Gå till innehåll

Utestående placeringar

Utestående placeringar innebär att startdagen är passerad, men inte slutdagen. 

Se våra utestående placeringar, daglig och månadsvis rapport.

Marknadsvärde och övrig information

Marknadsvärdet återspeglar det värde den strukturerade placeringen har på andrahandsmarknaden. Vid handel på andrahandsmarknaden, vänligen kontakta din rådgivare. Med indexutveckling menas hur underliggande index, eller i förekommande fall indexkorg, har utvecklats sedan startdagen.

Indexutveckling, marknadsvärde och teoretiskt slutvärde

Se aktuella kurser på www.nasdaqomxnordic.com

Utestående placeringar

När du klickar på respektive produktnamn nedan får du en dagsfärsk rapport som visar

  • marknadsvärdets utveckling
  • det långsiktigt värdet
  • underliggande tillgångar
  • en sammanfattning av placeringens egenskaper

Du får också tillgång till marknadsföringsmaterial, slutliga villkor och en månadsrapport, som ger en mer djupgående bild över hur placeringen utvecklas.


Emissioner under 2012
Namn (klicka för daglig rapport)ISIN-kodBroschyr Månadsrapport  
Obl. Infrastruktur Riskkontr Ti 3 SE0004386472 Broschyr Månadsrapport
Obl. Infrastruktur Riskkontr Tr 3 SE0004386464 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Norden 3 SE0004452969 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti SE0004453090 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr SE0004453082 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Brasilien SE0004544880 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 2 SE0004544567 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 2 SE0004544575 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Brasilien 2 SE0004578557 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 3 SE0004582625 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 3 SE0004582633 Broschyr Månadsrapport
Obl. Råvaruländer Global Tr SE0004608008 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige SE0004750503 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 4 SE0004750818 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 4 SE0004750826 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Kina SE0004811149 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 2 SE0004807014 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 3 SE0004840569 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 5 SE0004810851 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 5 SE0004810836 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 3 SE0004871028 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Ryssland SE0004871713 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 4 SE0004871010 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 6 SE0004871739 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 6 SE0004871747 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti SE0004871432 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr SE0004871424 Broschyr Månadsrapport
 

 

