Gå till innehåll

Våra kvalitetsgranskade fonder

 • Samtliga fonder kvalitetsgranskas löpande
 • Ger dig ett brett utbud av placeringsmöjligheter för olika sparbehov
 • Erbjuder enkelhet, kvalitet, prisvärdhet och förutsättningar för god avkastning

Se vårt fondutbud

Enklare att välja

Vi gör det enkelt för dig att välja rätt fonder genom att ha ett helt och hållet kvalitetsgranskat fondutbud. De fonder vi erbjuder bedömer vi har bra förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder. För att granska prisvärdheten analyseras fondernas avgiftsstruktur, och hur aktiv och bra förvaltningen är. Vi granskar löpande alla fonder i utbudet och de som inte klarar kraven tas bort.

Vi erbjuder fonder från marknadsledande fondbolag

Skandias fondutbud består av ca 250 fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag och erbjuder dig enkelhet, prisvärdhet och god avkastning i såväl fondförsäkring som i bank- och försäkringsdepå.

Det omfattar fonder som:

 • Är kvalitetsgranskade och utvalda
 • Har potential att avkasta över genomsnittet av jämförbara fonder
 • Är prisvärda
 • Möter efterfrågan
 • Passar olika behov och intressen
Se vårt fondutbud

Skandias process för kvalitetsgranskning

Vi har ett brett utbud av placeringsmöjligheter för olika sparbehov. Syftet med kvalitetsgranskningen är att erbjuda dig enkelhet, prisvärdhet och förutsättningar för god avkastning i såväl fondförsäkring som i bank- och försäkringsdepå. 


 • Placeringsfilosofin

  Avser vilka typer av avkastningsmöjligheter i de finansiella marknaderna som förvaltaren söker efter.

  Process

  Skandia utvärderar hur förvaltaren tillämpar placeringsfilosofin i det dagliga arbetet, exempelvis hur förvaltaren genomför finansiell analys, väljer värdepapper och hanterar risker.

  Personer

  Skandia granskar kapitalförvaltarens förutsättningar att bedriva den förvaltning som fonden avser, vilket också inkluderar förvaltningsteamets lämplighet.

  Prestation

  Förvaltarens risk och avkastning analyseras för att bedöma fondens chanser att uppnå fondens avkastningsmål, exempelvis överträffa ett jämförelseindex..

  Produkt

  Fondens utformning granskas, bl a avgiftsnivåer samt möjligheter till insyn och god likviditet.

  Hållbarhet (gäller enbart fonder för fondförsäkring)

  Hur förvaltaren tillämpar kriterier som rör social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Har du inget konto hos oss än?

Vi har flera bra alternativ för dig som vill spara i fonder. I många fall kan du även handla med aktier och andra värdepapper.

Se våra konton för fondsparande