Gå till innehåll
Pil pekar uppåt

Flytta dina fonder till oss – det är enkelt

  • Du behåller fondens förvaltare, avgifter och villkor som tidigare
  • Inga andelar säljs och du behöver inte tänka på kapitalvinstskatter så länge vi också har fonden i vårt utbud
  • Du får bättre koll på ditt sparande när du samlar dina fonder på ett ställe 

Det enda du behöver för fondflytten är ett konto för fondsparande (en depå) där du kan samla dina fonder och andra värdepapper om du vill.

Att ha i tankarna

Det kan finnas avgifter som utlöses hos banken du flyttar fonder ifrån. Om fonder du vill flytta inte finns i vårt utbud kan du tvingas sälja av dem, vilket kan ge upphov till kapitalvinstskatt. Ta enkelt reda på om en fond finns i vårt sortiment genom att titta i fondlistan

Har du redan en depå (konto) hos oss?

Då är det bara att logga in – du flyttar dina fonder direkt i internetbanken. Du behåller dina fonder precis som de är, men får bättre koll på ditt sparande genom att samla dem hos oss.

Flytta fonder till din depå

Saknar du depå (konto)?

Logga in för att öppna en depå: Investering­sspar­konto eller Värdepappersdepå. Om du inte redan är kund hos oss blir du det på vägen med hjälp av BankID.

När du har en depå kan du flytta dina fonder direkt i internetbanken. Gå in i din depå och välj fliken "Flytta värdepapper" – där kan du göra din fondflytt.

Öppna Investeringssparkonto Öppna Värdepappersdepå

Insättningsgaranti

Likvida medel på Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer hos Riksgälden.

Investerarskydd

För finansiella instrument i Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut i händelse av konkurs. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer hos Riksgälden.

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.

Flytta fonder med posten?

Fyll i en flyttblankett för varje bank/fondbolag som du vill flytta fonder från och skicka blanketten portofritt till oss:

Frisvar
Skandia Dokumenthantering
R813 
110 00 Stockholm

Våra kvalitetsgranskade fonder

Se kursfakta, rating, avgifter och jämför våra kvalitetsgranskade fonder med varandra.

Till våra kvalitetsgranskade fonder