Gå till innehåll
Person hoppar med blombukett

Våra Svanenmärkta fonder

Skandia Världsnaturfonden, Skandia Cancerfonden och Skandia Sverige Hållbar har alla fått märkningen Svanen – en märkning som vägleder till ett hållbart sparande.

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Varje år går 2 % av fondens till Cancerfonden och fonden investerar i bolag som arbetar för miljö och samhälle. Den är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer.

Sedan starten 1988 har Skandias kunder bidragit med totalt 185 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Eftersom 2 % av fondens värde varje år går till Cancerfonden betyder det att fondens avkastning minskar i motsvarande grad.

Läs mer om Skandia Cancerfonden

Läs mer om Svanen

Faktablad 
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)
Hållbarhetsrapport Svanen

Månadsspara i Skandia Cancerfonden Köp Skandia Cancerfonden

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Varje år går 2 procent av fondens värde till Världsnaturfonden WWF och Skandia Världsnaturfonden inriktar sig på bolag som arbetar för miljö och hälsa. Den är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer 

Sedan starten 1988 har Skandias kunder bidragit med totalt 202 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF. Eftersom 2 % av fondens värde varje år går till Världsnaturfonden betyder det att fondens avkastning minskar i motsvarande grad.

Läs mer om Skandia Världsnaturfonden

Läs mer om Svanen

Faktablad
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)
Hållbarhetsrapport Svanen

Månadsspara i Skandia Världsnaturfonden Köp Skandia Världsnaturfonden

Skandia Sverige Hållbar

Skandia Sverige Hållbar är en hållbar svensk aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier men kan även investera upp till 10 procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Hållbarhetsfokus

  • Bolagen som fonden investerar i har ett grundligt hållbarhetsarbete.
  • Inriktar sig på bolag som arbetar för miljö och hälsa
  • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer

Fokuserad portfölj med svenska aktier

  • Fonden har en specifik investeringsfilosofi som skiljer sig från andra Sverigefonder och investerar i ett begränsat antal bolag. Det ger en fokuserad portfölj som skiljer sig från indexfonder och som prioriterar bolag med goda tillväxtmöjligheter i kombination med en hållbar affärsidé.
  • Passar dig som söker en hållbar basplacering i svenska aktier
  • Placeringshorisont 7 år

Läs mer om Skandia Sverige Hållbar

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här