Gå till innehåll

Skandia avvecklar strukturerade produkter

Vi har beslutat att inte längre erbjuda nyteckning av strukturerade produkter. Du som i dag har strukturerade produkter i ditt innehav kommer kunna behålla dessa.

Vill du ställa frågor om strukturerade produkter eller ditt innehav? Kontakta din rådgivare eller kundservice på telefon 0771-55 55 00.

Så fungerar Strukturerade placeringar

Strukturerade produkter, eller Strukturerade placeringar som vi kallar dem, är ett samlingsnamn för placeringar som kombinerar olika finansiella instrument, vanligen obligationer och optioner. 

De är flexibla placeringar som kan utformas på många olika sätt och ha många olika egenskaper. De går t.ex. att anpassa efter löptid, marknadssyn, riskprofil och individuella investeringsbehov.

Avkastningen i en strukturerad placering är knuten till utvecklingen i en eller flera tillgångar eller marknader, som t.ex. aktier, valutor, råvaror, räntor, krediter eller fonder. 

Strukturerade placeringar har arrangerats av Skandias värdepappersbolag; Skandia Investment Management AB och har distribuerats av Skandias Bank och Skandia Liv.

Vanliga frågor om strukturerade placeringar

Alla frågor och svar

Boka rådgivning

Vill du få rådgivning om dina strukturerade placeringar? Kontakta en rådgivare så hjälper vi dig.

Boka personlig rådgivning