 
Placeringar under 2013
Namn (klicka för daglig rapport)ISIN-kodBroschyr Månadsrapport 
AC Global 14 +/- SE0004927119 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 5 SE0004950178 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 4 SE0004950145 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Ryssland 2 SE0004951119 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 2 SE0004950152 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 2 SE0004950160 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Marknader Ti SE0005003100 Broschyr Månadsrapport
AC Global 16 +/ SE0005034857 Broschyr Månadsrapport
AC Global 17 Max SE0005036001 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 3 Step Down SE0005035995 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 6 SE0005034923 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 5 SE0005034873 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Ryssland 3 SE0005034956 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 7 SE0005034089 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 7 SE0005034097 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 3 SE0005034907 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 3 SE0005034899 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Marknader Ti 2 SE0005034840 Broschyr Månadsrapport
AC Global 20 Max SE0005127495 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 4 Step Down SE0005100591 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 7 SE0005126307 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 6 SE0005126257 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 7 Intervall SE0005126265 Broschyr Månadsrapport
Råvarubevis Brentolja Intervall SE0005127297 Broschyr Månadsrapport
IB Amerikanska Fastigheter 2 SE0005127313 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 8 SE0005127016 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 8 SE0005126851 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 4 SE0005126299 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 4 SE0005126273 Broschyr Månadsrapport
Obl. Sverige Ti 7 SE0005127354 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 8 SE0005188158 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 9 Intervall SE0005188166 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis BRIC 2 SE0005189651 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 5 SE0005188190 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 5 SE0005188182 Broschyr Månadsrapport
Obl. Pan Asia SE0005188174 Broschyr Månadsrapport
IB Amerikanska Fastigheter 3 SE0005216876 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 10 SE0005223690 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 6 SE0005223716 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 6 SE0005223708 Broschyr Månadsrapport
AC BREC 2 +/- SE0005334380 Broschyr Månadsrapport
AC Global 24 +/- SE0005334414 Broschyr Månadsrapport
AC Global 25 Combo SE0005364874 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 6 Step Down SE0005334406 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa Intervall 4 SE0005334141 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 11 SE0005334133 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 7 SE0005334109 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 7 SE0005334091 Broschyr Månadsrapport
Obl. Pan Asia 2 SE0005334125 Broschyr Månadsrapport
Obl. USA SE0005364874 Broschyr Månadsrapport
AC BREC 3 +/- SE0005391760 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 7 Step Down SE0005392768 Broschyr Månadsrapport
AC Global 26 +/- SE0005366077 Broschyr Månadsrapport
AC Global 27 Combo SE0005366069 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis BRIC 3 SE0005392800 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa Intervall 5 SE0005392412 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 12 SE0005392404 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 9 SE0005392446 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 8 SE0005392396 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 8 SE0005392388 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti SE0005393287 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Tr SE0005393279 Broschyr Månadsrapport
Obl. Pan Asia 3 SE0005392438 Broschyr Månadsrapport
Obl. USA 2 SE0005392420 Broschyr Månadsrapport
Obl. Valuta Tillväxtmarknader SE0005392370 Broschyr Månadsrapport
AC BREC 4 +/- SE0005468675 Broschyr Månadsrapport
AC BREC 5 Max SE0005498235 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 8 Step Down SE0005497633 Broschyr Månadsrapport
AC Global 28 +/- SE0005468709 Broschyr Månadsrapport
AC Global 29 Combo SE0005468808 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis BRIC 4 SE0005468451 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa Intervall 6 SE0005334166 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 7 Platå SE0005497377 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 13 SE0005188208 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 9 SE0005467859 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 9 SE0005467842 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 2 SE0005467875 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Tr 2 SE0005467867 Broschyr Månadsrapport
Obl. Ryssland Ti SE0005498615 Broschyr Månadsrapport
AC BREC 6 +/- SE0005562832 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 9 Step Down SE0005566924 Broschyr Månadsrapport
SE0005566916 Broschyr Månadsrapport
SE0005562352 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 10 SE0005562345 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 10 SE0005562337 Broschyr Månadsrapport

 

 

Placeringar under 2014
Namn (klicka för daglig rapport)ISIN-kodBroschyr Månadsrapport
AC BREC 7 +/- SE0005620564 Broschyr   Månadsrapport  
AC BRIC 10 Step Down SE0005620572 Broschyr Månadsrapport
AC Global 31 +/- SE0005620598 Broschyr Månadsrapport
AC Global 32 Low Trigger SE0005621166 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 9 Platå SE0005594884 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa Intervall 10 SE0005594892 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 14 SE0005624475 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Svenska Bolag SE0005650348 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 11 SE0005594876 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 11 SE0005594868 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 3 SE0005594850 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Tr 3 SE0005594843 Broschyr Månadsrapport
AC BREC 8 +/- SE0005732005 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 11 Step Down SE0005732229 Broschyr Månadsrapport
AC Global 33 +/- SE0005757234 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 11 Platå SE0005731601 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 12 Kupong SE0005731924 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 15 Platå SE0005768470 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Svenska Bolag 2 SE0005731650 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Ti 12 SE0005731627 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag Tr 12 SE0005731619 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 4 SE0005731643 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Tr 4 SE0005731635 Broschyr Månadsrapport
AC BRIC 12 Step Down SE0005878170 Broschyr Månadsrapport
AC Tillväxtmarknader +/- SE0005877669 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 13 Platå SE0005877529 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Storbr. Platå SE0005880028 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 16 Platå SE0005877537 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 9 SE0005878600 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Ti SE0005877628 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Tr SE0005877602 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 5 SE0005877552 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Tr 5 SE0005877545 Broschyr Månadsrapport
AC Europa 2 Combo SE0005992625 Broschyr Månadsrapport
AC Tillväxtmarknader 2 +/- SE0005965738 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 14 Platå SE0005962370 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Storbr. 2 Platå SE0005990850 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 17 Platå SE0005962404 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sydeurop. Bolag SE0005965571 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Tr 10 SE0005992070 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Ti 2 SE0005962396 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Tr 2 SE0005962388 Broschyr Månadsrapport
Obl. Sydeuropeiska Bolag Ti SE0005992534 Broschyr Månadsrapport
AC Tillväxtmarknader 3 +/- SE0006091971 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 15 Platå SE0006028478 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Ti 3 SE0006028460 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Tr 3 SE0006028452 Broschyr Månadsrapport
AC Europa 3 SE0006219259 Broschyr Månadsrapport
AC Global 35 Step Down SE0006219655 Broschyr Månadsrapport
AC Tillväxtmarknader 4 +/- SE0006168886 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 16 Platå SE0006219200 Broschyr Månadsrapport
IB Sverige 18 Platå Tillägg SE0006219192 Broschyr Månadsrapport
Obl: Europeiska Bolag Ti 4 SE0006245221 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikanska Bolag Ti SE0006219218 Broschyr Månadsrapport
AC Europa 4 Duo  SE0006342234 Broschyr Månadsrapport
AC Tillväxtmarknader 5 +/- SE0006342465 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 17 Platå SE0006257721 Broschyr Månadsrapport
IB Sverige 19 Platå Tillägg SE0006257713 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikanska Bolag Ti 2 SE0006257739 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 6 SE0006257754 Broschyr Månadsrapport
AC Global 36 Combo SE0006424933 Broschyr Månadsrapport
AC Sv. Verkstad Duo Combo Max SE0006422499 Broschyr Månadsrapport
AC Sv. Banker Duo Combo Max SE0006425625 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag Combo SK SE0006424982 Broschyr Månadsrapport
IB Sverige 20 Platå Tillägg SE0006257945 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti 3 SE0006257978 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 7 SE0006257952 Broschyr Månadsrapport
AC Global 37 Combo SE0006535944 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 2 Combo SK SE0006510699 Broschyr Månadsrapport
IB Sverige 20 Platå Tillägg SE0006258117 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti 4 SE0006258141 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti SE0006258109 Broschyr Månadsrapport
Utestående placeringar 2015
Namn (klicka för daglig rapport)ISINBroschyrMånadsrapport
AC Global 38 +/- SE0006731998 Broschyr      Månadsrapport     
AC Svenska Bolag 3 Combo SK SE0006731857 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 4 +/- SE0006731840 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 22 Platå Tillägg SE0006258323 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Sv. Verkstad Duo SB SE0006726592 Broschyr Månadsrapport
