Gå till innehåll
Person bygger torn med träklossar

Börs- och nyintroduktioner

  • Ta del av aktuella börsnoteringar
  • Få svar på vanliga frågor kring IPO (Initial Public Offering)
  • Håll dig uppdaterad med Skandias morgonrapport

På denna sida hittar du information om börs- och nyintroduktioner (IPO - Initial Public Offering) på den svenska aktiemarknaden. Du finner vilka av dessa som är aktuella just nu längre ner till höger på sidan och frågor & svar med de vanligaste funderingarna runt IPO:er.

Se aktuella börs- och nyintroduktioner

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

Börs- och nyintroduktioner

Börsintroduktioner och nyintroduktioner med samlingsnamnet IPOer är ett populärt fenomen för bolag som vill sprida sin ägarbas eller ta in mer kapital. Introduktionen kan ske antingen på en börs (reglerad marknad) eller en handelsplattform. I samband med notering erbjuds allmänheten att teckna aktier till ett förutbestämt pris innan första handelsdagen äger rum.

De aktier som erbjuds kan antingen bestå av nyemitterade aktier eller redan befintliga aktier, alternativt en kombination av de båda. Ju större riskvilja som råder på marknaden desto fler bolag brukar generellt noteras då folk är mer mottagliga att investera i nya aktier.

Från denna sida kan du också anmäla dig för prenumeration av Skandias morgonbrev där du varje morgon får en marknadsuppdatering samt nyheter om aktuella emissioner. 

Vanliga frågor om IPO

  • Väl inloggad på banken klickar du på den depå/försäkring du vill teckna i och väljer ”Handla aktier m.m.” Sedan går du in på fliken Nyintroduktioner och anmäler dig till det erbjudande du önskar ta del av. Observera att det kan finnas restriktioner för vissa depåtyper.

  • Lagen begränsar möjligheten för att i ISK ta del av börsintroduktioner. För att det ska vara godkänt för ISK måste bolaget göra nyemission i och med erbjudandet och det får endast vara nyemitterade aktier som erbjuds. Skulle det i erbjudandet finnas befintliga aktier till försäljning kommer det inte vara möjligt att ta del av erbjudandet.

  • Under fliken Nyintroduktioner visas när besked om tilldelning kan tänkas ske för respektive IPO, förutsatt att detta har presenterats i prospektet. Du hittar även denna information och eventuell tilldelning under fliken Lämnade uppdrag i din depå. Hur stor tilldelning du får bestäms av bolaget som ska noteras i samråd med dess rådgivare.

  • Har du anmält dig till en börsintroduktion kan du se detta under fliken Lämnade uppdrag i din depå. Här kan du även göra ändringar och ta bort anmälan.

  • Om du inte hittar det erbjudande som du söker på internetbanken så kan du ringa in till oss på 0771-41 16 22 så hjälper vi dig.

Aktuella börs- och nyintroduktioner

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Se aktuella börs- och nyintroduktioner

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.