Gå till innehåll

Teckna aktier i Paxman (publ)

  • Nyemission om 30,4 MSEK med planerad efterföljande notering på Nasdaq First North 12 juni
  • Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling.
  • Teckningstid 9 maj - 24 maj

Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser i egenskap av finansiell rådgivare och Paxman (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandiabanken. 

Detta är ett erbjudande från Paxman (publ) att teckna aktier i samband med bolagets planerade notering på Nasdaq First North.

Teckna Paxman direkt

Om Paxman AB

Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet som möjliggör effektiv skalpkylning med minskad risk för håravfall redan 1996 och har sedan dess etablerat sig som den ledande aktören inom skalpkylning.

Bakgrund & Motiv

För att säkerställa ytterligare finansiering avser Paxman att genomföra förestående Erbjudande som förväntas tillföra Bolaget ca 30,40 MSEK före transaktionskonstnader, vilket ger Bolaget tillräckliga resurser att genomföra planerade tillväxtsatsningar. Emissionslikviden ska, i huvudsak, användas till den pågående marknadslanseringen i USA samt utökade marknadssatsningar i ett antal marknader i Europa. 


  • Av emissionslikviden avses omkring hälften användas till att finanisera det rörelsekapitalbehov som uppstår till följd av lanseringen i USA. Av emissionslikviden avses omrking 5 MSEK användas till att återbetala kortfristig finanisering. I den händelse Erbjudandet inte tecknas fullt ut avser Bolaget att prioritera satsningen i USA på bekostnad av satsningar på andra marknader.

    Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på nasdaq First North skapas en likviditet i Bolaget aktie. Även om Paxman har sin huvudsaklinga verksamhet i Storbrittanien är en listning på Nasdaq First North i Stockholm ett naturligt steg för Bolaget. Paxman har redan ett flertal större svenska ägare samtidigt som det finns ett betydande intresse för snabbväxande medtechbolag på den svenska aktiemarknaden. 

    För ytterligare information hänvisas till Prospekt som Paxmans styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktier på nasdaq First North. 

Erbjudandet i sin helhet

För att säkerställa ytterligare finansiering avser Paxman att genomföra förestående Erbjudande som förväntas tillföra Bolaget ca 30,40 MSEK före transaktionskonstnader, vilket ger Bolaget tillräckliga resurser att genomföra planerade tillväxtsatsningar.

Emissionslikviden ska, i huvudsak, användas till den pågående marknadslanseringen i USA samt utökade marknadssatsningar i ett antal marknader i Europa. Av emissionslikviden avses omkring hälften användas till att finanisera det rörelsekapitalbehov som uppstår till följd av lanseringen i USA. Av emissionslikviden avses omrking 5 MSEK användas till att återbetala kortfristig finanisering.

I den händelse Erbjudandet inte tecknas fullt ut avser Bolaget att prioritera satsningen i USA på bekostnad av satsningar på andra marknader.

Här kan du se en företagspresentation med Paxmans VD: Paxman presentation

Tilldelning


  • Tilldelning av aktier i Paxman beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Erik Penser Bank, varvid målet är att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North, samt att uppnå en önskad insitutionell ägarbas. 

Teckna Paxman direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna Paxman direkt

  • Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.