Gå till innehåll
Familj på utflykt över äng med träd

Spara i fonder

Att spara i fonder varje månad är ett bra sätt att ge dina pengar chansen att växa. Har du BankID kan du logga in och börja spara direkt.

 • Lätt att öppna t.ex. ett investeringssparkonto och börja månadsspara direkt
 • Enklare val med Skandia SMART-fonder om du inte vet vilka fonder du ska välja
 • SMART-fondernas placeringar görs av kapitalförvaltare från vår traditionella förvaltning

Börja spara

Vi har gjort valet enklare för dig med våra egna SMART-fonder

Skandia SMART är för dig som vill börja spara i fonder men inte riktigt vet vilka. Vi har gjort valet enklare med våra tre Skandia SMART-fonder. Försiktig har lägst risk, Offensiv har högst risk och Balanserad ligger mittemellan, läs mer och jämför nedan:

SMART Försiktig

SMART Försiktig

Målet är att placeringarna ska vara kapitalbevarande – vanligtvis 20 % aktier och 80 % räntebärande papper.

Välj SMART Försiktig
SMART Balanserad

SMART Balanserad

Fondens mål är att skapa en stabil avkastning och har vanligtvis 60 % aktier

Välj SMART Balanserad
SMART Offensiv

SMART Offensiv

Fonden har ett tydligt fokus på att möjliggöra tillväxt – andelen aktier är vanligtvis 100 %.

Välj SMART Offensiv
SMART Försiktig SMART Balanserad

SMART Offensiv

Risk
Måttlig Medelhög Hög
Minsta rekommenderade spartid
3 år 5 år 7 år
Kursfakta
SMART Försiktig SMART Balanserad SMART Offensiv
Faktablad och övriga dokument

Faktablad

Informationsbroschyr

Faktablad

Informationsbroschyr

Faktablad

Informationsbroschyr

Informationen om SMART-fonderna tillhandahålls av Skandias fondbolag som även förvaltar fonderna. Jämförelsen bygger på den fakta som anges i respektive fonds faktablad.

Tänk på

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Vid varje fond i fondlistan hittar du faktablad om fonden och dess risker.

Ett helt kvalitets­granskat fondutbud

Nu gör vi det tryggt och enkelt för dig att välja rätt fonder och de vi erbjuder bedömer vi har bra förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder.

Läs mer om nya fondutbudet
Samla allt i en skål

Saknar du konto för fond­sparande?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Det är ett smidigt konto där du samlar dina fonder, aktier och andra värdepapper. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK. 

Med ett investeringssparkonto kommer du snabbt och enkelt igång.

 • Kontot kostar 0 kr och du betalar bara när du handlar.
 • Du betalar en årlig schablonskatt, 0,447 % (2018).
 • Du slipper deklarationskrångel och låser inte in dina pengar.

Sparar du i värdepapper med låg risk, till exempel räntefonder, kan det däremot vara bättre med t.ex. en värdepappersdepå där du betalar skatt på vinsten vid försäljning och kan dra av eventuella förluster i deklarationen. Och vill du kunna utse en särskild förmånstagare kan en kapitalförsäkring vara värd att kolla upp.

Logga in och öppna ISK Andra konton för fondsparande

Kapital­försäkring Fond

Passar dig som vill ha enkla val – du väljer bland ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder.

 • Med en kapitalförsäkring får du skattefria uttag och slipper kapitalvinstskatten
 • Vi har valt ut ett 90-tal fonder för att göra valet av fonder enklare för dig
 • Om du inte vet vilka fonder du ska välja, kan du välja någon av våra SMART-fonder: Försiktig, Balanserad eller Offensiv
Läs mer om Kapitalförsäkring Fond

Vanliga frågor om fonder

 • En fond är en slags portfölj med olika typer av värdepapper i, t.ex. aktier. Varje fond ägs av många människor tillsammans, så kallade andelsägare, som har satt in pengar i fonden.

  Att spara i en fond innebär att du köper en liten del av fondens totala tillgångar. Sparar du till exempel i en fond som innehåller aktier i 90 olika börsbolag blir du indirekt aktieägare i alla de bolagen.

