Gå till innehåll
Kvinna och man med headsets

Flytta fonder – nu upp till 3 000 kr i bonus

 • Samla dina fonder hos oss så får du bättre överblick
 • Du får 1 % av fondernas värde i bonus
 • Vi flyttar fonderna åt dig

Anmäl dig nu

Detta gäller för din flyttbonus

Flytta dina fonder till Skandia så får du 1 % av fondernas värde i bonus – upp till 3 000 kronor.

Erbjudandet gäller t.o.m. den 31 maj 2018.


 • Erbjudandet gäller vid inflytt till ett investeringssparkonto (ISK), en värdepappersdepå eller en IPS-depå som du har tecknat via skandia.se. Vi sköter gärna hela flytten av dina fonder, men du kan också flytta dem själv. Väljer du att få hjälp med flytten så ringer vi upp dig, till detta samtal behöver du ha förberett tre saker – fondkontonummer/depånummer samt fondens namn och ISIN-kod.

  Flyttbonusen betalas ut till din depå senast den 28 sept 2018 om fondkapitalet fortfarande finns på depån. Du betalar själv eventuell kapitalvinstskatt eller schablonskatt på flyttbonusen (se Frågor & svar). 

  För att erbjudandet ska gälla behöver vi ha din anmälan senast den 31 maj 2018. Minsta inflytt för att få bonus är 50 000 kr. Fonderna måste finnas på din värdepappersdepå, ditt ISK eller din IPS-depå i Skandia senast den 1 september 2018. Bonusen baseras på värdet på dina inflyttade fonder den dagen de kommer till Skandia. Sjävklart kan du öppna en ny depå eller ISK hos oss om du inte redan har en.

Anmäl dig här!

Fyll i dina uppgifter för att få flyttbonus på 1 % av värdet av dina flyttade fonder, upp till 3 000 kronor. Vill du att vi ska flytta fonderna anger du det nedan. Då gör vi allt jobb åt dig via telefon. (Rekommenderas för nya kunder och ISK-kunder).
Fyll i ditt personnummer enligt formatet (ååmmddnnnn). Dina uppgifter är skyddade och kommer enbart att användas som anmälan för att delta i denna kampanj. Genom din anmälan samtycker du till denna personuppgiftsbehandling.

Vi får in mycket skräppost från spam-robotar. Bocka i rutan för att hjälpa oss skilja dig från en robot.

Bock i rutan för att visa att du inte är en robot!

Frågor och svar om fondflyttsbonus

Här kan du läsa mer om erbjudandet, t ex vad du behöver göra för att få din fondflyttsbonus, och hur det går till att flytta fonder. 

 • 1. Vad innebär erbjudandet? 
  Du som anmäler ditt intresse för att delta i kampanjen och flyttar in dina fonder till oss får 1 % i bonus på det totala inflyttade fondkapitalet. Du kan maximalt få 3 000 kr i bonus, och för det krävs en inflytt av fonder värda minst 300 000 kronor. Erbjudandet gäller endast en gång per person. 

  2. Hur länge gäller erbjudandet?

  Du måste ha anmält dig till oss via webbformuläret senast den 31 maj 2018 för att ta del av erbjudandet. Om du gör din flytt själv måste din begäran om fondflytt (digitalt och/eller via blankett) vara oss tillhanda senast den 31 maj 2018. Själva fondflytten tar sedan 1-4 veckor. 

  3. Finns det några restriktioner som gäller mina inflyttade fonder?

  Ja, för att du ska få fondflyttsbonusen måste fondandelarna eller motsvarande belopp i andra fonder (om fondbyte skett) fortfarande vara registrerade på värdepappersdepån, investeringssparkontot eller IPS-depån den 1 september 2018. Därefter sker en avstämning och bonusen betalas ut senast 28 september till den depå eller investeringssparkonto där fondandelarna är registrerade. Minsta inflytt för att få bonus är 50 000 kr.

  4. Vad händer om mina fonder minskat i värde fram till september?

  Bonusen beräknas på värdet av fondandelarna på inflyttsdagen. Har fonderna ökat eller minskat i värde efter flytten påverkar det alltså inte din bonus.

  5. Kan vilka fonder som helst flyttas in?

  Skandia reserverar sig för att vissa fonder inte är möjliga att flytta in. Detta kan bero på specifika handels- och regelmässiga restriktioner för den specifika fonden som gör att vi inte kan hantera en fondflytt systemmässigt, eller på att fonden inte finns i vårt sortiment. Normalt inträffar detta väldigt sällan. Har du frågor om en specifik fond är du välkommen att kontakta oss på 0771-11 55 11.  

  6. Behöver jag sälja fondandelar när jag flyttar fonderna?

  Om du flyttar från en värdepappersdepå hos en annan bank/annat institut till en värdepappersdepå hos oss behöver du inte sälja några fondandelar, och du behöver alltså inte tänka på kapitalvinstskatter.

