Gå till innehåll

Aktuellt erbjudande

Nedanstående placeringar tecknas mellan den 6 februari och den 17 mars.

Boka personlig rådgivning

 

 

 

Autocall Svenska Bolag 23 Combo Skyddad Kupong

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kursfallsskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kursfallsskyddad kupong (utbetalande) 6,5 % per år
Kupong (ackumulerande) 9 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Autocall Svenska Byggbolag 2 Kvartalsvis +/-

Placeringen har en inriktning mot fyra svenska bolags aktier och ger möjlighet till en kvartalsvis kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong (ackumulerande) 2,1 % per kvartal (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Autocall Svensk Verkstad 3 Duo Combo

Placeringen har en inriktning mot två svenska bolags aktier. Baserat på kursutvecklingen för de underliggande aktierna ger placeringen möjlighet till antingen en årlig kupong eller en ackumulerande kupong.

Emittent SG Issuer med garanten Société Générale
Löptid 1–5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong 1 (utbetalande) 3 % per år
Kupong 2 (ackumulerande) 12,5 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Aktiebevis H&M Platå

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för Hennes & Mauritz-aktien.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 3,5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 270 % (indikativ)
Platå 20 %
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Sverige 43 PLUS

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Kupong 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Indexbevis Global Hållbarhet 3

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex.

Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 145 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Indexbevis Europa 20 Platå

En placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 200 %
Platå 20 % (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

 

Kreditindexbevis Europa 18

En placering som är knuten till kreditrisken i 75 europeiska bolag genom indexet iTraxx Crossover Europe S26.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Löptid Cirka 5 år
Emissionskurs 100 % av nominellt belopp
Kupong 5 % per år (indikativ)
Kapitalskydd Ej kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Obligation Europeiska Bolag 12 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 europeiska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 3 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 14 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor

 

Obligation Svenska Bolag 6 Smart Bonus Tillväxt

Placeringen erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för en aktiekorg eller en fast avkastning förutsatt att aktiekorgsutvecklingen är oförändrad eller positiv. Aktiekorgen består av 8 svenska bolags aktier.

Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Löptid 5 år
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Deltagandegrad 100 %
Fast avkastning 18 % (indikativt)
Kapitalskydd Ja, kapitalskyddad

Broschyr
Slutliga villkor