Gå till innehåll

Veckopeng lär barnen pengavett

Allt färre barn får veckopeng. Men att ge barnen ansvar för en viss summa hjälper dem att förstå pengars värde. 

Här är tre tips.

Många föräldrar sticker till sina barn pengar vid behov. Kanske saknas kontanter för veckopengen eller så glömmer man bort. En del betalar allt för barnen. Men för att lära sig vad saker kostar, hur man sparar och planerar så att pengarna räcker måste barn öva sig på att handskas med pengar.

Börja i skolåldern

Mellan 7 och 10 års ålder brukar barn få sin första veckopeng, men även yngre barn kan lära sig hantera en mindre peng. Lämplig nivå är det upp till varje familj att avgöra. Hushållets ekonomi och vad pengarna ska räcka till spelar in. När barnen är lite större kan man gå över till månadspeng. Äldre tonåringar kan få hela barn-/studiebidraget på 1 050 kr.

Lär barnen planera så det räcker

Fördelen med en större summa per månad är att barnen måste lära sig planera så att pengarna räcker. Man måste kanske avstå biobesöket med kompisarna i slutet av månaden om man spenderat sina pengar. Så är det i verkliga livet!

Det är viktigt att sätta sig ner tillsammans, barn och föräldrar, och komma överens om vad pengarna ska räcka till. Den som får barn-/studiebidraget betalar ofta mer själv. Pengarna ska kanske räcka till kläder, mobilräkning, gymkort och nöjen. För yngre barn brukar det handla om godis och leksaker.

Uppmuntra till sparande

Att uppmuntra till sparande är också klokt. Du som förälder kan ge ditt barn en bra ränta på pengar som sparas. Agera ”bank” och låt barnet sätta in pengar. Använd en bankbok eller app som Veckopengen att notera insättningar och ränta i. Berätta också hur pengarna kan växa om man sparar. Sparmål kan vara leksaker, dator, tv, tv-spel, sportutrustning, kläder, djur och för tonåringar bostad.

Motprestationer då?

Vissa kopplar veckopengen till göromål som bädda sängen, städa rummet och plocka ur diskmaskinen. Men att alla hjälper till i en familj borde vara självklart. Ingen betalar föräldern för att diska. Däremot kanske det finns annat som kan kopplas till belöning, som godisstopp eller insatser utöver det vardagliga familjesamarbetet.

Tre tips för att lära dina barn hantera pengar

  1. Ge barnen veckopeng eller månadspeng. Kom överens om vad pengarna ska räcka till
  2. Lär barnen spara genom att du som förälder agerar “bank” och ger barnen ränta på sparade pengar
  3. Hjälp barnen att sätta upp sparmål till något som de väldigt gärna vill ha