft 1 januari 2018.

Så här förstärks lagstiftningen genom PRIIP

 • I samband med att du ska ansöka om en kapitalförsäkring kommer du att få en standardiserad produktinformation med basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med att investera i produkten. Det ska framgå om du kan förlora pengar eller inte och om produkten bedöms vara komplex och kan vara svår att sätta sig in i.  

Alla frågor och svar