Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 
Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2014–2018) 8,4%

Återbäringsränta från och med 1 maj 2019

5,0%

Totalavkastning
Totalavkastning 2019-09-30: (september) 9,1%
Rullande 12 mån 6,2%
Solvens 
Solvensgrad 2019-09-30 168%
Konsolidering   
Kollektiv konsolideringsgrad 2019-09-30 111% 
Marknadsvärde   
Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16 1.00 (0%)
Faktablad - Skandia i siffror