  Om tillgångarna i fonden stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, och tvärtom.

  Varje fond sköts av en fondförvaltare, till exempel av oss på Skandia. Fondförvaltaren köper värdepapper för de pengar som du och de andra andelsägarna sätter in i fonden, med målet att ge er så bra avkastning som möjligt.

 • När du sparar i fonder tar du enkelt del av avkastningen på hela världens aktie- och räntemarknader. Om värdepappren som dina fonder innehåller stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, du får avkastning på din investering. 

  • Det enda du behöver för att månadsspara i fonder är ett konto för fondsparande (ett investerings­sparkonto, depå eller en kapitalförsäkring) där du kan samla dina fonder och andra värdepapper om du vill. Du väljer depå när du har loggat in. Om du inte är kund än blir du det på vägen med ett Bank-ID. 

  • Du väljer sedan vilka fonder du ska placera, dvs. gör en placeringsplan. När du väljer att månadsspara så placeras dina pengar i samma fonder varje månad – ett smidigt sätt att komma igång med ditt sparande. Du kan också välja att sätta in ett engångsbelopp. Det går bra att när som helst ändra både fonder och belopp. 

  Du kan sprida riskerna

  Du kan sprida riskerna genom att spara i många olika fonder. När du dessutom sprider ut dina inköp över en längre tidsperiod kommer du köpa fondandelar både när börsen står högt och lågt. En nedgång på börsen kan innebära att du köper nya andelar till ett lägre pris. 

  Du väljer alltid dina fonder själv. Vilka fonder som passar dig beror t.ex. på hur länge du tänker spara och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning.

  Osäker?

  Är du osäker kan du alltid ringa vår kundservice, 0771-55 55 00, och om du vill ha mer stöd i ditt sparande kan du boka tid för personlig rådgivning.

 • Olika fonder har olika grad av risk. Högre risk är ofta nyckeln till en bra avkastning, men innebär samtidigt att dina investeringar kan öka och minska i värde, och att du kan förlora hela eller delar av din investering. Lägre risk ger ofta lite lägre avkastning.

  När du väljer fonder kan du bl.a. titta på fondens avkastning, dvs. hur värdet på en fond har förändrats under en viss tid. Avkastningen redovisas i procent och alltid efter att avgifterna är avdragna. Att en fond haft bra avkastning genom åren är förstås ingen garanti eftersom värdet både kan öka och minska. Däremot finns det fonder som är lite tryggare än andra, där avkastningen är stabilare och svängningarna inte lika stora.

  Vilka fonder du ska välja mellan beror på vad du har för sparmål, hur långsiktigt ditt sparande är och hur du resonerar om risk och avkastning.

  De vanligaste fonderna är:

  Aktiefonder

  • Den fondtyp som har högst risk och störst möjligheter till högre avkastning på sikt
  • Genom att aktierna placeras i olika börsbolag sprids risken
  • Kan passa för ett långsiktigt sparande, t.ex. pensionen

  Räntefonder

  • Lägre risk och lägre avkastning än aktiefonder
  • Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar

  Blandfonder

  • En blandfond investerar både i aktier och i räntebärande värdepapper
  • Lägre risk än aktiefonder och högre risk än räntefonder
  • Vi har många bra blandfonder, t.ex. Skandia Smart

  Alternativa investeringsfonder

  • T.ex. råvarufonder, valutafonder, hedgefonder
  • Bra komplement om du vill ha flera olika slags fonder, eftersom de oftast inte följer utvecklingen på aktie- eller räntemarknaden

  Fond-i-fond

  • Bra alternativ om du vill slippa att själv välja olika slags fonder
  • Det finns fond-i-fonder med både lägre och högre risk
  • Innebär att en förvaltare investerar i ett antal olika fonder, vilket innebär att de kan vara lite dyrare i avgiften

  Indexfonder

  När börsen stiger eller sjunker menar man egentligen att ett visst index stiger eller sjunker. Ett index mäter utvecklingen för ett antal utvalda aktier. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla aktier som indexet mäter har ökat. En indexfond följer ett visst index, alltså en särskild grupp aktier. Sverigefonder är vanligast, de följer utvecklingen för de 30 eller 85 största bolagen på Stockholmsbörsen. Globalfonder är också vanliga, de följer ett världsaktieindex. Behöver inte aktiv förvaltning så förvaltningsavgifterna är ofta låga.

