Gå till innehåll
Kvinna och man med headsets

Upp till 3 000 kronor i fondflyttsbonus!

 • Samla dina fonder hos oss så får du bättre överblick
 • Om du vill så flyttar vi fonderna åt dig
 • Gäller värdepappersdepå och investeringssparkonto (ISK) 

Anmäl intresse senast den 31 maj 2017 så får du 1 % av fondernas värde i flyttbonus, upp till 3 000 kronor. Vi har över 800 fonder i vårt sortiment och du får kontinuerligt inspiration och tips om ditt sparande. 

Detta gäller för din flyttbonus

Flytta dina fonder från bolag utanför Skandia till ett investeringssparkonto (ISK) eller en värdepappersdepå hos oss så får du en flyttbonus på upp till 3 000 kronor. Du kan välja om du vill flytta fonderna själv eller om du vill att vi ska sköta allt åt dig.

 • Minsta inflytt för att få bonus är 20 000 kr
 • Du får 1 % på inflyttat fondvärde upp till 3 000 kronor
 • Bonusen baseras på värdet på de inflyttade fonderna den dagen de kommer till Skandia

Flyttbonusen betalas ut till din depå senast den 30 sept 2017 om fondkapitalet fortfarande finns på depån. Du betalar själv eventuell kapitalvinstskatt eller schablonskatt på flyttbonusen (se Frågor & svar). 

För att erbjudandet ska gälla behöver vi ha din anmälan senast den 31 maj 2017. Fonderna måste finnas på din värdepappersdepå eller ISK i Skandia senast den 30 juni 2017. Sjävklart kan du öppna en ny depå eller ISK hos oss om du inte redan har en.

Jag vill flytta fonder till Skandia

Frågor och svar om fondflyttsbonus

Här kan du läsa mer om erbjudandet, t ex vad du behöver göra för att få din fondflyttsbonus, och hur det går till att flytta fonder. 

 • 1. Vad innebär erbjudandet? 
  Du som anmäler sitt intresse för att delta i kampanjen och flyttar in dina fonder till oss får 1 % i bonus på det totala inflyttade fondkapitalet. Du kan maximalt få 3 000 kr i bonus, och för det krävs en inflytt på 300 000 kronor. Erbjudandet gäller endast en gång per person. 

  2. Hur länge gäller erbjudandet?

  Du måste ha anmält dig till oss via webbformuläret senast den 31 maj 2017 för att ta del av erbjudandet. Om du gör din flytt själv måste din begäran om fondflytt (digitalt och/eller via blankett) vara oss tillhanda senast den 2 juni 2017. Själva fondflytten tar sedan 1-4 veckor. 

  3. Finns det några restriktioner som gäller mina inflyttade fonder?

  Ja, för att du ska få fondflyttsbonusen måste fondandelarna eller motsvarande belopp i andra fonder (om fondbyte skett) fortfarande vara registrerade på värdepappersdepån eller investeringssparkontot den 1 september 2017. Därefter sker en avstämning och bonusen betalas ut senast 30 september till den depå eller investeringssparkonto där fondandelarna är registrerade.  

  4. Vad händer om mina fonder minskat i värde fram till september?

  Bonusen beräknas på värdet av fondandelarna på inflyttsdagen. Har fonderna minskat i värde efter flytten påverkar det alltså inte din bonus.

  5. Kan vilka fonder som helst flyttas in?

  Skandia reserverar sig för att vissa fonder inte är möjliga att flytta in. Detta kan bero på specifika handels- och regelmässiga restriktioner för den specifika fonden som gör att vi inte kan hantera en fondflytt systemmässigt, eller på att fonden inte finns i vårt sortiment. Normalt inträffar detta väldigt sällan. Har du frågor om en specifik fond är du välkommen att kontakta oss på 0771-11 55 11.  

