Gå till innehåll

Spara till något längre fram

För ett långsiktigt sparande kan du välja vår fond Mix 100 Exponering som består av 100 procent aktier eller Skandia Liv – en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning där vi sköter placeringarna åt dig.

Pension, barnspar eller kanske framtida boende?

För dig med en spartid från 5 år.

Löv med siffror på

Mix 100 Exponering

Fonden passar en fondsparare som önskar en fossilfri fond som är indexnära med aktiva inslag. Fonden är exponerad mot ca 38 % svenska aktier och 62 % globala aktier.

  • Exponering 100 % aktier
  • Minsta rekommenderad spartid 5 år
  • Hög risk

 


Visa kursfakta och övrig fondinformation

Paraply

Skandia Liv

Skandia Liv (traditionell förvaltning) är ingen fond. Våra placeringsexperter sköter ditt sparande utan att du själv behöver ha koll på marknaderna. Det ger dig bland annat tillgång till unika placeringar som onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur. 

  • Återbäringsränta: just nu 3 % (6 % i genomsnitt de senaste 15 åren)
  • Minsta rekommenderade spartid 15 år
  • Tryggt sparande med garanti

 

Läs mer om Skandia Liv

Fonder med hållbarhetsfokus

Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden benämns fossilfri eftersom fonden väljer bort energibolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen men får investera i s.k. omställningsbolag dvs. energibolag med stor andel av förnybara energikällor och med tydliga åtaganden om att bli fossilfria. Fonden utesluter även bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. Läs mer om hållbarhet i fonder.

Tänk på! Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. Traditionell förvaltning innebär också en viss risk. Du kan dock aldrig få ut mindre än det garanterade beloppet. Läs mer här