Gå till innehåll

Stabil utveckling i orolig miljö

Skandias traditionella livportfölj fortsätter att utvecklas starkt. Under förra året uppgick avkastningen till 5,3 procent – en siffra som står sig väl bland jämförbara portföljer. Det var främst investeringar i fastigheter, onoterade innehav och aktier som drev avkastningen. 

Dessutom gav den aktiva förvaltningen en överavkastning på hela 2,6 miljarder kronor.

– Fjolårets avkastning visar återigen att vår robusta portfölj fungerar i olika marknadslägen, säger Hans Sterte, chef över Skandias kapitalförvaltning och fortsätter:

– Det är inte svårt att skapa hög avkastning under år när aktier och andra tillgångar stiger kraftigt i värde. Det är under perioder som förra året, när det stormar på marknaderna, som förvaltarnas skicklighet utmanas. Därför är det särskilt glädjande att nästan alla våra aktiva förvaltare överträffade sina jämförelseindex. Sammantaget gav det ett mervärde på 2,6 miljarder kronor för våra kunder, 

Onoterat, infrastruktur och fastigheter gick bäst

Omkring två tredjedelar av livportföljen består av traditionella aktier (både svenska och utländska) och obligationer (både nominella och reala). Men under förra året var det investeringarna i onoterade innehav, infrastruktur och fastigheter som stod för den högsta avkastningen.

– Flera av våra icke-traditionella innehav utvecklades mycket starkt under 2015 och tillsammans stod de för över hälften av portföljavkastningen. Vi var tidigt ute med dessa investeringar och har tjänat pengar på dem under flera år. Det här är innehav som både ska kunna skapa hög avkastning, men som också ska öka riskspridningen i portföljen, säger Hans Sterte.

Svenska aktierna föll väl ut

Utöver de alternativa tillgångsslagen gav även aktieförvaltningen ett starkt bidrag till den samlade avkastningen. Särskilt de svenska aktieportföljerna utvecklades väl med en uppgång på 13,4 procent. Det kan jämföras med portföljernas jämförelseindex som steg 7 procent.

Räknar med fortsatt börsturbulens

Den oro som präglade de finansiella marknaderna under stora delar av förra året har fortsatt även efter årsskiftet. Hans Sterte räknar med att den osäkra miljön består även framöver och att det ställer fortsatt höga krav på förvaltningen.

– Det finns en stor osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg, hur det står till i det finansiella systemet, inte minst i Europa, och hur den geopolitiska situationen ska utvecklas. Det är det som ligger bakom de tvära kasten som vi har sett på marknaderna i början av året. Jag tror att den här osäkerheten håller i sig. Det innebär att investerare kommer att pendla mellan att tolka glaset som halvtomt och halvfullt. För oss gäller det att dra nytta av svängningarna genom att öka våra investeringar när det har gått ner och minska på dem när det har gått upp. Det lyckades vi bra med under förra året, säger han och fortsätter:

– Ser vi till avkastningsmöjligheterna under de närmaste åren tror jag att man ska ställa in sig på lägre siffror än de 7,3 procent som vi har haft i genomsnitt per år under de senaste fem åren. Nedtryckta obligationsräntor och trög vinsttillväxt för bolagen globalt skapar onekligen tuffa förutsättningar. Men vår strategi ligger fast – portföljen ska fungera väl i olika scenarior och vi fokuserar på förvaltningen i de olika delportföljerna. Om vi gör ett bra jobb bör det kunna resultera i avkastningssiffror omkring 4-5 procent i snitt under de närmaste åren, avslutar Hans Sterte.