  6. Behöver jag sälja fondandelar när jag flyttar fonderna?

  Om du flyttar från en värdepappersdepå hos en annan bank/annat institut till en värdepappersdepå hos oss behöver du inte sälja några fondandelar, och du behöver alltså inte tänka på kapitalvinstskatter.

  Om du flyttar fonder från ett investeringssparkonto (ISK) hos en annan aktör till ett investeringssparkonto hos oss behöver du normalt sett inte heller sälja av dina fonder. Vissa banker omsätter dock fonderna i ISK till kontanter före flytt, men vi kan hjälpa dig att köpa tillbaka exakt de fonder du hade innan om du vill. Om du tvingas avyttra dina fonder i samband med flytten till oss löper du en kursrisk mellan kursdagen för försäljningen hos ditt gamla förvaringsinstitut och kursdagen för återköpet som görs i din nya ISK hos Skandia.

  7. Vad gäller om min gamla bank tar ut en flyttavgift?

  Skulle den bank/institut som du vill flytta ifrån kräva en avgift för att flytta fonderna så är det du som kund som står för denna. 

  8. Hur går det till att flytta fonderna?

  Du anmäler intresse för att flytta fonder till oss via ett formulär på webben. Där ska du ange namn, personnummer och telefonnummer. Inom ett par dagar ringer vi upp dig för att höra efter om du vill flytta fonderna själv eller om du vill ha hjälp av oss. Om du låter oss sköta jobbet så hanterar vi hela flytten tillsammans med dig via telefon.

  För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt med fondflytten bör du ta fram några uppgifter från ditt nuvarande institut: 

  • Fondkontonummer/depånummer (vid flytt från Handelsbanken, tänk på att du har ett kontonummer per fond)
  • Fondens namn (gärna ISIN-kod)

  Vill du flytta fonderna själv kan du läsa om hur man gör här.

  Om du är ny kund i Skandia eller om du vill flytta fonder från ett investeringssparkonto rekommenderar vi att du låter oss sköta flytten åt dig. 

  9. Hur lång tid tar själva flytten?

  Fondflytten tar normalt 1-4 veckor. 

  10. Hur får jag reda på att min bonus betalats ut och till vilket konto betalas den?

  När vi fått in de fondandelar du vill flytta och gjort avstämningen i början av september betalas bonusen ut till den värdepappersdepå eller investeringssparkonto som du förvarar sina fondandelar på. Utbetalningen av flyttbonus sker senast den 30 september 2017.  

  11. Varför ska jag placera mina fonder hos Skandia?

  Att samla sina fonder på ett ställe ger ofta bättre överblick. Vi har över 800 fonder från svenska och utländska förvaltare, och vi tar inte ut några köp-, sälj- eller depåavgifter. Dessutom får du tillgång till fakta och betygsättning samt verktyg för egna analyser. 

  12. Vilka depåer gäller för erbjudandet?

  Erbjudandet gäller för värdepappersdepå och investeringssparkonto. Vi rekommenderar att du flyttar fonder i ett investeringssparkonto till ett investeringssparkonto och fonder i en värdepappersdepå till en värdepappersdepå. Flyttar du fonder från en värdepappersdepå till en ISK behöver du sälja av fonderna vilket troligen utlöser kapitalvinster eller -förluster. 

  13. Gäller bonusen om jag flyttar fonder inom Skandiakoncernen? 

  Nej, om du flyttar från en depå till en annan inom Skandia så gäller inte erbjudandet. 

  14. Behöver jag betala skatt för den flyttbonus jag får från Skandia?

  Det beror på vilken typ av depå/konto du flyttar till. Följande skatteregler gäller: 

  Värdepappersdepå
  Den bonus du får av Skandia vid inflytt av fonder utbetalas i kontanter till din depå. Bonusen räknas som inkomst av kapital och är därmed skattepliktig (kapitalvinstskatten är 30 %). Skandia drar ingen skatt, men skickar kontrolluppgift till Skatteverket. 

