Gå till innehåll
familj vid matbordet

Skandia SMART – ett enkelt val

  • För dig som vill börja spara i fonder men inte riktigt vet vilka, har vi gjort valet enklare med våra tre Skandia SMART-fonder
  • Försiktig har lägst risk, Offensiv har högst risk och Balanserad ligger mittemellan
  • Våra förvaltare placerar  i olika typer av tillgångar och regioner och förvaltningen anpassas löpande – allt för att sprida riskerna och skapa goda avkastningsmöjligheter

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att börja spara.

Börja månadsspara

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Det är ett smidigt konto där du samlar fonder, aktier och andra värdepapper. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

  • Kontot kostar 0 kr och du betalar bara när du handlar
  • Du betalar en årlig schablonskatt, 0,447 % (2018) 
  • Du slipper deklarationskrångel och låser inte in dina pengar
Öppna ISK

Skandia SMART

Skandias egna SMART-fonder består av placeringar noggrant utvalda av kapitalförvaltare från vår traditionella förvaltning. De är ett blandfondskoncept där inte bara innehaven, utan även fördelningen mellan de olika tillgångsslagen påverkar avkastningen långsiktigt. Baserat på förutsättningarna på marknaden ändras fördelningen av tillgångarna över tiden. 

Fonderna investerar i olika tillgångsslag: svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar och penningmarknadsinstrument.

SMART står för Skandia Multi Asset Return Target.

Vilken SMART-fond passar dig?

SMART Försiktig

SMART Försiktig

Målet är att placeringarna ska vara kapitalbevarande – vanligtvis 20 % aktier och 80 % räntebärande papper.

Välj SMART Försiktig
SMART Balanserad

SMART Balanserad

Fondens mål är att skapa en stabil avkastning och har vanligtvis 60 % aktier.

Välj SMART Balanserad
SMART Offensiv

SMART Offensiv

Fonden har ett tydligt fokus på att möjliggöra tillväxt – andelen aktier är vanligtvis 100 %

Välj SMART Offensiv
SMART Försiktig SMART Balanserad

SMART Offensiv

Risk
Måttlig Medelhög Hög
Minsta rekommenderade spartid
3 år 5 år 7 år
Kursfakta
SMART Försiktig SMART Balanserad SMART Offensiv
Faktablad och övriga dokument

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2016

Halvårsredogörelse 2017

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2016

Halvårsredogörelse 2017

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2016

Halvårsredogörelse 2017

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Informationen om SMART-fonderna tillhandahålls av Skandia Fonder. Jämförelsen bygger på den fakta som anges i respektive fonds faktablad.

Tänk på

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet.

Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Ansvarsfulla investeringar

Skandia Fonder investerar inte i bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller bolag som bryter mot internationella normer (t.ex. FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja.

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar