Gå till innehåll

Optimismen har återvänt men osäkerheten är kvar

Efter de branta nedgångarna i slutet av förra året har 2019 börjat med återhämtning på världens börser. Men även om pessimismen har minskat har inte osäkerheten gjort det. Den pågående avmattning av den globala konjunkturen och minskat stöd från penningpolitiken innebär ökad risk. Det är svårt att komma ifrån. Vi räknar därför med skakig börsutveckling även i år.

Läs nya Placeringsutsikter

Efterlyses: Tecken på stabilisering

Den globala konjunkturen tappar fart. På vissa håll är inbromsningen både snabb och oväntad. Det har ökat oron för en ny lågkonjunktur. Så länge de värsta fallgroparna undviks finns goda möjligheter att det undviks i år. Men då börjar det bli dags för tecken på en stabilisering – och än så länge lyser de med sin frånvaro.

Läs hela analysen

Fonder vi rekommenderar

Placeringsutsikter ger vi dig Skandias övergripande syn på marknaden. För att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen på de olika aktiemarknaderna använder vi oss av Skandias värdemätare tillsammans med kavlitativ analys.

Rekommendationshistorik Att handla på skandia.se

 • Skandia värdemätere visar vilka marknader vi bör har över-, under- och neutral vikt i portföljen i förhållande till marknadens andel av världsindex (MSCI AC World). Bedömningen är en sammanvägning av kavlitativa och kvantitativa faktorer som ger en bild av den långsiktiga potentialen. Investeringar i aktier bör ha ett tidperspektiv på minst 5-7 år. Syftet är alltså inte att identifiera vilken börs som kommer gå bäst närmatse månaden och året. Våra fondanalytiker har valt ut ett antal fonder inom respektive region. Fondfaktablad och informationsbroschyr för respektive fond hittar du i fondlistan.

  Japan och Pacific

  T.Rowe Price Japanese Equities

  Aktivt förvaltad fond med viss inriktning mot tillväxt. Fonden har en erfaren förvaltare som visat väldigt goda resultat.

  USA

  Skandia USA

  Aktivt förvaltad USA-fond som tillämpar kvantitativ förvaltning. Fonden har 250-300 innehav vilket ger en bred exponering mot den amerikanska aktiemarknaden.

  Asien

  Stewart Asia Pacific Leaders

  Aktivt förvaltad Asienfond, som även inkluderar Australien. Förvaltaren är en av de mest respekterade aktieförvaltarna inom Asien- och tillväxtmarknaderna. Investeringsprocess som enbart fokuserar på bolag med stabil intjäning och låga värderingar.

  Sverige

  Carnegie Sverige

  Aktivt förvaltad svensk aktiefond som fokuserar på stabila bolag. Carnegie Sverige står för en tydligt värdefokuserad förvaltning med goda resultat historiskt. Förvaltning som vågar köpa det som inte ”är inne”, men just därför ofta lågt värderat.

  Europa

  Schroder European Special Situations

  Aktivt förvaltad fond som löpande letar efter nya investeringsmöjligheter i en föränderlig europeisk aktiemarknad. Identifierar finansiellt högkvalitativa bolag med stabil och högre tillväxt än marknaden.

  EMEA inkl Ryssland

  Prosperity Russia

  Fonden söker investeringsmöjligheter i bolag som bedöms ha bra tillväxtförutsättningar och attraktiv värdering, ofta i bolag utanför index. Investeringsteamet i fonden är bland de största, fokuserade på ryska aktier och med lokal närvaro.

  Latinamerika

  JP Morgan Latinamerika

  Letar bolag med tydlig tillväxt och stabil intjäning. De har en stabil organisation med betydande resurser för att identifiera attraktiva aktier. Fonden har koncentrerade positioner, ofta utanför index, vilket vittnar om stor övertygelse.

  Räntor

  Skandia Penningmarknad

  Aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska bostads- och företagsobligationer med korta löptider och låg kreditrisk. Begränsad risk för kapitalförluster vid stigande marknadsräntor.

  Alternativa

  Norron Target

  Aktivt förvaltad hedgefond som placerar i nordiska aktier, räntor och företagsobligationer. Siktar på låg risk i portföljkonstruktionen, med en tydlig strategi för att begränsa kapitalförluster vid kraftiga aktiemarknadsnedgångar.

   

Färdighöjt för Fed?

Den amerikanska centralbanken, Fed, har höjt räntan nio gånger under de senaste åren. Så sent som i höstas var planen att fortsätta höja i år, men därefter har Fed börjat vackla. Budskapet från de finansiella marknaderna är samtidigt att det är färdighöjt. Det skapar ett besvärligt läge för centralbanken då möjligheten att stötta ekonomin och marknaderna via retoriska stimulanser minskar. 

Läs hela vår analys

Tänk på

Tänk på att informationen på denna sida inte är avsedd som investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare på Skandia. Bolaget har inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta material. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Handla med aktier – när och var du vill

Handla aktier med våra smarta verktyg och kunniga aktiemäklare. Vi gör det enklare för alla att handla med aktier, genom våra smarta verktyg och med hjälp av våra kunniga aktiemäklare.

 • Fast pris 69 kr för affärer upp till 250 000 kr
 • Aktier, fonder och andra värdepapper på Nasdaq, NGM och NDX 
 • Få koll på marknaden med Skandia Trader
Vi gör det enklare
Person med uppfällt paraply

Kapitalförsäkring Traditionell

Passar dig som vill ha en trygg sparform för ditt pensionssparande, med en garanti i botten. Du gör ett enda val och vi sköter resten.

 • Just nu återbäringsränta på 4 %
 • Unika placeringsmöjligheter i onoterade bolag
 • En aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras
Börja spara tryggt nu
}