  Investeringssparkonto (ISK)
  Flyttbonusen utbetalas i kontanter till ditt investeringssparkonto och inkluderas i kapitalunderlaget som ligger till grund för den årliga schablonbeskattningen. Schablonskatten för 2017 är 0,375 %. 

  Läs mer om hur skatten beräknas här.

  15. Hur mycket bonus kan jag få?

  Vi har lagt ett maxtak på 3 000 kr i bonus. För att få detta krävs att du flyttar in
  300 000 kr.

  16. Hur beräknas min bonus?

  Storleken på din flyttbonus beräknas på de inflyttade fondandelarnas värde den dagen din bank/fondbolag flyttar in dem till Skandia. 

Fonder vi rekommenderar


 • Placeringsutsikter ger vi dig Skandias övergripande syn på marknaden. För att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen på de olika aktiemarknaderna använder vi oss av Skandias Värdeindikator tillsammans med kvalitativ analys.

  Värdeindikatorn bygger på de tre faktorer som vi anser har störst betydelse för långsiktig avkastningspotential – aktievärderingarvinsttillväxt och faktisk börsutveckling. Dessutom görs en kvalitativ analys för att bedöma andra aspekter som inte fångas upp av värdeindikatorn. Skandias fondanalytiker har valt ut ett antal fonder inom respektive region. Fondfaktablad och informationsbroschyr för respektive fond hittar du i fondlistan.

  Japan och Pacific

  Capital International Japan

  Aktivt förvaltad fond som investerar i både värde och tillväxtorienterade bolag. Stabilt och mycket erfaret team med lokal närvaro.

   

  USA

  Skandia USA

  Aktivt förvaltad USA-fond som tillämpar kvantitativ förvaltning. Fonden har 250-300 innehav vilket ger en bred exponering mot den amerikanska aktiemarknaden.

  Asien

  Stewart Asia Pacific Leaders

  Aktivt förvaltad Asienfond, som även inkluderar Australien. Förvaltaren är en av de mest respekterade aktieförvaltarna inom Asien- och tillväxtmarknaderna. Investeringsprocess som enbart fokuserar på bolag med stabil intjäning och låga värderingar.

  Sverige

  Carnegie Sverige

  Aktivt förvaltad svensk aktiefond som fokuserar på stabila bolag. Carnegie Sverige står för en tydligt värdefokuserad förvaltning med goda resultat historiskt. Förvaltning som vågar köpa det som inte ”är inne”, men just därför ofta lågt värderat.

  Europa

  Schroder European Special Situations

  Aktivt förvaltad fond som löpande letar efter nya investeringsmöjligheter i en föränderlig europeisk aktiemarknad. Identifierar finansiellt högkvalitativa bolag med stabil och högre tillväxt än marknaden.

  EMEA inkl Ryssland

  Prosperity Russia

  Fonden söker investeringsmöjligheter i bolag som bedöms ha bra tillväxtförutsättningar och attraktiv värdering, ofta i bolag utanför index. Investeringsteamet i fonden är bland de största, fokuserade på ryska aktier och med lokal närvaro

  Latinamerika

  JP Morgan Latinamerika

  Letar bolag med tydlig tillväxt och stabil intjäning. De har en stabil organisation med betydande resurser för att identifiera attraktiva aktier. Fonden har koncentrerade positioner, ofta utanför index, vilket vittnar om stor övertygelse.

  Räntor

  Skandia Penningmarknad

  Aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska bostads- och företagsobligationer med korta löptider och låg kreditrisk. Begränsad risk för kapitalförluster vid stigande marknadsräntor.

  Alternativa

  Norra Target

  Aktivt förvaltad hedgefond som placerar i nordiska aktier, räntor och företagsobligationer. Siktar på låg risk i portföljkonstruktionen, med en tydlig strategi för att begränsa kapitalförluster vid kraftiga aktiemarknadsnedgångar.

Våra utvalda fonder

Se kursfakta, rating, avgifter och jämför våra utvalda fonder med varandra.

Till våra utvalda fonder