Gå till innehåll

Aktuellt erbjudande

Nedanstående placeringar tecknas mellan den 12 juni och den 14 juli.

Boka personlig rådgivning

 

 

 

Autocall Svenska Bolag 26 Combo Skyddad Kupong

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kursfallsskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kursfallsskyddad kupong (utbetalande) 6 % per år
Kupong (ackumulerande) 9,5 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Autocall USA Värdebolag 2 +/-

Placeringen har en inriktning mot fyra välkända amerikanska bolags aktier och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1-5 år
Emissionskurs 100 %
Kupong (ackumulerande) 7 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

Aktiebevis H&M Platå 4

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för Hennes & Mauritz-aktien

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 3,5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 270 % (indikativ)
Platå 20 %
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Indexbevis Europa 23 Platå

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 150 %
Platå 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Global Hållbarhet 6

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett brett globalt aktieindex bestående av 50 globala bolag med ett framstående hållbarhetsarbete.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 145 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Sverige 47 PLUS

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 100 %
Kupong 22 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Indexbevis Sverige 48 Smart Bonus

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex och erbjuder det bästa av antingen indexutvecklingen eller en fast avkastning.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 100 %
Kupong 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

Kreditindexbevis Europa 21

Placeringens avkastning är knuten till kreditrisken i 75 europeiska bolag och är avsedd för investerare som vill ha ett alternativ till aktieplaceringar och är villiga att ta kreditrisk mot 75 europeiska bolag med skydd mot de 9 första kredithändelserna.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid cirka 5 år
Emissionskurs 100 %
Kupong 5 % per år (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Obligation Europeiska Bolag 15 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 europeiska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 3 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 15 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Obligation Asien Tillväxt 15

Placeringen följer utvecklingen på akitemarknaderna i Australien, Kina, Singapore och Taiwan och är avsedd för dig med en positiv syn på dessa aktiemarknader de kommandet åren.

Emittent Commerzbank AG
Löptid 5 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 140 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor