Gå till innehåll

Ökad dramatik på börsen sedan årsskiftet

Årets första tre månader har bjudit på en hel del dramatik. Både i februari och i mars föll världens börser kraftigt under enskilda handelsdagar. Gemensamt för turbulensen var att den hade sitt ursprung i USA, men att börsfallen blev globala. Sedan årsskiftet står flera stora börsindex på minus, inklusive Stockholmsbörsen.

Mer om marknadsutvecklingen

Inflationen – tillfälligt andrum eller på väg ned?

I början av februari drabbades aktiemarknaden av skrämselhicka. Den utlösande faktorn var oväntat hög löneökningstakt i den amerikanska ekonomin som ökade oron för att inflationen var på väg upp på allvar. Den höga löneökningstakten har därefter reviderats ned och den faktiska inflationen ligger envist kvar på låga nivåer. Det har inflationsskeptikerna tagit som intyg på att prisökningarna kommer fortsätta vara låga. Men är det så enkelt – och hur stort är inflationshotet egentligen?

Läs hela artikeln

Tänk på

Tänk på att informationen på denna sida inte är avsedd som investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare på Skandia. Bolaget har inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta material. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Turbulenta tider för teknikbolag

Både amerikanska och asiatiska teknikaktier var glödheta på börsen under fjolåret, men 2018 har inte börjat lika muntert. I kölvattnet av det amerikanska presidentvalet har en stor skandal rullats ut kring Facebook och användarnas integritet, och i EU hotar beskattning av de lönsamma teknikjättarna.

Läs hela artikeln

Världens första Svanenmärkta fonder

Trenden är tydlig, åtta av tio sparare vill placera delar av sitt innehav i en hållbar fond. Och nu har Svanen utsett världens första Svanenmärkning av fonder som gör det enklare för svenska folket att välja ett hållbart sparande. På listan finns Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden.

Läs mer om Svanenmärkningen

Fondmodell­portföljerna

Skandia erbjuder tre fondmodellportföljer med olika risknivåer. Modellportföljerna är baserade på Skandias SMART-fonder, vilker ger dig som kund möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi i ditt fondsparande. 

Läs om fondmodellportföljerna