Gå till innehåll
familj vid matbordet

Skandia SMART – ett enkelt val

  • För dig som vill börja spara i fonder men inte riktigt vet vilka, har vi gjort valet enkelt med våra tre SMART-fonder
  • Försiktig har lägst risk, Offensiv har högst risk och Balanserad ligger mittemellan
  • Våra förvaltare placerar  i olika typer av tillgångar och regioner och förvaltningen anpassas löpande – allt för att sprida riskerna och skapa goda avkastningsmöjligheter

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att börja spara.

Börja månadsspara

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) är ett smidigt konto för att spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Läs mer om ISK.

  • Inget deklarationskrångel
  • 0,375 % i årlig schablonskatt (2017)
  • Kontot kostar 0 kr och du kan ta ut dina pengar när du vill
Öppna ISK

Skandia SMART

Skandia SMART är ett blandfondskoncept där inte bara innehaven, utan även fördelningen mellan de olika tillgångsslagen påverkar avkastningen långsiktigt. Baserat på förutsättningarna på marknaden ändras fördelningen av tillgångarna över tiden. 

Fonderna investerar i olika tillgångsslag: svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar och penningmarknadsinstrument.

SMART står för Skandia Multi Asset Return Target.

Vilken SMART-fond passar dig?

SMART Försiktig

SMART Försiktig

Målet är att placeringarna ska vara kapitalbevarande – vanligtvis 20 % aktier och 80 % räntebärande papper.

Välj SMART Försiktig
SMART Balanserad

SMART Balanserad

Fondens mål är att skapa en stabil avkastning och har vanligtvis 60 % aktier.

Välj SMART Balanserad
SMART Offensiv

SMART Offensiv

Fonden har ett tydligt fokus på att möjliggöra tillväxt – andelen aktier är vanligtvis 100 %

Välj SMART Offensiv
SMART Försiktig SMART Balanserad

SMART Offensiv

Risk
Måttlig Medelhög Hög
Minsta rekommenderade spartid
3 år 5 år 7 år
Kursfakta
SMART Försiktig SMART Balanserad SMART Offensiv
Faktablad och övriga dokument

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2016

Halvårsredogörelse 2017

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2016

Halvårsredogörelse 2017

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2016

Halvårsredogörelse 2017

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Ansvarsfulla investeringar

Skandia Fonder investerar inte i bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller bolag som bryter mot internationella normer (t.ex. FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja.

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar