Gå till innehåll

Spara i fonder

I Sverige älskar vi att spara i fonder. Under 2023 investerade svenska fondsparare närmare 100 miljarder kronor i fonder. Vill du också upptäcka fördelarna med att investera i fonder och ge pengarna en möjlighet att växa snabbare än på ett traditionellt sparkonto? Vi lär dig grunderna och hjälper dig att komma igång.

Lär dig mer om fonder Logga in och köp fonder

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

Biljardtriangel med biljardklot

Fonder i fondlistan

Hitta, jämför och välj fonder i vår fondlista. Alla våra fonder är kvalitetsgranskade och ger dig ett brett utbud av placeringsmöjligheter.

Läs mer om hur vi kvalitetsgranskar vårt utbud

Bord med jordglob och växter på

Skandias egna fonder

Vårt fondbolag erbjuder fonder med olika placeringsinriktning. Vi ställer höga krav på våra förvaltare och att de investerar ansvarsfullt. Dessutom inkluderar vi hållbarhetsfaktorer och hanterar hållbarhetsrisker som en integrerad del av vår investeringsprocess.

Läs mer om Skandias fondbolag

Växter och vattenkanna

Hållbara fonder

Upptäck fonder som uppfyller Skandias hållbarhetsfokus. De är särskilt granskade och utvalda för att hållbarhet är avgörande i deras analys och investeringsbeslut. På så sätt kan du spara och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om hållbart sparande

Värt att veta om fonder

Att spara i fonder är ett enkelt sätt att investera på börsen. En fond investerar i flera olika tillgångar och förvaltas professionellt. Du som sparare köper andelar i fonden. Andelarna följer sedan värdet på fondens tillgångar, till exempel aktier. Du kan byta eller sälja dina fondandelar, och du kan också köpa fler – till exempel genom ett automatiserat månadssparande.

Fondtyper efter tillgångar

Det finns några grundläggande fondtyper som kan vara bra att känna till. Aktiefonder investerar i aktier, det vill säga ägarandelar i företag. Det innebär en högre ekonomisk risk men också en möjlighet till högre avkastning. Räntefonder investerar i räntebärande papper som till exempel obligationer och kan vara en stabilare investering. Blandfonder blandar båda tillgångsslagen för att skapa balans mellan risk och avkastning.

Indexfonder

Kanske har du hört talas om indexfonder? Det är fonder som strävar efter att efterlikna ett visst index eller marknadsutveckling inom ett utpekat område. Eftersom indexfonder inte förvaltas aktivt kan de ofta hålla lägre avgifter. En nackdel kan vara att de inte får avvika från sitt index för mycket och därför inte kan ta aktiva beslut som potentiellt skulle gynna fonden.

Regioner

Man kan också dela in fonder efter vilka regioner de investerar i, till exempel Sverige. En populär fondtyp är globala fonder som sprider investeringar över hela världen. Några fonder är koncentrerade på en särskild bransch, såsom ny teknik eller läkemedel.

I vår fondlista kan du själv pröva olika filtreringar för att hitta och jämföra fonder inom områden som du är intresserad av.

Mest köpta och sålda fonderna

De mest köpta fonderna i juni av fonderna i vår fondförsäkring

 1. Skandia Europa Exponering
 2. Kotak India Midcap
 3. Skandia Time Global
 4. Kvartil Investmentbolag
 5. Skandia Sverige Exponering

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

 1. Skandia Försiktig
 2. Skandia Balanserad
 3. Morgan Stanley US Advantage
 4. Skandia Asien
 5. Skandia Småbolag Sverige

Tänk på! Listorna bör inte användas för att fatta enskilda investeringsbeslut. 

Löv med siffror på

Månadsspara i fonder på 3 minuter

Starta ett bekvämt månadssparande i fonder. Få hjälp att öppna ett ISK och välj mellan tre indexfonder med låga avgifter.

Logga in och starta guiden

Depåer som passar för fondhandel

För att spara i fonder behöver du en depå där du kan förvara och hantera dina fondandelar.

ISK

 • Handla med fonder & aktier
 • Årlig schablonskatt – ingen skatt på vinster
 • Lätt att deklarera

Värdepappersdepå

 • Handla med fonder, aktier & andra värdepapper
 • Skatta när du säljer – ingen årlig schablonskatt
 • Kvitta vinst mot förlust i din deklaration

Fondförsäkring

 • Spara i kvalitetsgranskade fonder
 • Årlig schablonskatt – ingen skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Depåförsäkring

 • För aktiv handel i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt – ingen skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Insättningsgaranti. Likvida medel på Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kund enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

Investerarskydd. För finansiella instrument i Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut i händelse av konkurs. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer på Riksgälden.