Gå till innehåll

Investeringssparkonto – så här funkar schablonskatten

Att spara på investeringssparkonto är enkelt, man behöver inte deklarera vinster och förluster och skatten är låg. Men hur funkar det här med schablonskatt egentligen? Vad är schablonintäkt och kapitalunderlag? Och är det alltid en fördel att spara i ISK jämfört med en vanlig värdepappersdepå? Vi reder ut begreppen.

Hur beräknas schablonskatten på ISK?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2017 är schablonskatten 0,375 %. 

Vad menas med schablonintäkt?

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som räknas fram som kapitalunderlaget (se förklaring längre ner på sidan) multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus 0,75 procentenheter. Schablonintäkten ska dock inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Schablonintäkt och schablonskatt för 2017

Den 30 november 2016 var statslåneräntan 0,27 %. Eftersom summan 1,02 % (0,27 % + 0,75 %) är lägre än 1,25 % ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 % för att få fram schablonintäkten. Schablonintäkten redovisas med automatik i deklarationen. På detta belopp betalar man sedan 30 % i kapitalvinstskatt.

Schablonskattesatsen för 2017 blir alltså 30 % av 1,25 %, dvs. 0,375 %. 

Vad händer med schablonskatten 2018?

Enligt regeringens höstbudget för 2018 kommer schablonintäkten att beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet, alltså en ökning med 0,25 procentenheter jämfört med idag. Påverkan på schablonskatten blir då 30 % av 0,25 %, alltså 0,075 %. 
Läs mer  Därför är ISK fortfarande en bra sparform

Hur beräknas kapitalunderlaget och den skatt jag ska betala?

Kapitalunderlaget räknas fram som ett genomsnitt av värdet på ditt konto i början av varje kvartal, dvs den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, samt de insättningar du gör under året. Dessa värden läggs alltså ihop och divideras med fyra. Schablonintäkten som redovisas i din deklaration är alltså ditt kapitalunderlag multiplicerat med 1,25 %. Men det är inget du själv behöver räkna ut, utan beloppet kommer att vara förtryckt i din deklaration.  

Räkneexempel

Du öppnar ett investeringssparkonto den 1 januari 2017 och sätter in 10 000 kronor. Du startar ett månadssparande i fonder och sätter in 500 kronor varje månad. Din värdeökning är 300 kr första kvartalet, 200 kr andra kvartalet, och 300 kr tredje kvartalet (värdeförändringen för fjärde kvartalet syns först nästa skatteår). I oktober säljer du fonder för 5 000 och gör en kapitalvinst på 500 kronor. 

Värde på kontot vid kvartalets början
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv
0 11 800 13 500 15 300
Insättningar under kvartalen
11 500 1 500 1 500 1 500
Genom­snitt kvartal 1-4:      14 150 kr
14 150 x 1,25 % = 176 kr
Din schablonintäkt (som kommer att visas i deklarationen) är alltså 176 kronor. 
176 x 30 % = 53
Skatten på ditt investerings­sparkonto kommer alltså att bli 53 kronor. 

ISK eller värdepappersdepå?

Med ISK betalar du en låg skatt på kapitalet varje år, oavsett om dina tillgångar ökat eller minskat i värde, och för 2017 är skatten alltså 0,375 %. Med en värdepappersdepå betalar du 30 % skatt när du säljer värdepapper med vinst, men kan också dra av för förluster i deklarationen. Du betalar även en låg skatt på själva fondinnehavet (0,12 % på värdet på din värdepappersdepå vid starten av skatteåret). 

Om du i exemplet ovan hade haft en vanlig värdepappersdepå och betalat reavinstskatt på de fonder du sålt hade du istället betalat 150 kronor i skatt (500 kronor x 30 %). Å andra sidan, om du inte hade sålt några fonder så hade du fortfarande betalat 53 kr i skatt på din ISK men ingen skatt alls på din värdepappersdepå (eftersom värdet vid årets början var 0). 

Om du ska ha ett investeringssparkonto eller en värdepappersdepå beror alltså på hur aktiv du vill vara och vilken avkastning du tror att du ska få. Om du till exempel har räntefonder med låg avkastning är kanske en värdepappersdepå mer lämplig för dig. Men vill du vara aktiv och slippa tänka på deklaration av dina affärer så passar ett investeringssparkonto bra. 

Investeringssparkontot i sammandrag

  • Du betalar ingen skatt på dina vinster. Isället betalar du en schablonskatt på kapitalet varje år. (För 2017 är den 0,375 %)
  • Du slipper deklarationskrångel – din schablonintäkt är förtryckt i deklarationen
  • ISK passar dig som är aktiv i ditt sparande och köper och säljer ofta
Öppna investeringssparkonto

Tänk på

En placering i finansiella instrument som t.ex. aktier är alltid förenad med ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och står själv den ekonomiska risken. Du ska därför alltid ta del av mer detaljerad information innan du fattar ditt beslut. Läs mer om egenskaper och risker med olika finansiella instrument, och samtliga villkor för handeln här.