Gå till innehåll

Skandia – stolt huvudpartner till Cancerfonden

Tillsammans med Cancerfonden kan vi bidra till mer forskning och kunskap om livsviktiga frågor för att förebygga ohälsa och för att fler människor ska bli friska.

Det gäller att tänka längre och agera idag för att bidra till att forskningen och cancervården får medel att kunna utvecklas framåt.

Med Skandia Cancerfonden kan du både göra gott och tjäna gott

  • 2 % av fondens värde går varje år till svensk cancerforskning – Riksföreningen mot Cancer 
  • 75 % avkastning de senaste 5 åren* 
  • Våra sparare i fonden har totalt bidragit med över 145 miljoner kronor till Cancerfonden

Tack alla sparare!

* (2013-01-01 till 2017-12-31)

Köp Skandia Cancerfonden

Forskning ger hopp

I 30 år, sedan 1988, har våra sparare i Skandia Cancerfonden bidragit med över 145 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Cancerfondens vision är att besegra cancern och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen och vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer. 

En tredjedel kan förebyggas

Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Cancerfondens mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Forskning visar att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Dagens investering – framtidens hälsovinst

Kostnaden för ohälsan i Sverige ökar. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar. Ändå röker i dag var fjärde gymnasieelev och hela tio procent av Sveriges befolkning. Konsekvenserna är stora för den enskilde men även för hela samhället.

Skandia och Cancerfonden har tillsammans med IHE tagit fram en rapport som visar samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige. Rapporten bygger på påverkbara livsstilsfaktorer där rökningen utgör en del. Det går att påverka människor och organisationers beteende. Skandia arbetar långsiktigt med förebyggande hälsofrågor i syfte att öka förståelsen att alla har ett ansvar för ett friskare Sverige.

Förebyggande insatser är helt enkelt lönsamt – både i mänskliga och ekonomiska termer. Med rapporten vill vi peka på de stora vinsterna som satsningar för minskat rökande innebär. Genom rapporten bidrar vi med både kunskap och inspiration till fortsatt arbete och ökade satsningar för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Läs hela rapporten

Svanenmärkning av fonder

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan. Svanen är en nordisk miljömärkning vilket betyder att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Läs mer på svanen.se/spararen.

Tänk på

En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.