Gå till innehåll

Börsen letar ny riktning

Från att ha stigit stadigt sedan början av 2016 har börsen rört sig i sidled sedan i vintras. Samtidigt har kurssvängningarna ökat på marknaden. Sannolikt har vi lämnat fasen där börsen steg bekymmerslöst och gått in i en ny fas med ökad osäkerhet.

Mer om marknadsutvecklingen

Svensk superfond succé för våra kunder

Svenska betaltjänsten iZettle köps av USA-jätten Paypal för över 19 miljarder kronor. För Skandias pensionssparare innebär det ännu en jätteframgång kopplad till superfonden Creandum II, som investerar i onoterade bolag. – Det är en av Europas bästa fonder för onoterade bolag någonsin, säger Johan Brenner, partner på Creandum.

Läs hela artikeln

Tänk på

Tänk på att informationen på denna sida inte är avsedd som investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare på Skandia. Bolaget har inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta material. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Eskalerande handelskonflikt – en stor risk för sommarbörsen

Tonläget mellan USA och omvärlden i handelsfrågan har trissats upp ytterligare. Även om de hittills beslutade åtgärderna har förhållandevis liten inverkan, så är hoten desto mer oroande. Den eskalerande handelskonflikten är en betydande risk för börsen och skapar förhöjd nervositet inför sommaren.

Läs hela artikeln

Fondmodell­portföljerna

Skandia erbjuder tre fondmodellportföljer med olika risknivåer. Modellportföljerna är baserade på Skandias SMART-fonder, vilker ger dig som kund möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi i ditt fondsparande. 

Läs om fondmodellportföljerna