  Om du flyttar fonder från ett investeringssparkonto (ISK) hos en annan aktör till ett investeringssparkonto hos oss behöver du normalt sett inte heller sälja av dina fonder. Vissa banker omsätter dock fonderna i ISK till kontanter före flytt, men vi kan hjälpa dig att köpa tillbaka de fonder som vi har i vårt utbud om du vill. Om du tvingas avyttra dina fonder i samband med flytten till oss löper du en kursrisk mellan kursdagen för försäljningen hos ditt gamla förvaringsinstitut och kursdagen för återköpet som görs i din nya ISK hos Skandia.

  Om du flyttar från en IPS-depå skickar vi först din flyttbegäran till ditt gamla bolag. Fonderna säljs av men du behöver inte betala någon vinstskatt. Var dock medveten om att det ibland kan uppstå andra kostnader i samband med flytt, t.ex. kan flyttavgift tas ut av det bolag som du flyttar från.

  7. Vad gäller om min gamla bank tar ut en flyttavgift?

  Skulle den bank/institut som du vill flytta ifrån kräva en avgift för att flytta fonderna så är det du som kund som står för denna. 

  8. Hur går det till att flytta fonderna?

  Du anmäler intresse för att flytta fonder till oss via ett formulär på webben. Där ska du ange namn, personnummer och telefonnummer. Inom ett par dagar ringer vi upp dig som valt att få hjälp med flytten och hanterar den tillsammans med dig via telefon.

  För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt med fondflytten behöver du ta fram några uppgifter från ditt nuvarande institut: 

  • Fondkontonummer/depånummer (vid flytt från Handelsbanken, tänk på att du har ett kontonummer per fond)
  • Fondens namn och ISIN-kod

  Vill du flytta fonderna själv kan du läsa om hur man gör här.

  Om du är ny kund i Skandia eller om du vill flytta fonder från ett investeringssparkonto rekommenderar vi att du låter oss sköta flytten åt dig. 

  9. Hur lång tid tar själva flytten?

  Fondflytten tar normalt 1-4 veckor. 

  10. Hur får jag reda på att min bonus betalats ut och till vilket konto betalas den?

  När vi fått in de fondandelar du vill flytta och gjort avstämningen i början av september betalas bonusen ut till den värdepappersdepå, investeringssparkonto eller IPS-depå som du förvarar dina fondandelar på. Utbetalningen av flyttbonus sker senast den 28 september 2018.  

  11. Varför ska jag placera mina fonder hos Skandia?

  Att samla sina fonder på ett ställe ger ofta bättre överblick. Vi har ett brett utbud av kvalitetsgranskade fonder från svenska och utländska förvaltare, och vi tar inte ut några köp-, sälj- eller depåavgifter. Dessutom får du tillgång till fakta och betygsättning samt verktyg för egna analyser. 

  12. Vilka depåer gäller för erbjudandet?

  Erbjudandet gäller för värdepappersdepå, investeringssparkonto och IPS-depå. Vi rekommenderar att du flyttar fonder i ett investeringssparkonto till ett investeringssparkonto, fonder i en värdepappersdepå till en värdepappersdepå och fonder i en IPS-depå till en IPS-depå. Flyttar du fonder från en värdepappersdepå till en ISK behöver du sälja av fonderna vilket troligen utlöser kapitalvinster eller -förluster. 

  13. Gäller bonusen om jag flyttar fonder inom Skandiakoncernen? 

  Nej, om du flyttar från en depå till en annan inom Skandia så gäller inte erbjudandet. 

  14. Behöver jag betala skatt för den flyttbonus jag får från Skandia?

  Det beror på vilken typ av depå/konto du flyttar till. Följande skatteregler gäller: 

  Värdepappersdepå
  Den bonus du får av Skandia vid inflytt av fonder utbetalas i kontanter till din depå. Bonusen räknas som inkomst av kapital och är därmed skattepliktig (kapitalvinstskatten är 30 %). Skandia drar ingen skatt, men skickar kontrolluppgift till Skatteverket. 

  Investeringssparkonto (ISK)
  Flyttbonusen utbetalas i kontanter till ditt investeringssparkonto och inkluderas i kapitalunderlaget som ligger till grund för den årliga schablonbeskattningen. Schablonskatten för 2018 är 0,447 %. 

  Läs mer om hur skatten beräknas här.

  IPS-depå
  Flyttbonusen blir föremål för beskattning på IPS. Skatten på kontot beräknas dels genom en årlig schablonskatt samt inkomstskatt när pengarna betalas ut.

  15. Hur mycket bonus kan jag få?

  Vi har lagt ett maxtak på 3 000 kr i bonus. För att få detta krävs att du flyttar in minst 300 000 kr.

  16. Hur beräknas min bonus?

  Storleken på din flyttbonus beräknas på de inflyttade fondandelarnas värde den dagen din bank/fondbolag flyttar in dem till Skandia.

Skandia kundägt

Skandia är kundägt – vi ägs av våra 1,2 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Kvalitativt fondutbud

Vi gör det tryggt och enkelt för dig att välja rätt fonder. Det kvalitetsgranskade utbud vi erbjuder bedömer vi har bra förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder.

Trygga samhällen

Skandia investerar långsiktigt i samhällsviktiga projekt och forskning med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare närsamhällen.