Gå till innehåll

Slösa inte pengar på sparkontot

Svenskarna sparar mer än någonsin, men ofta med låg eller ingen avkastning. Siffror från SCB gör gällande att svenska hushåll har närmare 1 500 miljarder kronor på sparkonton med närmast obefintlig ränta.

Världsekonomin befinner sig varken i hög- eller lågkonjunktur, vilket gör placeringar svårare än någonsin att förutspå. Skandia släppte nyligen sin rapport Placeringsutsikter, som ger sparare en hel del konkreta tips inför den kommande tiden.

Johan Lundqvist, ekonom på Skandia, kommenterar:

− Att sätta undan pengar på ett sparkonto är bra om man buffertsparar. Men ifall man vill se pengarna växa på lite längre sikt är det hög tid att se över sina placeringar. För aktieägare har de senaste sju åren efter finanskrisen varit riktigt angenäma. I genomsnitt har globalt aktieindex stigit med 11 procent – varje år.

Ingen lågkonjunktur, men...

Men nu märks en allt större avmattning, vilket i sin tur borgar för ökad försiktighet och lägre tillväxt.

Dagens tillstånd har av Skandias ekonomer tidigare beskrivits som ”low for long”, och det är en hållning som även återkommer i den senaste rapporten. Temperaturen är fortsatt sval i världsekonomin.

Behåll aktierna men öka inte riskerna

− Vi tror inte att vi står inför en ny lågkonjunktur, säger Johan Lundqvist. Däremot måste man vara beredd på att avkastningen på aktier och obligationer kommer att vara lägre än tidigare under en period framöver. Vi tycker att man kan behålla de aktier man redan har, och se över hur de är placerade, men att öka risknivån i sin portfölj är ingenting vi rekommenderar i dagsläget. Dessutom är det viktigt med en krockkudde i portföljen. Där är korta räntefonder och penningmarknadsfoner att föredra.

Tre aktiemarknader att satsa på

Anledningarna till den försiktiga hållningen är flera, men bland annat anses många penningpolitiska verktyg redan ha förbrukats med begränsad framgång. Dessutom finns det orosmoln beträffande Kinas konjunktur, USA:s kommande räntehöjningar och den europeiska banksektorn.

Men om man vill mobilisera aktie- och fondinnehavet finns det vissa marknader som är mer intressanta än andra. Skandia rankar sju aktiemarknader enligt kriterier som börsutveckling, värdering och vinsttillväxt. Här är de tre med mest tillväxtpotential.

1. Japan och Pacific

En låg aktievärdering gör att Japan och Pacific-regionen rankas högst i Skandias värdeindikator.
− Det finns utmaningar för regionen i direkt närtid. Men om en smart valutapolitik sammanfaller med bättre bolagsstyrning i det japanska näringslivet finns det goda tillväxtmöjligheter på längre sikt, säger Johan Lundqvist.

2. USA

Konjunkturen i USA utvecklas i en hygglig takt, delvis tack vare välmående konsumenter. Värderingen på aktiemarknaden är dock relativt hög för tillfället, men på Skandia bedöms den långsiktiga potentialen som stor.
− Konsumenterna har fått mer i plånboken och senare i år avtar motvinden från valutan och energipriserna, vilket vi tror kommer märkas på bolagsvinsterna framöver. De amerikanska företagen har historiskt god förmåga att skapa vinsttillväxt som kan lyfta hela aktiemarknaden.

3. Asien

Kina har varit ett orosmoln för många under de senaste åren, men samtidigt fortsätter omställningen till en mer tjänstedriven ekonomi med ett ökat inhemskt fokus. Tillväxten väntas fortsätta mattas av, men i en hanterbar takt.
− Det sker en stabilisering i den kinesiska konjunkturen nu, och vi tycker oss se försiktigt positiva effekter av myndigheternas insatser. Vi ser under de kommande åren även stor tillväxtpotential i Indien, som redan i dag är regionens snabbast växande ekonomi.
Men för att det ska hålla i sig krävs bland annat att de fortsätter att investera i förbättrad infrastruktur, avslutar Johan Lundqvist på Skandia.

 

Tänk på

En investering i finansiella instrument såsom t.ex. aktier eller fonder, är alltid förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument såsom t.ex. aktier eller fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. Faktablad, informations­broschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse, finns på skandia.se/fonder och kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Boka rådgivning.