Gå till innehåll

Få koll på marknaden

Vi har en svag global tillväxt och låga räntor – ingen enkel investeringsmiljö att förhålla sig till. Och det mesta talar för att vi får leva under de förutsättningarna ett tag till.

I Placeringsutsikterna får du våra sparekonomers samlade bedömning av nuläget och hur ditt sparande kan påverkas av världsekonomin och rörelserna på marknaden.

Sparekonomen sammanfattar

 • Det kommer vara fortsatt stora rörelser på börsen, därför är det viktigt att välja placeringar omsorgsfullt. Som sparare gäller det att ha en bra balans mellan aktier och räntor i portföljen och att inte lockas att ta för hög risk i jakten på avkastning.
 • Du bör vara beredd på att avkastningen på både aktier och obligationer kommer att bli lägre än under tidigare år, men det är fortfarande värt att äga aktier.
 • Det är dock inte bra läge att öka andelen aktier. Den potentiella uppsidan är helt enkelt inte tillräckligt stor för att motivera högre risk.
 • Vi är nära räntebotten och det behövs inte mycket för att räntorna ska börja ticka uppåt igen.
 • Avkastningen i framför allt obligationsfonder påverkas negativt av högre räntor, medan penningmarknadsfonder skulle börja ge lite högre avkastning. Det gäller bara att acceptera att avkastningen i räntefonder är låg och att det främsta syftet är att bevara värde om börsen går ner.
 • Ett bra komplement för att öka den potentiella avkastningen något är företagsobligationsfonder, och då framför allt av typen high yield. Det väger i dag jämnare mellan amerikanska och europeiska fonder än det gjorde i höstas.

Världsekonomin i korthet

De senaste åren har börsen stigit kraftigt, men nu ser vi en förändring. Sedan finanskrisen 2009 har ett globalt aktieindex stigit med i genomsnitt 11 % per år, men i dag står det drygt 10 % lägre i svenska kronor än för ett år sedan. Både bra och dåliga nyheter har gett kraftfulla marknadsreaktioner.

Världsekonomi i limbo

Vi har en svag global tillväxt och låga räntor. Världsekonomin befinner sig i ett slags limboläge som varken är en riktig hög- eller lågkonjunktur. Så har det varit i flera år. Sverige, euroområdet och Japan har minusränta och Europeiska centralbanken har köpt företagsobligationer i stor skala för att få fart på den europeiska ekonomin. Men trots att centralbankerna har satt in maximalt med åtgärder så vill världskonjunkturen inte riktigt ta fart. Många stater är dessutom för skuldsatta för att kunna ge konjunkturen det stöd den behöver i form av finanspolitiska åtgärder.

Största risken

Den största risken för börsen och sparandet i dag vore en lågkonjunktur. Det skulle sänka börserna och betyda extremt låga räntor under ännu längre tid. Men vår bedömning är att en lågkonjunktur inte är i antågande. I stället räknar vi med att den globala ekonomin fortsätter att hanka sig fram i ungefär samma tempo som under de senaste åren.

Aktiemarknaderna

När vi bedömer förutsättningarna för god långsiktig börsutveckling på de olika aktiemarknaderna använder vi oss av Skandias värdeindikator. Den väger samman börsutveckling, värdering och vinsttillväxt på de olika börserna, och rankar förutsättningarna på en skala mellan 1–7. Just nu hamnar Japan & Pacific högst i rankingen följt av USA och Asien.

 1. Japan & Pacific
 2. USA
 3. Asien
 4. Sverige
 5. Europa
 6. EMEA – Östeuropa, Mellanöstern & Afrika (inkl. Ryssland)
 7. Latinamerika

Vår bedömning av marknaderna
1. Japan & Pacific

Japan ligger fortfarande i topp tack vare låga värderingar och stark vinsttillväxt. I år har dock den japanska börsen haft det tufft, främst på grund av den starkare yenen.

2. USA

USA är visserligen dyrt, men vinsterna ser nu ut att vara på väg tillbaka och konjunkturen tuffar på.

3. Asien

Kina har orsakat stor turbulens det senaste året, vilket gett många fondsparare kalla fötter. Även om tillväxten i Kina kommer att fortsätta mattas av, så räknar vi med en stabilisering i år. Asien som region växer fortfarande dubbelt så snabbt som resten av världen. Långsiktigt är det också den tillväxtmarknad som ser mest spännande ut. Ett land som sticker ut med potential är Indien.

4. Sverige

Vi har en fortsatt positiv syn på svenska aktier, trots lägre rankning. I nuläget anser vi att avkast­ningspotentialen i Sverige snarlik den för ett globalt börsindex. Men om tillväxten tar fart är den svenska, konjunkturkänsliga börsen en av de bättre investeringarna, särskilt i förhållande till risknivån.

5. Europa

Det går inte att komma ifrån att det finns en förhöjd risknivå för europeiska aktier jämfört med i höstas. I närtid hänger börsutvecklingen på BREXIT. Om det scenariot undviks anser vi att utsikterna förbättras markant. Men för att lyfta den mer långsiktiga potentialen behöver man ta itu med problemen i banksektorn som Europa dras med.

6. EMEA – Östeuropa, Mellanöstern & Afrika (inkl. Ryssland)

De fundamentala förutsättningarna fortsätter att tala emot EMEA-regionen samtidigt som riskerna är höga. Det gör att vi ser låg långsiktig avkastningspotential för regionens börser, även om det kan finnas potential kortsiktigt.

7. Latinamerika

Latinamerika är den region som gått bäst hittills i år med en uppgång på över 30 % i svenska kronor. Det beror dels på förhoppningar om ett regeringsskifte i Brasilien, dels på att råvarupriserna har vänt upp. Men vi ser risker för bakslag på de latinamerikanska börserna.

Fondtoppen – mest köpta och sålda fonderna


Vi hjälper dig att få fart på sparandet

kontakta oss 0771-55 55 05

Ring och prata med våra sparexperter direkt eller boka tid för rådgivning.

Boka tid med en sparexpert

Syftet med sidan

Placeringsutsikterna är menat som information och är inte ett erbjudande. Vi tar inte ansvar för de eventuella beslut som du tar baserat på informationen. Vi garanterar heller inte dess riktighet, även om vi så långt det är möjligt säkerställer riktigheten före publicering.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Placeringsutsikterna är inte investeringsrådgivning, enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Medverkande:

 • Maria Landeborn, sparekonom
 • Johan Lundqvist, ekonom
 • Cecilia Sköld, portföljförvaltare 
 • Thomas Elofsson, chef investeringsstrategi
 • Lars-Göran Orrevall,  chef Skandias kapitalförvaltningsbolag
 • Axel Brändström, chef investeringsstrategi

Bor du utanför Sverige?

Informationen riktar sig inte till dig som är hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen är otillåten, privatpersoner såväl som företag.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.