Gå till innehåll

Börja spara till pensionen idag

Med ett privat pensionssparande ger du dig själv mer att leva på i framtiden. Välj om du vill låta oss sköta placeringarna eller om du vill göra det själv.

Låt oss sköta förvaltningen av ditt kapital

Kapital­försäkring Traditionell

  • Just nu är återbäringsräntan 5 %
  • Våra kapitalförvaltare placerar pengarna
  • Garanterat belopp vid utbetalningen – med möjlighet till mer
Läs mer – börja spara

Placera i kvalitets­granskade fonder

Kapital­försäkring Fond 

  • Byt fonder hur ofta du vill
  • Kostnadsfria placeringstjänster
  • Välj fritt bland ett 90-tal kvalitets­granskade fonder
Läs mer – börja spara

Välj sparande

Vill du sköta placeringarna själv eller låta oss göra jobbet? Välj ett sparande som passar dig. 

Sätt in pengar

Välj hur mycket du vill spara i månaden – och i vilka fonder, om du vill placera själv.

Klart!

Svårare än så behöver det inte vara. Genom att pensions­spara gör du gott för dig själv.

Tips! Löneväxla – för dig som tjänar lite mer

Löneväxling innebär att du sparar en del av din bruttolön (lön före skatt), till en tjänste­pensions­försäkring.

Ett intressant alternativ för dig som har en månadslön på minst 42 031 kr (2018) efter avdraget för löne­växlingen. Fråga din arbets­givare om de erbjuder löneväxling. Boka råd­givning, så kan vi hjälpa dig.

Läs mer om löneväxling

Tänk på

En placering i Kapitalförsäkring Traditionell eller en placering i finansiella instrument som fonder inom Kapitalförsäkring Fond, är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. I Kapitalförsäkring Traditionell finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig.