Gå till innehåll

Nyhet! Fonder får betyg i hållbarhet

Vi har sett i kundundersökningar att 9 av 10 sparare tycker att man bara bör investera i företag som agerar ansvarsfullt t.ex. respekterar miljölagar och mänskliga rättigheter. Nu lanserar det oberoende analysfretaget Morningstar betygsättning av fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Skandia kommer att vara det första bolaget i Sverige som visar Morningstars betygsättning Sustainability Rating™.

Fondernas betyg (1-5) kommer visas på Morningstars och Skandias hemsidor i form av jordglobar. Underlaget för betygsättningen sker utifrån kvalitativa hållbarhetsanalyser på bolagsnivå. Därefter aggregeras betygen från de enskilda aktieinnehaven till en övergripande rating på fondnivå. Detta sker inom respektive fonds kategori.

Enklare för spararen att bedöma fonder

– Spararna kommer att få möjlighet att bedöma hur de bolag som fonderna investerar i hanterar sina risker vad gäller hållbarhet, säger Lena Hök, Hållbarhetschef Skandia. Det förenklar för spararna att göra en helhetsbedömning av fonden och utvärdera dem både utifrån ekonomi och hållbarhet.

Global standard

Morningstars syfte med initiativet är att fondsparare ska få tillgång till en global standard för att enkelt kunna jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv.

– För Morningstar är det viktigt att ge spararna flera olika sätt att "vända och vrida" på information när de utvärderar fonder. Att ha med hållbarhet som ytterligare en faktor i valet av fonder är verkligen relevant idag och har ökat i betydelse under de senaste åren, säger George Sallfeldt, VD Morningstar Sverige.

Hur jobbar fondbolagen med hållbarhet?

För dig som vill veta mer om hur fondbolag jobbar med påverkan så kan du enkelt klicka på Hållbarhetsprofilen där fondbolagen själva deklarerar hur de jobbar med hållbarhet och påverkansarbete när ett bolag brister. 

Fakta Hållbarhet (ESG)

Hållbarhet omfattar tre områden. Dessa benämns vanligen ESG, vilket står för Environmental, Social och Governance.