Gå till innehåll
Kvinna diskuterar

Kapitalförsäkring Allt i Ett

 • Just nu är återbäringsräntan 7 % 
 • Vi placerar på utvalda delar av världens marknader och i t.ex. cancersjukvård, vindkraftverk och i onoterade bolag som Klarna och Spotify.
 • Med en årlig avgift på endast 0,5 %

Jag vill börja spara nu

Kapitalförsäkring Allt i Ett

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning är en sparform som har funnits i över 100 år och fungerar än idag. Passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande som är tryggt och enkelt, utan att du själv behöver tänka på hur pengarna placeras, vi på Skandia sköter förvaltningen åt dig.

 • Skandia är ett ömsesidigt bolag, det innebär bland annat att vi ägs av våra kunder som sparar i den kollektiva sparformen traditionell försäkring. Alla sparares pengar placeras i samma portfölj och försäkringstagarna delar på överskottet. Du som sparare är garanterad ett visst belopp när försäkringen betalas ut. 

 • Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20022016) 5,1 %
 • Månads­sparande lägst 500 kr per månad
  Första engångs­insättning lägst 6 000 kr, högst 15 000 000 kr
  Engångs­insätt­ningar därefter lägst 1 000 kr, högst 250 000 kr per år
  Totalt sparande (månads­sparande + engångs­insätt­ningar) högst 15 000 000 kr första året och därefter max 250 000 kr/år

 • Priser & avgifter*  
  Årlig kapital­avgift 0,5 %
  Kostnad för kapitalförvaltning på försäkringskapitalet per år** 0,045 %
  Årlig avgift för avkastnings­skatt (2017)*** 0,38 %

  * Ovan skatter och avgifter gäller för närvarande, men kan komma att ändras.

  ** Kostnaden för kapital­förvaltningen dras inte från försäkrings­kapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

  *** Avgiften för avkastnings­skatten tas ut genom avdrag från återbärings­räntan med 0,38 procentenheter. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande.

Om Skandias placeringar

Tack vare vår långsiktighet, starka ekonomiska ställning och skickliga kapitalförvaltning kan vi bland annat placera i infrastruktur, vindkraftverk, cancersjukvård och i onoterade bolag, med möjlighet till hög avkastning. Skandia har placeringar i exempelvis:

     
     

 • Portföljen består av följande tillgångar (2016-12-31)
  Svenska nominella obligationer 36,3 %
  Fastigheter 10,9 %
  Onoterade bolag 10,0 %
  Aktier i tillväxtmarknader 7,5 %
  Svenska aktier 7,4 %
  Realobligationer 6,0 %
  Affärsstrategiska tillgångar 5,4 %
  Nordamerikanska aktier 4,1 %
  Europeiska aktier 2,9 %
  Pacific aktier 2,4 %
  Krediter 2,6 %
  Råvaror 2,5 %
  Infrastruktur 2,0 %

Börja spara tryggt i Kapitalförsäkring Allt i Ett

Du kan teckna Kapitalförsäkring Allt i Ett direkt på webben. Om du behöver hjälp eller har några funderingar kontakta gärna oss.

Börja spara nu

 

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du kan dock inte få mindre än det garanterade beloppet.