Obl. Läkemedelsbolag Ti SE0006258356 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti SE0006258349 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 9 SE0006258331 Broschyr Månadsrapport
AC Europa Export Combo SK SE0006881355 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 5 Combo SK SE0006881348 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Sv. Verkstad Duo 2 SB SE0006877957 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Europeiska Exportbolag SE0006886560 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 23 Platå Tillägg SE0006258489 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 11 SE0006878013 Broschyr Månadsrapport
Obl. Global Infrastruktur Ti SE0006258562 Broschyr Månadsrapport
Obl. Läkemedelsbolag Ti 2 SE0006258497 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti 6 SE0006258505 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 10 SE0006258513 Broschyr Månadsrapport
AC Europa Export 2 Combo SK SE0006994505 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 6 Combo SK SE0006994877 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Europ. Exportbolag  2 SE0006994463 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Oljebolag Duo SB SE0007045257 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Asien SE0007045158 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 24 Platå Tillägg SE0006258844 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 12 SE0006994422 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Ti 5 SE0006258851 Broschyr Månadsrapport
Obl. Global Infrastruktur Ti 2 SE0006258836 Broschyr Månadsrapport
Obl. Läkemedelsbolag Ti 3 SE0006258810 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti 7 SE0006258869 Broschyr Månadsrapport
AC Europa Export 3 Combo SK SE0007131461 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 7 Combo SK SE0007131586 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Europ. Exportbolag  3 SE0007125950 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Oljebolag 2 Duo SB SE0007132253 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Asien Pacific Platå SE0007157490 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 24 Platå Tillägg SE0006258984 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 13 SE0007125968 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Ti 6 SE0006258992 Broschyr Månadsrapport
Obl. Global Infrastruktur Ti 3 SE0006259008 Broschyr Månadsrapport
Obl. Läkemedelsbolag Ti 4 SE0006258968 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordamerikanska Bolag Ti 8 SE0006259016 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Tillväxt 12 SE0006258976 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 8 Combo SK SE0007192265 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Asien Pacific 2 Platå SE0007192091 Broschyr Månadsrapport
Obl. Asien Ti 14 SE0007278163 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Ti 7 SE0007192232 Broschyr Månadsrapport
Obl. Läkemedelsbolag Ti 5 SE0007278155 Broschyr Månadsrapport
AC Europeiska Banker Combo SK SE0007413125 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 9 Combo SK SE0007412739 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Europeiska Bolag Skyddsnivå 90 SE0007412895 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 26 Platå Buffert SE0007412648 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 27 SB SE0007413489 Broschyr Månadsrapport
Kredithybrid Läkemedelsbolag SE0007413059 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag 13 SB SE0007412903 Broschyr Månadsrapport
Obl. Global Infrastruktur Ti 4 SE0007412929 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 13 SE0007412911 Broschyr Månadsrapport
AC Europeiska Banker 2 Combo SK SE0007577374 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 10 Combo SK SE0007577390 Broschyr Månadsrapport 
AC Svenska Bolag 11 SK SE0007577655 Broschyr Månadsrapport 
Aktiebevis Europeiska Bolag 2 Skyddsnivå 90 SE0006259255 Broschyr Månadsrapport 
Indexbevis Japan Pacific Platå SE0007577408 Broschyr Månadsrapport 
Indexbevis Sverige 28 Platå Buffert SE0006259248 Broschyr Månadsrapport 
Indexbevis Sverige 29 OS SE0006259297 Broschyr Månadsrapport 
Obl. Global Infrastruktur Ti 5 SE0006259289 Broschyr Månadsrapport 
Obl. Globala Bolag 14 SB Ti SE0006259263 Broschyr Månadsrapport 
Obl. Globala Finansbolag Ti SE0007577200 Broschyr Månadsrapport 
Obl. Nordiska Bolag Ti 14 SE0006259271 Broschyr Månadsrapport 
AC Svenska Bolag 12 Combo SK SE0007698006 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 13 SK SE0007692264 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 18 Platå OS SE0006259412 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Japan Pacific 2 Platå SE0007698014 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 30 OS SE0006259404 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag Ti 8 SE0006259388 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag 15 SB Ti SE0006259370 Broschyr Månadsrapport
Obl. Global Infrastruktur Ti 6 SE0006259354 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag Ti 15 SE0006259362 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 14 Combo SK SE0007784210 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 31 OS SE0006259495 Broschyr Månadsrapport 
Obl. Global Infrastruktur Ti SE0006259461 Broschyr Månadsrapport 
Obl. Globala Bolag 16 SB SE0006259487 Broschyr Månadsrapport 
Obl. Nordiska Bolag Ti SE0006259479 Broschyr Månadsrapport 

