Gå till innehåll

Aktuellt erbjudande

Teckningsperioden för nedanstående placeringar är mellan den 17 oktober till den 25 november.

Boka personlig rådgivning

 

 

Autocall Svenska Bolag 21 Combo Skyddad Kupong

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kursfallsskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kursfallsskyddad kupong (utbetalande) 6,5 % per år
Kupong (ackumulerande) 9 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Autocall Sverige 7

Placeringen har en inriktning mot ett svenskt aktieindex. Baserat på indexutvecklingen ger placeringen möjlighet till en hög ackumulerande kupong.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong (ackumulerande) 8 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Global Hållbarhet

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett globalt aktieindex bestående av 50 globala bolag.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 145 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Sverige 41 PLUS

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Kupong 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Tillväxtmarknader

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett aktieindex med exponering mot aktiemarknaderna i flertalet tillväxtländer.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 % (indikativt)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Kreditindexbevis Europa 16

En placering som är knuten till kreditrisken i 75 europeiska bolag genom indexet iTraxx Crossover Europe S26.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Löptid Cirka 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong 6 % per år (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Fondobligation Emerging Markets 2 Tillväxt

Placeringens avkastning är kopplad till utvecklingen för ett index med exponering mot företagskreditmarknaden i tillväxtländer.

Emittent BNP Paribas Arbitrage B.V. med garanten BNP Paribas
Löptid 6 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 200 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Obligation Europeiska Bolag 10 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 europeiska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 3 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 14 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor