Gå till innehåll
Kvinna blåser upp ballonger

Spara i aktier eller fonder?

Vill du styra upp ditt sparande eller ta det till nästa nivå? Då kan det vara läge att investera i aktier och fonder. Vi guidar dig rätt så du får ut mer av ditt sparande.

 • Få sparandet att jobba för dig
 • Öka chansen till avkastning
 • Ta dina placeringar till en ny nivå

Varför ska jag spara i fonder?

 • Du köper andelar i en fond som sköts av en professionell förvaltare. Fondförvaltaren köper värdepapper för de pengar som du och de andra andelsägarna sätter in i fonden, med målet att ge er så bra avkastning som möjligt. 

  Det finns flera olika typer av fonder att välja mellan som investerar i olika typer av värdepapper, t.ex. aktiefonder som investerar i aktier i olika företag, räntefonder som placerar i värdepapper som ger ränta och blandfonder som blandar aktier och värdepapper som ger ränta. Men det finns också andra typer av fonder, t.ex. branschfonder som bara investerar i företag i en viss bransch. Du kan sälja fondandelar och får då utbetalt det värde dina fondandelar motsvarar i fonden.

  Fonder är därför bra för dig som vet att du vill spara, men hellre tar hjälp av någon som är insatt. Allt du behöver göra är att fundera över vilken risknivå och vilken inriktning du vill att ditt sparande ska ha – sen sköter förvaltaren jobbet med att hitta bra investeringar på dessa områden. 

 • En fond ger dig en inbyggd riskspridning då den innehåller flera olika investeringar, men det är viktigt att påpeka att fonder inte är riskfria för det. För att avgöra risken på en fond kan du ta hjälp av den 7-siffriga riskskalan som t.ex. kan ses i vår fondlista.

  Riskskalan anger hur stor risk fonden tar mellan 1 och 7 (där 1 är lägst risk och 7 högst risk). Högre risk innebär att fonden investerar i en större andel värdepapper med högre risk. Det betyder att fonden har en större möjlighet att både öka och minska i värde.

  Även din sparhorisont påverkar vilken risk du kan ta. Om du vill spara en kortare tid, runt 1–3 år, är ett sparande i mindre riskfyllda fonder att föredra. Är ditt sparande långsiktigt, t.ex. till pensionen, kan en fond med högre risk vara att föredra. Läs mer om hur du kan tänka kring risk och avkastning på vår sida om fondspar.

 • Du kan ofta spara mindre belopp i fonder än i aktier. Fonder har oftast låga minsta köpbelopp så du kan i princip sätta in precis så mycket eller lite pengar du själv vill; varje krona omvandlas till andelar i fonden. Därför fungerar fonder bra för ett regelbundet sparande som ett månadssparande. Att månadsspara är ett bra sätt att lägga undan pengar varje månad utan att det märks så mycket – en framgångsstrategi till att sparandet verkligen blir av.

Frågor om våra sparprodukter?

kontakta oss 0771-55 55 00

Ring oss direkt eller boka en tid.

Boka rådgivning

När ska jag spara i aktier?

 • En aktie motsvarar ett delägarskap i ett företag och ger ägaren rätt till eventuell utdelning av företagets vinst. Fördelar med att själv investera i aktier är att du, till skillnad mot fonder, kan bestämma helt själv över dina placeringar. Men aktier kräver också mer av dig som sparar eftersom du kontinuerligt måste bevaka de företag du köpt aktier i. För en bra riskspridning behöver du investera i flera olika företag i flera olika branscher.

 • Aktier innebär en högre risk än vissa typer av fonder som t.ex. räntefonder och ger inte den automatiska riskspridningen som du får genom att investera i aktiefonder. Ett vanligt råd till aktieägare är därför att sprida risken. Det innebär att man investerar i flera olika aktier, t.ex. i olika branscher och marknader och i både stora och lite mindre företag. Om en av aktierna förlorar mycket i värde blir förlusten inte lika stor som när du bara investerat i en aktie. En aktiefond ger dig per automatik större riskspridning då en fond investerar i många fler aktier. Är man däremot beredd att ta en högre risk med möjlighet till högre avkastning behöver man inte sprida riskerna lika mycket. Högre risk ökar möjligheterna till hög avkastning, men också risken för en större förlust – så satsa inte mer än du är beredd att förlora. 

 • Något som brukar framhållas som positivt med att spara i aktier är att du slipper förvaltningsavgiften som fonden kostar. Däremot betalar du courtage för handeln.

  Förutom att veta vad företaget gör behöver du också göra en analys av hur det gått historiskt samt ha koll på marknaden i stort. Det är också bra att du håller dig uppdaterad om hur det går för företaget du investerat i ifall  förutsättningarna ändras och du behöver fatta beslut om eventuella ändringar i innehavet.

  När du sparar i aktier finns det ingen expert som gör jobbet åt dig. Däremot finns verktyget Skandia Trader som hjälper dig att hålla koll på dina aktier. Där kan du välja vilka värdepapper du vill bevaka och få nyheter och bolagsfakta direkt i mobilen.

Spara i fonder när du vill

 • Lägga mindre tid på ditt sparande
 • Låta någon annan göra jobbet
 • Ha ett enkelt sparande med riskspridning
Spara i fonder

Spara i aktier när du vill

 • Lägga mer tid på ditt sparande
 • Göra jobbet själv
 • Ha möjligheten till att få högre avkastning
Spara i aktier

Tänk på

Det kan tyckas självklart, men vill vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i t.ex. fonder. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde.

Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.