 

Utestående placeringar 2016
Namn (klicka för daglig rapport)ISINBroschyrMånadsrapport
AC Svenska Bolag 15 Combo SK SE0008008270 Broschyr      Månadsrapport
Indexbevis Sverige 32 SB SE0006259602 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 33 OS SE0007954045 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 10 SE0006259511 Broschyr Månadsrapport
Obl. Svenska Bolag SB SE0007954029 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag 17 SB Ti SE0007954011 Broschyr Månadsrapport
Obl. Föränderlig Värld Ti SE0007954037 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 16 Combo SK SE0008129456 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis Förvaltarens Val SB SE0008129746 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 34 OS SE0007954243 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 35 Platå SE0007954250 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 11 SE0007954201 Broschyr Månadsrapport
Obl. Svenska Bolag 2 SB Ti SE0007954227 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag 18 SB Ti SE0007954219 Broschyr Månadsrapport
Obl. Föränderlig Värld 2 Ti SE0007954235 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 17 Combo SK SE0008293732 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 37 Platå SE0007954433 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 36 OS SE0007954482 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 12 SE0007954474 Broschyr Månadsrapport
Obl. Svenska Bolag 3 SB Ti SE0007954441 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag 19 SB Ti SE0007954458 Broschyr Månadsrapport
Obl. Föränderlig Värld 3 Ti SE0007954466 Broschyr Månadsrapport
Obl. Nordiska Bolag 18 Intervall Ti SE0007954490 Broschyr Månadsrapport
Räntebevis Europa 200 Bolag SE0006084471 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag 20 SB SE0007954771 Broschyr Månadsrapport
Obl. Svenska Bolag 4 SB Ti SE0007954789 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 38 Platå SE0007954797 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 13 SE0007954763 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 18 Combo SK SE0008405914 Broschyr Månadsrapport
Räntebevis Europa 200 Bolag 2 SE0006084737 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 19 Combo SK SE0008613467 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 39 Platå SE0007954904 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 14 SE0007954870 Broschyr Månadsrapport
Obl. Föränderlig Värld 4 Ti SE0007954912 Broschyr Månadsrapport
Obl. Svenska Bolag 5 SB Ti SE0007954896 Broschyr Månadsrapport
Obl. Globala Bolag 21 SB Ti SE0007954888 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 20 Combo SK SE0008963953 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Global ESG SE0006084844 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 40 PLUS SE0006084851 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 15 SE0008730907 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag 9 SB Ti SE0008730923 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 21 Combo SK SE0009189681 Broschyr Månadsrapport
AC Sverige 7 SE0008731012 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Global Hållbarhet SE0006085015 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 41 PLUS SE0006085023 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Tillväxtmarknader SE0008731020 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 16 SE0008730998 Broschyr Månadsrapport
Fondobl. Emerging Markets 2 Ti SE0009189780 Broschyr Månadsrapport
Ob. Europeiska Bolag 10 SB Ti SE0008731004 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Byggbolag +/- SE0009269392 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 22 Combo SK SE0009320336 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Global Hållbarhet 2 SE0006085304 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 42 PLUS SE0006085320 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 17 SE0008731152 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag 11 SB Ti SE0008731160 Broschyr Månadsrapport

 

Utestående placeringar 2017
Namn (klicka för daglig rapport) ISIN-kod Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Bolag 23 Combo SK SE0009548159 Broschyr Månadsrapport
AC Svenska Byggbolag 2 Kvartalsvis +/- SE0009580665 Broschyr Månadsrapport
AC Svensk Verkstad 3 Duo Combo SE0009579857 Broschyr Månadsrapport
Aktiebevis H&M Platå SE0006085544 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Sverige 23 PLUS SE0006085502 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Global Hållbarhet 3 SE0006085510 Broschyr Månadsrapport
Indexbevis Europa 20 Platå SE0008731335 Broschyr Månadsrapport
Kreditindexbevis Europa 18 SE0008731319 Broschyr Månadsrapport
Obl. Europeiska Bolag 12 SB Ti SE0008731327 Broschyr Månadsrapport
Obl. Svenska Bolag 6 SB Ti SE0008731343 Broschyr Månadsrapport