Gå till innehåll
Ett barn gömmer ansiktet med en hatt

Gåvoförsäkring – spara till barn eller barnbarn

 • Spara på lång sikt för barn eller barnbarn
 • Du som givare bestämmer när pengarna får användas
 • Garantibelopp med möjlighet till mer

Trygghet och möjlighet till bra avkastning, utan att du själv behöver vara aktiv i placeringarna – våra experter sköter förvaltningen åt dig.

Börja spara

Så fungerar Gåvoförsäkring

Planerar du att ge bort pengar som en gåva? Om du vill att mottagaren ska ha kvar pengarna under en längre tid och dessutom få chans till en bra avkastning, är Gåvoförsäkring en bra idé. 

Gåvoförsäkring är en variant av vår kapitalförsäkring med traditionell förvaltning – vi sköter förvaltningen och mottagaren är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen. Du sätter in pengar som engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 15 år. Utbetalningen är dessutom skattefri. Om du vill kan du skapa ett personligt gåvodiplom till mottagaren. 

Garanti & återbäringsränta

Gåvomottagaren är garanterad ett visst belopp när försäkringen betalas ut. Beroende på hur väl vi lyckas med förvaltningen finns det möjlighet till mer pengar – historiskt sett har vi lyckats bra. 

Ränta på gåvosparandet fås med en så kallad återbäringsränta.   

Behöver inte föräldrarnas godkännande

Om du vill ge bort pengar till barnbarn eller gudbarn kan du teckna vår Gåvoförsäkring Allt i Ett här på webben. Det kan vara skönt att veta att du inte behöver föräldrarnas godkännande för att göra det. När försäkringen har tecknats skickas dock ett försäkringsbrev till gåvomottagarens vårdnadshavare.

Spara till egna barn

Vill du spara till dina egna barn går det också alldeles utmärkt – månadsvis sparande av hela eller delar av barnbidraget ger en bra skjuts till körkortet eller ett eget boende.

Börja spara direkt

Du kan teckna försäkringen direkt på webben (Gåvoförsäkring Allt i Ett). Om du vill ha hjälp på vägen och fler valmöjligheter kan du boka tid med en rådgivare.

Teckna Gåvoförsäkring direkt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20032017) 5,3 %
Senaste faktablad Skandia i siffror

Vanliga frågor om Gåvoförsäkring

 • Nedan information gäller Gåvoförsäkring som du tecknar direkt på webben (Gåvoförsäkring Allt i Ett). Om du vill ha hjälp att sy ihop ett gåvosparande som passar just dina behov – prata med en av våra rådgivare.

  Försäkringstid

  Du tecknar försäkringen på minst 15 år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om du vill fortsätta gåvospara. Utbetalning sker med ett engångsbelopp.

  Återköp

  Gåvomottagaren kan göra uttag av kapital från försäkringen innan försäkringstiden är slut, detta kallas återköp. Det finns regler för återköp av en kapitalförsäkring och du kan välja om gåvomottagaren ska ha rätten till det utan ditt medgivande, läs mer i Faktablad för Kapitalförsäkring Allt i Ett.

  Återbetalningsskydd

  I försäkringen ingår också ett återbetalningsskydd som betalas ut till gåvomottagarens dödsbo om gåvomottagaren dör. Gåvomottagaren kan ändra förmånstagare under försäkringstiden.

  Traditionell förvaltning

  Traditionell förvaltning innebär att gåvomottagaren är garanterad ett visst belopp när försäkringen betalas ut. Det är en kollektiv sparform, dvs. alla sparares pengar placeras i samma portfölj och försäkringstagarna delar på överskott och underskott. Du sparar alltså tillsammans med de andra försäkringstagarna, och ni tillsammans äger Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt. Det finns inga andra än försäkringstagarna som tar del av några vinster. Allt eventuellt överskott fördelas på respektive försäkring genom återbäringsräntan.

  Återbäringsränta

  Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt gåvosparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning – försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde.   

  • Utbetalningen är skattefri
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och du betalar en avgift för avkastningsskatten genom avdrag från återbäringsräntan
  • Du slipper deklarationskrångel
  Avkastningsskatt

  Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet framgår hur mycket som tagits ut från försäkringskapitalet.

 • Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar (premier). För varje premie du betalar beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bl.a. garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Gåvomottagaren kan inte få mindre än vad vi har garanterat, däremot kan det bli mer.

 • Portföljen är uppbyggd så att din mottagare ska få sitt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar och med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning.

  Läs mer i våra faktablad "Skandia i siffror"

  Portföljen består av följande tillgångar:

  Portföljen består av följande tillgångar:
  • Svenska onoterade obligationer
  • Realobligationer
  • Hedgefonder
  • Fastigheter
  • Infrastruktur
  • Räntebärande papper
  • Onoterade bolag
  • Svenska aktier
  • Nordamerikanska aktier
  • Europeiska aktier
  • Pacific aktier
  • Aktier i tillväxtmarknader
  • Affärsstrategiska tillgångar
  • Råvaror
  • Låneportfölj
  • Övriga kreditinvesteringar

  Solvensgrad

  Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

Alla frågor och svar

Kom igång direkt

 • Spara på lång sikt för barn eller barnbarn
 • Du som givare bestämmer när pengarna får användas
 • Garantibelopp med möjlighet till mer
Börja spara i Gåvoförsäkring