Gå till innehåll
Två blommor på ett bord

Kapitalförsäkring Fond

Passar dig som vill spara långsiktigt i fonder. Du väljer själv om du vill att utbetalningen ska ske månadsvis eller som ett engångsbelopp, samt vem som får det vid dödsfall.

 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • Välj bland ett 90-tal särskilt utvalda fonder
 • Kostnadsfria tillval som hjälper dig med dina placeringar
Ansök nu

Kapitalförsäkring Fond

Med Kapitalförsäkring Fond sparar du i fonder med ett försäkringsskydd. Den passar vid ett långsiktigt sparande, t.ex. när du sparar privat till pensionen. 
Du får dessutom fritt välja placeringsinriktning och risknivå inom vårt fondutbud – välj bland ett 90-tal utvalda fonder i vårt kvalitetsgranskade fondutbud.

I en Kapitalförsäkring Fond behöver du inte redovisa vinster och förluster i deklarationen. Till skillnad mot ett direktsparande i fonder, där det dras 30 % i skatt på vinster, betalar du istället en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet. För år 2019 är avkastningsskatten 0,45 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier.

 • Nedanstående avgifter gäller för närvarande.

  När du tecknar själv på internet
  Fast årlig avgift 0 kr
  Rörlig avgift per år 0 %
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2019) 0,45 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
  När du tecknar via rådgivare
  Fast årlig avgift 360 kr
  Rörlig avgift per år 0,65 % av fondvärdet
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2019) 0,45 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
  Insättningar
  Lägsta månadsspar 500 kr/månad
  Lägsta engångsinsättning 6 000 kr
   

  Avgifterna avser försäkringsprodukten. Fondavgifter tillkommer. Avgiften för respektive fond hittar du i fondlistan.

  För rådgiven försäkring kan en återköpsavgift tas ut, återköpsavgiften är för närvarande maximalt 2 procent av återköpt belopp. Du kan avgiftsfritt återköpa det värde som överstiger dina inbetalda premier. För internettecknad försäkring tas för närvarande ingen återköpsavgift ut

  För fondförsäkring tecknad via rådgivare tillhandahåller vi rådgivning, men inte för den internettecknade.

 • Återbetalningsskydd

  Till försäkringen hör ett återbetalningsskydd. Det innebär att en utbetalning sker till dina efterlevande med 101 procent av försäkringens värde vid den försäkrades dödsfall.

  För tillägget om 1 % tar Skandia ut en riskpremie. Riskpremien är individuell och beror på den försäkrades ålder och kapitalets storlek. Riskpremien dras genom försäljning av fondandelar.

  Förmånstagare

  Förmånstagare är den eller de personer som du väljer att dina sparade pengar, dvs försäkringsbeloppet, ska betalas ut till vid dödsfall. Det innebär att dina efterlevande inte behöver vänta tills bouppteckningen är klar. Utbetalning till förmånstagare kan också ske vid annan tidpunkt än vid dödsfall. Du kan välja vem du vill som förmånstagare. Du kan också ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden genom att skicka ett undertecknat meddelande till oss om detta.

  För en Kapitalförsäkring Fond gäller ett generellt förmånstagarförordnande enligt försäkringsvillkoren. Det innebär att den försäkrades make/sambo är förmånstagare i första hand. I andra hand är det den försäkrades barn och i tredje hand den försäkrades arvingar. Läs mer om detta i försäkringsvillkoren som du hittar under "Villkor och förköpsinformation" ovan. Om du önskar ett annat förmånstagarförordnande kan du när som helst ändra det generella förmånstagarförordnandet.

 • Hur fungerar skattereglerna?

  • En årlig schablonskatt (avkastningsskatt) betalas på kapitalet
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Utbetalningar är skattefria
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Under 2019 är avdraget för avkastningsskatt för kapitalförsäkring 0,45 % av försäkringens värde samt det du har betalat in under året (premier). Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

  Vad tar jag för risk?

  I Kapitalförsäkring Fond är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med fonder innebär alltid en risk. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

  Hur fungerar utbetalning?

  Utbetalning sker på begäran av dig genom ett s.k. återköp. Återköp är för närvarande avgiftsfritt för Kapitalförsäkring Fond som tecknas via internet och innebär att försäkringskapitalet betalas ut till dig som ett engångsbelopp. Vill du ha löpande utbetalning kan du välja till det, utbetalningen kan pågå mellan 5-20 år.

 • Följande tillval är för närvarande kostnadsfria och tillgängliga först efter att du har tecknat din försäkring.

  Rebalansering

  Rebalansering är ett bra sätt att hålla din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. Med jämna intervall återställs din fondportfölj automatiskt till ursprungligt skick för att bibehålla din önskade risknivå.

  Läs mer

  Placeringsplan Exit

  Placeringsplan Exit hjälper dig att successivt träda ur aktierelaterade placeringar till förmån för ränteplaceringar. Syftet med Placeringsplan Exit är att trappa ned din valda risknivå fram till sista utbetalningsdagen.

  Läs mer

  Placeringplan Entré
  Placeringsplan Entré hjälper dig att äntra marknaden, dvs. starta (om) din tilltänkta fondplacering på ett sätt som innebär att investeringen inte är lika känslig mot plötsliga och kraftiga kursfall. Placeringsplan Entré kan väljas närsomhelst innan utbetalning men är särskilt aktuell vid nyteckning med en större engångsinbetalning eller om man efter en viss tid har en ansenlig summa av ansamlat kapital och tror på en sättning på marknaden. Detta uppnås genom att hela investeringen placeras i fonden Skandia Smart Försiktig för att sedan, månadsvis och under en valfri tid mellan 2–60 månader, omplaceras till de fonder som du har valt. På så sätt mildras konsekvenserna vid ett eventuellt kursfall. Du kan närsomhelst avsluta eller ändra tiden för hur länge Placeringsplan Entré ska gälla.

  För mer information, ring 0771-55 55 00

Tre portföljer

Svårt att välja fonder?

Vi gör valet enkelt. Förvaltningen av våra 3 Skandia SMART-fonder anpassas löpande – allt för att sprida riskerna och skapa goda möjligheter till avkastning.

Våra Skandia SMART-fonder

Kom igång direkt

Med Kapitalförsäkring Fond sparar du i en sparform med utvalda fonder, skattefria uttag och en schablonskatt istället för skatt på vinster. Det är enkelt att börja spara – logga in, ansök och välj fonder – sedan är du igång.

Ansök nu

Tänk på

Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i t.ex. fonder. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde.

Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Tänk bara på att faktablad och informationsbroschyrer inte är samma sak som investeringsrekommendationer eller rådgivning. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.