Gå till innehåll

Teckna aktier i SBF Bostad AB (publ)

  • Långsiktig exponering mot svenska bostadshyresfastigheter
  • Kapitalanskaffning för att finanseria ytterligare fastighetsinvesteringar
  • Målsättning 6–9 % årlig totalavkastning


Informationen på denna sida är framtagen av Svenska Bostadsfonden Management AB i egenskap av förvaltare. Aktier kan tecknas via Skandia. 

För marknadsföring av detta erbjudande erhåller Skandias bank en fast ersättning från Svenska Bostadsfonden Management AB.

Detta är ett erbjudande från SBF Bostad AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets nyemission.

Teckna SBF Bostad direkt

Träffa bolaget

Om du är nyfiken på erbjudandet har du nu möjligheten att lyssna på företrädare från bolaget på någon av deras investerarträffar. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Anmäl dig här

Om SBF Bostad

Svenska Bostadsfonden Management AB är ett fastighets - och kapitalförvaltningsbolag som investerar i svenska bostadshyresfastigheter och som står under Finansinspektions tillsyn enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Genom bolagets underliggande fonder erbjuds privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner ett direktägande i bostadshyresfastigheter i attraktiva lägen i Sverige. Genom vår fondstruktur erbjuder vi ett investeringsalternativ som är direkt exponerat mot marknaden för hyresbostäder, med en låg korrelation till aktiemarknaden, utan att du som investerare behöver engagera dig i den dagliga förvaltningen.

Sedan starten, år 2003, har Svenska Bostadsfonden funnits som en oberoende aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Under dessa 15 år har fonderna haft en genomsnittlig totalavkastning på cirka 7,5 procent per år. Idag äger och förvaltar koncernen cirka 3 400 lägenheter på 20 orter. Investerarna består av cirka 2 500 privatpersoner och företag samt 20 större nordiska institutioner.

Vårt erbjudande ger investerare möjlighet att med en mindre kapitalinsats ta del av en marknad som i vanliga fall kräver ett betydligt större investerat kapital. Med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och en stark lokal närvaro skapar vi trivsamma boenden med nöjda hyresgäster.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier inom ramen för Erbjudandet i SBF Bostad under perioden 15 maj–5 juni 2019 till en teckningskurs om 52 000 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

SBF Bostad äger i dagsläget drygt 610 lägenheter i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Kävlinge samt Skellefteå till ett värde om cirka 670 miljoner kronor.

Syftet med Erbjudandet är att ge Bolaget en lämplig kapitalbas för att finansiera dess fastighetsinvesteringar i linje med Bolagets investeringsstrategi, se prospekt för mer information.

Tilldelning

Besked om tilldelning kan du se under Lämnade uppdrag när du har loggat in.

Beslut om tilldelning av A-aktier fattas av styrelsen för Bolaget. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att helt utebli eller ske med ett lägre antal A-aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

Teckna SBF Bostad direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna SBF Bostad direkt

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.