Gå till innehåll

Aktuellt erbjudande

Teckningsperioden för nedanstående placeringar är mellan den 28 november och 3 februari.

Boka personlig rådgivning

 

 

Autocall Svenska Bolag 22 Combo Skyddad Kupong

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kursfallsskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kursfallsskyddad kupong (utbetalande) 6,5 % per år
Kupong (ackumulerande) 9 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Global Hållbarhet 2

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett globalt aktieindex bestående av 50 globala bolag.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 145 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Sverige 42 PLUS

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Kupong 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Kreditindexbevis Europa 17

En placering som är knuten till kreditrisken i 75 europeiska bolag genom indexet iTraxx Crossover Europe S26.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Löptid Cirka 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong 6,5 % per år (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Obligation Europeiska Bolag 11 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 europeiska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 3 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 14 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor