Gå till innehåll
Två blommor på ett bord

Trygghetsplan – en tjänst för din fond­försäkring när du närmar dig pensionen

  • Du väljer risknivå och utbetalningstid
  • Vi anpassar risken 
  • Utan extra kostnad

Trygghetsplan är en tjänst för dig som närmar dig pensionen och vill få hjälp att successivt minska risken i din fondförsäkring.

Hur  fungerar Trygghetsplanen?

När du närmar dig pensionen är det bra att se över risknivån i din fondförsäkring. Vår Trygghetsplan hjälper dig att successivt trappa ned din valda risknivå fram till pensionens sista utbetalningsdag. Trygghetsplanen är en tjänst som du kan lägga till på din fondförsäkring i Skandia. Den kostar inget extra. 

Du gör tre val:

  • Risknivå (för närvarande kan du välja på två risknivåer)
  • När du vill att pensionen ska börja betalas ut 
  • Hur lång utbetalningstid som du vill ha
Hög risk som kombinerar fonderna: Medelhög risk som kombinerar fonderna:
Skandia SMART Offensiv (hög risk) och Skandia SMART Försiktig (måttlig risk) Skandia SMART Balanserad (medelhög risk) och Skandia SMART Försiktig (måttlig risk)

Den andel av försäkringskapitalet som är placerat i SMART Försiktig kommer successivt att stiga och därmed sänks risknivån stegvis.

Så här fungerar det

Fram till att Trygghetsplanen sätter igång är du placerad i fonder du själv har valt. Vid en bestämd tidpunkt, i normalfallet fem år innan pensionen börjar betalas ut, ersätts de befintliga fondinnehaven med den risknivå av fonder som du har valt enligt ovan, hög risk eller medelhög risk.

Därefter startar en stegvis överföring till en tryggare placering i SMART Försiktig samtidigt som du fortfarande har kvar möjligheten till bra avkastning.

Om du vill gå i pension tidigare, senare eller ändrar utbetalningen så kommer Trygghetsplanen att anpassas automatiskt efter ditt nya val.

Läs mer i produktbladet

Produktblad

Vilka val kan jag göra?

Om du inte gör något val av risknivå får du automatiskt den högsta risknivån.

Några veckor innan Trygghetsplanen aktiveras får du möjlighet att ändra risknivån. Du kan även byta risknivå eller avbryta Trygghetsplanen när som helst under försäkringstiden.

Att pensionsutbetalningarna är på gång att starta behöver inte betyda att spartiden närmar sig slutet. Ett rättesnöre är att om utbetalningstiden är lång kan man behålla viss exponering mot mer riskfyllda tillgångar.

Ring oss och ansök om Trygghetsplan

0771-55 55 00

Försäkring & pension – tryck 3