Gå till innehåll

Aktuellt erbjudande

Teckningsperioden för nedanstående placeringar är mellan den 5 september och 14 oktober.

Boka personlig rådgivning

 

 

Autocall Svenska Bolag 20 Combo Skyddad Kupong

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kursfallsskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kursfallsskyddad kupong (utbetalande) 7 % per år
Kupong (ackumulerande) 9 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Global ESG

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett globalt aktieindex bestående av 50 globala bolag.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 140 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Sverige 40 PLUS

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Kupong 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Kreditindexbevis Europa 15

En placering som är knuten till kreditrisken i 75 europeiska bolag genom indexet iTraxx Crossover Europe S25.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Löptid Cirka 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong 5,5 % per år (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Kreditindexbevis Nordamerika High Yield

En placering som är knuten till kreditrisken i 100 nordamerikanska bolag. Placeringen erbjuder skydd mot de 25 första kredithändelserna.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid Cirka 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Maximal återbetalning 120 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Fondobligation Emerging Markets Tillväxt

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett index med exponering mot företagskreditmarknaden i tillväxtländer.

Emittent BNP Paribas Arbitrage B.V. med garanten BNP Paribas
Löptid 6 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 200 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Obligation Europeiska Bolag 9 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 europeiska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 3 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 14 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor