Gå till innehåll
Kvinna blåser upp ballonger

Spara i aktier eller fonder?

För dig som vill styra upp ditt sparande eller ta det till nästa nivå kan det vara läge att investera i aktier och fonder. Vi guidar dig så du får ut mer av ditt sparande.

 • Få sparandet att jobba för dig
 • Öka chansen till avkastning
 • Ta dina placeringar till en ny nivå
Person bygger torn av klossar

Spara i fonder när du vill...

 • Lägga mindre tid på ditt sparande
 • Låta någon annan göra jobbet
 • Ha ett enkelt sparande med riskspridning
Spara i fonder

Varför ska jag spara i fonder?

 • Fonder är därför bra för dig som vet att du vill spara, men hellre tar hjälp av någon som är insatt. Du köper andelar i en fond som sköts av en professionell förvaltare.

  Allt du behöver göra är att fundera över vilken risknivå och vilken inriktning du vill att ditt sparande ska ha – sen sköter förvaltaren jobbet med att hitta bra investeringar på dessa områden. 

  Fondförvaltaren köper värdepapper för de pengar som du och de andra andelsägarna sätter in i fonden, med målet att ge er så bra avkastning som möjligt. När du säljer fondandelar får du utbetalt det värde dina fondandelar motsvarar i fonden.

  Det finns flera olika typer av fonder att välja mellan som investerar i olika typer av värdepapper, branscher eller marknader, t.ex.

  • aktiefonder som investerar i aktier i olika företag
  • räntefonder som placerar i värdepapper som ger ränta
  • blandfonder som blandar aktier och värdepapper som ger ränta
  • branschfonder som bara investerar i företag i en viss bransch. 

   

 • En fond ger dig en inbyggd riskspridning då den innehåller flera olika investeringar, men det är viktigt att påpeka att fonder inte är riskfria för det. För att avgöra risken på en fond kan du ta hjälp av den 7-siffriga riskskalan som t.ex. kan ses i vår fondlista.

  Riskskalan anger hur stor risk fonden tar mellan 1 och 7 (där 1 är lägst risk och 7 högst risk). Högre risk innebär att fonden investerar i en större andel värdepapper med högre risk. Det betyder att fonden har en större möjlighet att både öka och minska i värde.

  Även din sparhorisont påverkar vilken risk du kan ta. Om du vill spara en kortare tid, runt 1–3 år, är ett sparande i mindre riskfyllda fonder att föredra. Är ditt sparande långsiktigt, t.ex. till pensionen, kan en fond med högre risk vara att föredra. Läs mer om hur du kan tänka kring risk och avkastning på vår sida om fondspar.

 • Du kan ofta spara mindre belopp i fonder än i aktier. Fonder har oftast låga minsta köpbelopp så du kan i princip sätta in precis så mycket eller lite pengar du själv vill; varje krona omvandlas till andelar i fonden. Därför fungerar fonder bra för ett regelbundet sparande som ett månadssparande. Att månadsspara är ett bra sätt att lägga undan pengar varje månad utan att det märks så mycket – en framgångsstrategi till att sparandet verkligen blir av.

Man sitter i soffa med läsplatta

Spara i aktier när du vill...

 • Lägga mer tid på ditt sparande
 • Göra jobbet själv
 • Ha möjligheten till att få högre avkastning
Spara i aktier

Varför ska jag spara i aktier?

 • Fördelar med att själv investera i aktier är att du, till skillnad mot fonder, kan bestämma helt själv över dina placeringar. En aktie motsvarar ett delägarskap i ett företag och ger ägaren rätt till eventuell utdelning av företagets vinst. 

  Men aktier kräver också mer av dig som sparar eftersom du kontinuerligt måste bevaka de företag du köpt aktier i. För en bra riskspridning behöver du investera i flera olika företag i flera olika branscher.

 • Aktier innebär en högre risk än vissa typer av fonder som t.ex. räntefonder och ger inte den automatiska riskspridningen som du får genom att investera i aktiefonder. Ett vanligt råd till aktieägare är därför att sprida risken – investera i flera olika aktier, t.ex. i olika branscher och marknader och i både stora och lite mindre företag.

  Om en av aktierna förlorar mycket i värde blir förlusten inte lika stor som när du bara investerat i en aktie. En aktiefond ger dig per automatik större riskspridning då en fond investerar i många fler aktier. 

  Är du däremot beredd att ta en högre risk med möjlighet till högre avkastning behöver du inte sprida riskerna lika mycket. Högre risk ökar möjligheterna till hög avkastning, men också risken för en större förlust – så satsa inte mer än du är beredd att förlora. 

 • Förutom att veta vad företaget gör, behöver du göra en analys av hur det gått historiskt och ha koll på marknaden i stort. Håll dig uppdaterad om hur det går för företaget du investerat i så att du har koll på om förutsättningarna ändras och du behöver fatta beslut om eventuella ändringar i innehavet.

  När du sparar i aktier finns det ingen expert som gör jobbet åt dig. Däremot finns verktyget Skandia Trader som hjälper dig att hålla koll på dina aktier. Där kan du välja vilka värdepapper du vill bevaka och få nyheter och bolagsfakta direkt i mobilen.

  Något som brukar framhållas som positivt med att spara i aktier är att du slipper förvaltnings­avgiften som fonden kostar. Däremot betalar du courtage för handeln.

Kombinera aktier och fonder

Du kan givetvis välja att spara i en kombination av både aktier och fonder om du vill. Då sprider du risken i dina investeringar och får en bredd i din sparportfölj. Hur mycket du sparar i vilken form är upp till dig, det viktigaste är att du vet varför du investerar i en specifik aktie eller fond.

För att kunna investera i både aktier och fonder behöver du antingen ett investeringssparkonto (ISK), eller en värdepappersdepå.

Läs mer om ISK Läs mer om värdepappersdepå

Tänk på! Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. Läs mer här