Gå till innehåll
Person flyttar kulor från en skål till en annan

Sparkonto & Fasträntekonto

 • Sparkonto – när du vill spara pengar på kort sikt, t.ex. buffert
 • Fasträntekonto – bind dina pengar valfri period till fast ränta

Sparkonto

 • Ingen bindningstid
 • Fria uttag
 • Insättningsgaranti
 • Räntor

   

  Ränta 0 – 99 999 kr 0,00 %
  Ränta 100 000 – 499 999 kr 0,00 %
  Ränta 500 000 kr – 0,05 %

  Gäller fr.o.m. 2018-07-09

  Du får samma ränta på hela det insatta beloppet.

 • Priser

  Överföring till annat konto via Internetbanken  0 kr
  Överföring till annat konto via Kundservice  50 kr
  Kontoutdrag per post äldre än 1 månad  75 kr
  Kontoutdrag per post äldre än 2 år  200 kr
  Övertrasserings­avgift 75 kr
  Övertrasserings­ränta*  13,04 %
  Påminnelseavgift  60 kr
  Inkassoavgift  180 kr

  * Gällande Allt i Ett-kontokreditsränta + 5 % 

Fasträntekonto

 • Bundet en valfri period till fast ränta
 • Välj från 3 månader upp till 5 år
 • Insättningsgaranti
 • Räntor

  Bindningstid Effektiv årsränta Fast ränta
  3 mån 0,00 % 0,00 %
  6 mån 0,00 % 0,00 %
  1 år 0,15 % 0,15 %
  2 år 0,20 % 0,20 %
  3 år 0,30 % 0,30 %
  4 år 0,40 % 0,40 %
  5 år 0,50 % 0,50 %

  Vid förtida uttag tillkommer en avgift på 2 % av det insatta beloppet. Avgiften kan dock inte överstiga den upplupna räntan. Kontot avslutas i sin helhet.

  Räntesatsen som gäller f.n, sätts i realtid och kan därmed förändras, uppåt eller nedåt, från tid till annan utifrån marknadsräntornas utveckling. När ett fasträntekonto tecknats är räntesatsen fast under löptiden. Utifrån det låga ränteläget ger vi för närvarande ingen ränta på de korta löptiderna.

  Räntan på det placerade beloppet beräknas för alla dagar utom avtalad återbetalningsdag.

 • Om du vill ta ut pengar i förtid betalar du en avgift på 2 % av det insatta beloppet (dock inte mer än den upp­lupna räntan). Kontot avslutas då i sin helhet.

Spara till barn?

Det går också bra att öppna ett sparkonto åt ditt barn. 

Fyll i ansökan om sparkonto till barn och skicka den till oss på adressen:

Skandia
Dokumenthantering, R 813
106 37 Stockholm

Ps. Glöm inte att båda vårdnads­havarna behöver skriva under.

Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. 

För ytterligare information se www.insattningsgarantin.se.