Gå till innehåll

Vad säger orange kuvertet?

I mitten av februari börjar det orange kuvertet skickas ut till alla som ännu inte gått i pension. För många är det förknippat med obehag att svart på vitt få se hur framtidens pensionsutbetalningar kastar en tillbaka till studielånstidens ekonomiska pusslande. Oron kan vara befogad, men det finns mycket att göra för att få koll på läget och höja din pension.


Det orange kuvertet berättar enbart om den allmänna pensionen, det vill säga grundblocket i det man brukar kalla pensionspyramiden. Varje gång du tjänar pengar och betalar skatt fylls denna statliga pensionsdel på, men tänk på att beräkningen utgår från att din pensionsgrundande inkomst alltid kommer att vara densamma.

I år ökar pensionen

Den allmänna pensionen är dessutom beroende av hur många som arbetar och betalar skatt i Sverige, samt hur löneutvecklingen i samhället ser ut. De som är pensionärer i dag har nyligen fått ut sina kuvert, och där ser man en ökning av pensionen med 430 kronor varje månad efter skatt, tack vare att sysselsättningen ökat i landet. År 2012 var det faktiskt en ännu högre höjning, i snitt med 505 kronor, men året därpå skedde en minskning. Så det varierar en del. Dock är höjningen i år och 2012 bland toppnoteringarna.

− Vi andra kommer också att märka av årets ökning. Den allmänna pensionen ökar med 5,9 procent i år, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten

Bara en av pensionens tre delar

Det kan verka som goda nyheter, men den som läser sitt pensionsbesked inser snabbt att den allmänna pensionen inte räcker särskilt långt.

För att se hur pensionen kommer att räcka är det viktigt att skaffa sig hela bilden. Logga in på minpension.se och fyll i dina personuppgifter. Då får du koll på pensionens alla tre delar; din allmänna pension, din tjänstepension samt eventuellt privat pensionssparande. Först då vet du vilka åtgärder du kan behöva vidta för att säkerställa en pension som du kan leva av.

Stefan Linder, pensionsexpert på Skandia

Skjut inte pensionen på framtiden

– Det är lätt att i vardagsstressen skjuta pensionsfrågan på framtiden. Men ju förr du tar tag i problemet desto bättre. Det kan få stor betydelse för din framtida pension, säger Stefan Linder, pensionsexpert på Skandia. 

Två huvudalternativ för att undvika dubbelbeskattning

Innan avdragsrätten för privat pensionssparande försvann var en privat pensionsförsäkring det självklara valet för de flesta som ville pensionsspara.

– Nu är det verkligen hög tid för alla privatpersoner att byta sparform för att undvika dubbelbeskattning. Ett sparande med pensionssyfte är fortfarande viktigt och idag finns två huvudalternativ, att antingen ha pengarna i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto. Men om försäkringsinslaget i sparandet är viktigt för dig är det bra att veta att det kan vara svårt att få exakt samma omfattning i ett nytt sparande. 

Aktivitet bör styra ditt fondval

I det orange kuvertet framgår också hur utvecklingen ser ut för premiepensionen, som är ett fondsparande på 2,5 procent av din lön varje år. Som grundläge investeras dina premiepensionspengar i sjunde AP-fondens Såfa-fond, men du kan söka fonder och välja och vraka i det stora fondutbudet via appen Byt fonder. Tänk bara på att balansera risken och ha koll på förvaltningsavgifterna.

– Förutom att välja mellan de två sparformerna kapitalförsäkring och investeringssparkonto måste du även fundera på hur dina pengar ska förvaltas. Valet kan underlättas om du funderar på hur aktiv du vill vara när det gäller att se till att dina sparpengar växer. Inom en kapitalförsäkring kan du placera sparandet i fonder och andra värdepapper som du bevakar och tar risken för själv – eller i traditionell förvaltning som ditt försäkringsbolag tar ansvar för. Sparar du hos banken i ett investeringssparkonto kan du placera i fonder och aktier som du också sköter på egen hand, avslutar Stefan Linder.  

Tänk på

Eftersom den här artikeln handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.