Gå till innehåll

Förfallna placeringar

Strukturerade placeringar som har förfallit. När du klickar på respektive produktnamn nedan får du en förfallorapport med bl.a. återbetalningskurs, datum och indexutveckling.

Förfallna placeringar 2013
Namn (klicka för förfallorapport)ISIN-kod Slutliga villkorBroschyr
AC Global SE0004139566 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 2 +/- SE0004241255 Slutliga villkor Broschyr
AC Sverige SE0004241057 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 3 +/- SE0004296580 Slutliga villkor Broschyr
AC Sverige 2 SE0004297067 Slutliga villkor Broschyr
AC Sverige 3 SE0004357218 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 4 +/ SE0004382471 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 5 +/- SE0004449338 Slutliga villkor Broschyr
AC Sverige 4 SE0004452951 Slutliga villkor Broschyr
AC Sverige 5 SE0004544864 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 6 +/- SE0004519411 Slutliga villkor Broschyr
AC Sverige 6 SE0004578565 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 7 +/- SE0004579258 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 8 +/- SE0004750875 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 9 +/- SE0004750602 Slutliga villkor Broschyr
AC Sverige/Tyskland SE0004810414 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 10 +/- SE0004810067 Slutliga villkor Broschyr
Obl Sverige Tillväxt SE0002980714 Slutliga villkor Broschyr
Obl Asien Tillväxt SE0002980722 Slutliga villkor Broschyr
Obl Sverige Tillväxt 4 SE0003550128 Slutliga villkor Broschyr

 

Förfallna placeringar 2014
Namn (klicka för förfallorapport)
ISIN-kod Slutliga villkorBroschyr
AC Sverige/Tyskland 2 SE0004871036 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 11 +/- SE0004870814 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 12 +/- SE0004871721 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 18 Step Down SE0005100583 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 19 +/- SE0005127438 Slutliga villkor Broschyr
AC BREC +/- SE0005190584 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC 5 Step Down SE0005188414 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 21 +/- SE0005190394 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 22 Max SE0005188406 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 23 +/- SE0005249315 Slutliga villkor Broschyr
AC Utvecklade Markn. +/- SE0005334067 Slutliga villkor Broschyr
AC Utvecklade Markn. 2 +/- SE0005391877 Slutliga villkor Broschyr
Obl Sverige Tillväxt 2 SE0003077510 Slutliga villkor Broschyr
Obl Råvaror Tillväxt SE0003077536 Slutliga villkor Broschyr

 

 

Förfallna placeringar 2015
Namn (klicka för förfallorapport)
ISIN-kod Slutliga villkorBroschyr
AC Europa Combo SE0005624749 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Sverige Ti 5 SE0003723915 Slutliga villkor Broschyr
Kreditindexb. High Yield Europa SE0004390474 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Latinamerika Ti SE0003175447 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 34 Low Trigger SE0005732047 Slutliga villkor Broschyr
AC Utvecklade Markn. 3 +/- SE0005757598 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Råvaror Ti 3 SE0003848936 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Sverige Ti 6 SE0003848944 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Sverige/Tyskland Ti SE0003918366 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Råvaror Ti 4 SE0003943810 Slutliga villkor Broschyr
Kreditindexbevis Europa SE0004579035 Slutliga villkor Broschyr
Kreditindexbevis Europa 2 SE0004750511 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Sverige/Tyskland Ti SE0004058543 Slutliga villkor Broschyr
AC Svensk Verkstad Duo SE0006342242 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Råvaror Ti 2 SE0003550110 Slutliga villkor Broschyr

 

Förfallna placeringar 2016
Obl. BRIC Riskkontroll Ti SE0003614759 Slutliga villkor Broschyr
Strategiobl. EMMA Tillväxt SE0003614767 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC Step Down SE0004871762 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC 2 Step Down SE0004947364 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 13 Step Down SE0004947356 Slutliga villkor Broschyr
Obl. BRIC Riskkontroll 2 Ti SE0003723790 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 15 Step Down  SE0005034758 Slutliga villkor  Broschyr
Indexbevis Europa Intervall SE0004453488 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Europa Intervall 2 SE0004544872 Slutliga villkor Broschyr
Obl Valuta Tillväxtmarknader SE0005392370 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 35 Step Down SE0006219655 Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 9 Combo SK SE0007412739 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC 7 Step Down SE0005392768 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Norden SE0004237998 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Infrastruktur Riskkontroll SE0004241743 Slutliga villkor  Broschyr
Obl. Infrastruktur Riskkontroll Ti SE0004241909 Slutliga villkor  Broschyr
AC BRIC 8 Step Down SE0005497633 Slutliga villkor  Broschyr
AC Sv. Verkstad 2 Duo Combo Max SE0006422499 Slutliga villkor  Broschyr
Obl. Infrastruktur Riskkontroll 2 Tr SE0004297760 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Infrastruktur Riskkontroll 2 Ti SE0004297778 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis BRIC SE0004297059 Slutliga villkor Broschyr