  Ideella fonder 

  För dig som vill kombinera ditt sparande med ett gott ändamål, samtidigt som du givetvis får ta del av avkastningen. En ideell fond kan t.ex. ha som policy att aktivt investera i företag som uppfyller vissa etiska riktlinjer. Ideella fonder skänker oftast också en viss summa till välgörande ändamål varje år.

  Du hittar alla våra fonder med kursfakta, rating, avgifter etc. i vår fondlista, där du också kan jämföra olika fonder med varandra.

 • En placering i fonder är alltid förenad med en risk. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. När du sparar i fonder kan du själv välja vilken grad av risk du vill ha i ditt sparande. Risk kan vara en av nycklarna till en bra sparplan och ett mått på hur fondens värde varierar. Ju större risk desto större svängningar.

  En fonds värde kan svänga kraftigt kortsiktigt, men också ge hög avkastning på längre sikt. Ha dock i minnet att en fonds historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

  Att tänka på:

  • Är du beredd på eventuella svängningar om du väljer fonder med hög risk?
  • Hur hög blir den möjliga avkastningen om du väljer fonder med låg risk?
  • Klarar din ekonomi eventuella nedgångar?
 • När du sparar i fonder betalar du en årlig fondförvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut. 

  • Den årliga förvaltningsavgiften tas ut som en procentdel av ditt sparbelopp
  • Går det bra för fonden betalar du en större avgift i kronor, går det sämre betalar du mindre
  • Förvaltningsavgiften kan skilja mycket mellan olika fonder, t.ex. kan det ofta vara dyrare med aktivt förvaltade fonder än passivt förvaltade fonder
  • Enstaka fonder har också köp- och säljavgifter som tas ut när du köper eller säljer fondandelar, men vi anger alltid tydligt om så är fallet

  Läs mer om vad värdepappershandel kostar här.

  Vid handel med fonder får Skandia ersättning från det fondbolag som förvaltar fonden. Ersättningen innebär dock inte någon ytterligare kostnad för dig. Vi är transparenta med samtliga ersättningar, och storleken på ersättningen framgår alltid när du köper en fond. Du kan läsa mer om ersättningar till och från tredje parter vid handel med finansiella instrument och hur Skandia hanterar intressekonflikter både i produktinformationen och under ”Om oss/Om Skandia/Att handla på skandia.se” i menyn.

 • En bra sparplan kan bestå av tre delar: buffertsparande, långsiktigt sparande och det där extra. 

  Buffert

  En buffert ska motsvara ungefär tre månadslöner och du bör inte ta någon risk – ett sparkonto eller fasträntekonto kan passa.

  Långsiktigt

  Kräver lite mer funderingar så att du får ett sparande som passar just dina förutsättningar och behov. Vanliga aspekter är hur länge du tänker spara, om du har något specifikt mål i syfte och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning. Fonder kan passa både dig som vill ha ett bekvämt månadssparande och dig som vill vara mer aktiv. 

  Extra

  När du både har en buffert och ett långsiktigt sparande kan du börja tänka på det där extra sparandet. Välj grad av risk utifrån hur aktiv och insatt du vill vara – både aktier och fonder kan passa. 

Alla frågor och svar

Det bästa sparandet är det som blir av!

Att börja månadsspara i fonder är ett enkelt sätt att ge dina pengar chansen att växa.

 • Dina pengar placeras i samma fonder varje månad så du behöver inte välja nya fonder vid varje insättning
 • Det är lätt att ändra både fonder och belopp

Med ett investeringssparkonto (ISK) eller Värdepappersdepå kommer du igång smidigt och enkelt.

 

Börja månadsspara i din depå