Gå till innehåll

Vad är skillnaden mellan kapital­försäkring och inves­terings­sparkonto?

Mer om skill­nader­na mellan kapital­för­säk­ringar och inves­terings­spar­kontot

 • Med en kapitalförsäkring kan du bestämma hur mycket som ska betalas ut och hur ofta. Antingen en engångssumma eller månadsvisa utbetalningar under en viss period. Du kan välja t.ex. 15, 20 eller 25 år (även 2 år, 5 år?).

  Den här möjligheten är en fördel när du vill spara till pensionen och vill slippa sälja av fonder så fort du behöver pengar. Du får koll på hur mycket som betalas ut varje månad – dessutom kan pengarna som du inte använder fortsätta växa.

  Det här är också en fördel om du gåvosparar till någon annan och vill att personen ska få pengarna i lagom takt och inte allt på en gång.

  När du sparar i ett investeringssparkonto ansvarar du själv för att sälja av fonder eller aktier för att få ut dina pengar.

 • Med en kapitalförsäkring kan du på förhand styra vem som får dina pengar när du dör. Det kan vara särskilt praktiskt om du har barn i olika relationer, bonusbarn eller särkullbarn, eller om du har en nära relation till någon som inte är din närmaste familj. 

  • Du kan välja att ge dina pengar till vem som helst – ni behöver inte vara släkt
  • Du kan även välja att dina pengar ska gå till t.ex. en välgörenhets­organisation
  • Om sparandet är en gåva, kan du även styra när pengarna ska betalas ut, hur ofta de ska betalas ut och vad de får användas till.

  Den eller de som får dina pengar kallas förmånstagare och du bestämmer dessa personer i ett så kallat förmånstagarförordnande. När du öppnar en kapitalförsäkring är det förbestämt att din make, maka eller sambo är förmånstagare. Om du inte har någon är det dina barn, och om du inte har några är det dina övriga arvingar. För att ändra i förmånstagarförordnandet behöver du bara skicka in en undertecknad blankett till oss (hur? var finns den?).

  Om du sparar till dig själv betalas pengarna ut förutsatt att du dör innan försäkringstiden är slut, dvs. så länge du betalar in till försäkringen eller så länge den betalas ut. Om du gåvosparar väljer du själv när pengarna ska betalas ut. Om du har särskilt komplexa krav på vem som ska få dina pengar och hur de ska användas kan du ta hjälp av en rådgivare.

  Med ett investeringssparkonto går pengarna automatiskt till dödsboet när du dör.

 • Den eller de som du har valt till förmåns­tagare får 101 % av försäkrings­kapitalets värde när du dör. Det betyder att hen får 1 % utöver pengarna som du sparat ihop. Det är jämförelsevis lite i för­hållande till själva sparandet, men brukar ändå vara uppskattat av de efterlevande.

  Det här kallas återbetalnings­skydd. Återbetalnings­skyddet gäller förutsatt att du dör innan försäkringstiden är slut, dvs. så länge du betalar in till försäkringen eller så länge den betalas ut. Du kan när som helst ändra förmånstagare under försäkringstiden, genom att skicka in ett undertecknat förmånstagar­förordnande till oss (läs mer?).

  Om du väljer att spara i en traditionellt förvaltad kapitalförsäkring har du ytterligare en trygghet: ett garanterat belopp när det är dags för utbetalning. Det innebär att du aldrig kan få mindre än garantibeloppet, däremot mer. 

  När du sparar i ett investeringssparkonto har du inget återbetalnings­skydd eller garantibelopp.

Finns det några likheter, då?

Det finns såklart även likheter mellan kapitalförsäkringar och investerings­sparkontot.

 • När du sparar i en kapitalförsäkring eller ett investerings­sparkonto behöver du inte betala skatt vid varje vinstförsäljning. Det skiljer sig från t.ex. en värdepappersdepå, där du betalar ungefär 30 % i skatt när du säljer av fonder eller aktier.

  I stället betalar du en så kallad schablonskatt, eller avkastningsskatt som det också kallas. Schablonskatten är betydligt lägre än vinstskatten, men betalas i stället varje år.

  De senaste åren har schablonskatten legat på ungefär 0,3–0,45 % per år och det dras antingen från ditt sparade kapital eller genom avdrag från återbärings­­räntan om du sparar i traditionell förvaltning.

  Fördelen med schablonskatten att du kan sälja och byta fonder utan att betala skatt på vinsten varje gång. 

  Om du bara sparar lite pengar, som du inte avser att ta ut särskilt ofta, kan det dock löna sig att i stället spara i en värdepappersdepå. Den är precis som investerings­sparkontot ett "oförsäkrat" sparande så det får du också väga in i beslutet.

 • När du sparar i kapitalförsäkring eller investeringssparkonto slipper du momentet att behöva redovisa vinster och förluster i deklarationen, det sker automatiskt.

 • Den enda skatten du betalar, när du sparar i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, är den årliga schablon­skatten. Utbetal­ningarna är alltså skattefria.