Gå till innehåll

Aktuellt erbjudande

Nedanstående placeringar tecknas mellan den 20 mars och den 28 april.

Boka personlig rådgivning

 

 

 

Autocall Svenska Bolag 24 Combo Skyddad Kupong

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kursfallsskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kursfallsskyddad kupong (utbetalande) 6,5 % per år
Kupong (ackumulerande) 9 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Autocall Svenska Banker 2 - Bäst av två

Placeringen har en inriktning mot två svenska banker, Nordea Bank AB och Swedbank AB. Placeringen ger möjlighet till årlig ackumulerande kupong.

Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance BV med garanten BNP Paribas SA
Löptid 1–3 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong (ackumulerande) 8 % per år (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Asien Pacific 3 Platå

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för en indexkorg bestående av aktiemarknaderna i Australien, Kina, Singapore och Sydkorea.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 %
Deltagandegrad 230 % (indikativ)
Platå 20 %
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad
Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Europa 21 Platå

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 200 %
Platå 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Obligation Europeiska Bolag 13 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 europeiska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 3 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 15 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Obligation Svenska Bolag 7 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 svenska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 18 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor