Gå till innehåll

Aktuellt erbjudande

Nedanstående placeringar tecknas mellan den 17 juli och den 8 september.

Boka personlig rådgivning

 

 

 

Autocall Svenska Bolag 27 Combo Skyddad Kupong

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kursfallsskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kursfallsskyddad kupong (utbetalande) 6 % per år
Kupong (ackumulerande) 9,5 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

  

Aktiebevis H&M Platå 5

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för Hennes & Mauritz-aktien

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 3,5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 270 % (indikativ)
Platå 20 %
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Indexbevis Europa 24 Platå

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 150 %
Platå 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Global Hållbarhet 7

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett brett globalt aktieindex bestående av 50 globala bolag med ett framstående hållbarhetsarbete.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 145 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Sverige 49 PLUS

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 100 %
Kupong 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Indexbevis Sverige 50 Smart Bonus

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex och erbjuder det bästa av antingen indexutvecklingen eller en fast avkastning.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 100 %
Kupong 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

Kreditindexbevis Europa 22

Placeringens avkastning är knuten till kreditrisken i 75 europeiska bolag och är avsedd för investerare som vill ha ett alternativ till aktieplaceringar och är villiga att ta kreditrisk mot 75 europeiska bolag med skydd mot de 9 första kredithändelserna.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid cirka 5 år
Emissionskurs 100 %
Kupong 4,5 % per år (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Obligation Europeiska Bolag 16 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 europeiska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 3 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 16 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor