Gå till innehåll
Person flyttar kulor från en skål till en annan

Sparkonto - börja spara direkt

Vad drömmer du om? En resa, bröllop eller kanske en ny bil?
Ett Sparkonto passar dig som vill ha ett buffertsparande.

  • Ränta på f.n. 2,00 % från första kronan
  • Fria uttag
  • Insättningsgaranti
Öppna Sparkonto

Kom igång med Sparkonto

Öppna ett Sparkonto för ditt buffertsparande. En buffert ska motsvara ungefär tre månadslöner och du bör inte ta någon risk med ditt buffertssparande.

Insättning till ditt nya Sparkonto gör du via ditt Allt i Ett-konto.
Du kan också göra en överföring till ditt Sparkonto från en annan bank.

Börja månadsspara

Kom igång med ett enkelt månadssparande från ditt lönekonto till Sparkonto. Du väljer själv enkelt vilket belopp du vill spara och vilken dag det ska dras.
Det bästa sparandet är det som blir av.    

Självklart gäller insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. För mer information läs mer här.

Priser, räntor & villkor

Man håller barn i famnen

Sparkonto till ditt barn

Fyll i ansökan och skicka den till oss på adressen:

Frisvar
Skandia
Dokumenthantering, R 813
106 37 Stockholm

Är ditt barn inte kund sedan tidigare behöver ditt barn även öppna ett Allt i Ett-konto.

Öppna Sparkonto

  • Ränta på f.n. 2,00 % från första kronan
  • Fria uttag
  • Insättningsgaranti
Öppna Sparkonto