 

Förfallna placeringar 2017
Autocall BRIC 9 Step Down SE0005566924 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Norden 2 SE0004390086 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Europa Intervall 3 SE0004951101 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Infrastruktur Riskkontroll 3 Tr SE0004386464 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Infrastruktur Riskkontroll 3 Ti SE0004386472 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC 10 Step Down SE0005620572 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Sverige 14 SE0005624475 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 31 +/- SE0005620598 Slutliga villkor Broschyr
Aktiebevis Svenska Bolag SE0005650348 Slutliga villkor Broschyr
AC BREC 7 +/- SE0005620564 Slutliga villkor Broschyr
AC Global 32 Low Trigger SE0005621166 Slutliga villkor Broschyr
Autocall Global 38 +/- SE0006731998 Slutliga villkor Broschyr
Aktiebevis Svenska Bolag 2 SE0005731650 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Norden 3 SE0004452969 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Asien Tillväxt SE0004453090 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Asien Trygghet SE0004453082 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC 11 Step Down SE0005732229 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Brasilien SE0004544880 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC 4 Step Down  SE0005100591 Slutliga villkor  Broschyr 
Obl. Asien Tillväxt 2 SE0004544567 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Asien Trygghet 2 SE0004544575 Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 6 Combo SE0006994877 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Brasilien 2 SE0004578557 Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 17 Combo SE0008293732 Slutliga villkor Broschyr
AC BRIC 12 Step Down SE0005878170 Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 7 Combo SK SE0007131586 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Råvaruländer Global Tr SE0004608008 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Asien Tillväxt 3 SE0004582625 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Asien Trygghet 3 SE0004582633 Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 18 Combo SK SE0008405914 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Sverige  SE0004750503 Slutliga villkor  Broschyr 
AC BRIC 6 Step Down  SE0005334406 Slutliga villkor Broschyr
AC Tillväxtmarkn. 4 +/- SE0006168886 Slutliga villkor Broschyr
AC Europa 3 Duo SE0006219259 Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Sverige 2 SE0004807014 Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 20 Combo SK SE0008963953 Slutliga villkor Broschyr
Obl. Nordiska Bolag Ti 6

SE0006257754

Slutliga villkor Broschyr
Indexbevis Kina

SE0004811149

Slutliga villkor Broschyr
Obl. Asien Ti 5

SE0004810851

Slutliga villkor Broschyr
Obl. Asien Tr 5

SE0004810836

Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 11 SK

SE0007577655

Slutliga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 10 Combo SK

SE0007577390

Slutliga villkor Broschyr

 

Förfallna placeringar 2018
Indexbevis Sydeuropeiska Bolag SE0005965571 Slutgiltiga villkor Broschyr
Indexbevis Storbr. 2 Platå SE0005990850 Slutgiltiga villkor Broschyr
 Kreditindexbevis Europa 3 SE0004840569 Slutgiltiga villkor Broschyr
Kreditindexbevis Europa 4 SE0004871010 Slutgiltiga villkor Broschyr
Kreditindexbevis Europa 5 SE0004950178 Slutgiltiga villkor Broschyr
Kreditindexbevis Europa 6 SE0005034923 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Asien Ti 6 SE0004871739 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Asien Tr 6 SE0004871747 Slutgiltiga villkor Broschyr
Indexbevis Ryssland SE0004871713 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Globala Bolag Ti SE0004871432 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Globala Bolag Tr SE0004871424 Slutgiltiga villkor Broschyr
Indexbevis Sverige 3 SE0004871028 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC Global 37 Combo SE0006535944 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC Global 30 +/- SE0005566916 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Nordiska Bolag Ti SE0006258109 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC BREC 6 +/- SE0005562832 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti 4 SE0006258141 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Nordiska Bolag Ti 9 SE0006258331 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti SE0006258349 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Läkemedelsbolag Ti SE0006258356 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Globala Marknader Ti 2 SE0005034840 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC Global 16 +/ SE0005034857 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC Global 17 Max SE0005036001 Slutgiltiga villkor Broschyr
Indexbevis Ryssland 3 SE0005034956 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Globala Bolag Tr 3 SE0005034899 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Globala Bolag Ti 3 SE0005034907 Slutgiltiga villkor Broschyr
Indexbevis Sverige 5 SE0005034873 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Asien Ti 7 SE0005034089 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Asien Tr 7 SE0005034097 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC BRIC 3 Step Down SE0005035995 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Asien Ti 11 SE0006878013 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC Global 33 +/- SE0005757234 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC BREC 8 +/- SE0005732005 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Läkemedelsbolag Ti 2 SE0006258497 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Nordamerikans. Bolag Ti 6 SE0006258505 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Nordiska Bolag Ti 10 SE0006258513 Slutgiltiga villkor Broschyr
Obl. Global Infrastruktur Ti SE0006258562 Slutgiltiga villkor Broschyr
AC Svenska Bolag 16 Combo SK SE0008129456 Slutgiltiga villkor Broschyr